UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4399
Назва: Рівень інсулінорезистентності, лептину та адипонектину плазми крові у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та проведеного лікування
Інші назви: Уровень инсулинорезистентности, лептина и адипонектина плазмы крови у больных с ревматоидным артритом в зависимости от наличия метаболического синдрома и терапии
Insulin resistance, leptin and adiponektin levels at patients with rheumatoid arthritis and metabolic syndrome depending on the presence of therapy
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Кайдашев, Ігор Петрович
Іваницький, Ігор Валерійович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Кайдашев, Игорь Петрович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Zhdan, V.
Kaidashev, I.
Ivanickiy, I.
Дата публікації: 2009
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ждан В. М. Рівень інсулінорезистентності, лептину та адипонектину плазми крові у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та проведеного лікування / В. М. Ждан, І. П. Кайдашев, І. В. Іваницький // Світ медицини та біології. – 2009. – № 4. – С. 98–104.
Короткий огляд (реферат): Отримані нами дані свідчать, що у пацієнтів з РА, навіть без наявності МС відмічається вищий рівень адипокінів, ніж в контрольній групі. У той же час, між рівнем системного запалення та інсулінорезистентністю у хворих на РА існує статистично достовірна кореляційна залежність, що підтверджує наявність впливу системного запалення на розвиток інсулінорезистентності у пацієнтів з РА. Між рівнем інсулінорезистентності та порушеннями ліпідного обміну, товщиною комплексу інтими - медії сонних артерій, рівнем ендотелійзалежної та ендотелійнезалежної вазодилятації існують кореляційні зв‘язки, які підтверджують переважний вплив інсулінорезистентності на розвиток атеросклеротичних уражень судин у хворих на РА; Полученные нами данные свидетельствуют, что у пациентов с РА, даже без наличия МС отмечается более высокий уровень адипокинов, чем в контрольной группе. В то же время, между уровнем системного воспаления и инсулинорезистентностью у пациентов с РА существует статистически достоверная корреляция, что подтверждает наличие влияния системного воспаления на развитие инсулинорезистентности у пациентов с РА. Между уровнем ИР, нарушениями липидного обмена, толщиной комплекса интима - медия сонных артерий, уровнем вазодилятации существуют корреляционные связи, которые подтверждают преимущественное влияние инсулинорезистентности на развитие атеросклеротических поражений у пац иентов с РА; We got information that testify patients with RA, even without a presence MN more high level of adipokins is marked, what in a control group. At the same time, between the level of system inflammation and insulinrezistention patients with RA have reliable korrelation dependence statistically. It confirms the presence of influence of system inflammation on development of insulinrezistention for patients with RA. Between the level of IR, violations of lipid exchange, by the thickness of complex of intima - media of carotids, vasodilatations are cross-correlation connections. It confirms primary influence of insulinrezistention on development of atherosclerotic defeats for patients with RA.
Ключові слова: ревматоїдний артрит
лептин
адипонектин
запалення
інсулінорезистентність
піоглітазон
аторвастатин
ревматоидный артрит
лептин
адипонектин
воспаление
инсулинорезистентность
пиоглитазон
аторвастатин
rheumatoid artrit
leptin
adiponectin
inflammation
insulin resistance
pioglitazon
atorvastatin
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4399
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Riven_insulinorezystentnosti_leptynu_adyponektynu_revmatoidnyi_artryt_zalezhnosti_metabolichnoho_syndromu_likuvannia.pdf281,75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.