UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4401
Назва: Ендотеліальна дисфункція та зміни комплексу інтима-медія сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від тривалості, активності перебігу захворювання та наявності факторів загального серцево-судинного ризику
Інші назви: Эндотелиальная дисфункция и изменения комплекса интима-медия сонных артерийу больных ревматоидным артритом в зависимости от длительности, активности протекания заболевания и наличия факторов общего сердечно-сосудистого риска
Endothelial disfunction and changes of carotid artery intima-media complex in patients with rheumatoid arthritis depending on the duration, activity of the course of the disease and the presence of general cardiovascular risk factors
Автори: Іваницький, Ігор Валерійович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Ivanickiy, I.
Дата публікації: 2008
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Іваницький І. В. Ендотеліальна дисфункція та зміни комплексу інтима-медія сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від тривалості, активності перебігу захворювання та наявності факторів загального серцево-судинного ризику / І. В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. – T. 8, Вип. 3 (23). – С. 90–94.
Короткий огляд (реферат): Отримані нами дані свідчать про прогностичну значимість активності захворювання та наявності ревматоїдного фактору у розвитку атеросклеротичного ураження судин у пацієнтів з РА. Схильність до розвитку АГ, гіпертрофії ЛШ також є характерними для хворих на РА. Дані зміни міокарда супроводжуються ендотеліальною дисфункцією за даними компресійної проби. Розвиток гіпертрофії ЛШ та ендотеліальної дисфункції при РА обумовлений не тільки наявністю АГ, але тісно пов'язаний з метаболічними порушеннями, що виникають на тлі хронічного аутоімунного запалення; Полученные нами данные свидетельствуют о прогностической значимости активности заболевания и наличия ревматоидного фактора в развитии атеросклеротического поражения сосудов у пациентов с ревматоидным артритом. Склонность к развитию артериальной гипертензии, гипретрофии левого желудочка также является характерной особенностью больных ревматоидным артритом. Эти изменения миокарда сопровождаются эндотелиальной дисфункцией по данным компрессионной пробы. Развитие гипертрофии левого желудочка и эндотелиальной дисфункции при ревматоидном артрите обусловлен не только наличием ревматоидного артрита, но и тесно связан с метаболическими нарушениями, которые возникают на фоне хронического аутоимунного воспаления; The data we have obtained are evidence of prognostic significance of the disease activity and the presence of rheumatoid factor in the development of atherosclerotic vescular damages in patient with rheumatoid arthritis. The myocardial changes are accompanied with endothelial disfunction according to the findings of compression test. The development of left ventricle hypertrophy and endothelial disfunction under rheumatoid arthritis is determined not only by rheumatoid arthritis but is closely connected with metabolic disorders developing against a background of chronic autoimmune inflemmation as well.
Ключові слова: ревматоїдний артрит
атеросклероз
ендотеліальна дисфункція
нтима-медія сонних артерій
фактори серцево-судинного ризику
ревматоидный артрит
атеросклероз
эндотелиальная дисфункция
интима-медия сонных артерий
факторы сердечно-сосудистого риска
rheumatoid arthritis
atherosclerosis
endothelial disfunction
carotid artery intima-media complex
factors of cardiovascular risk
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4401
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.