UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4467
Назва: Корекція ендотеліальної дисфункції у пацієнтів на перитонеальному діалізі
Інші назви: Коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов перитонеального диализа
Correction of endothelial dysfunction in patients with peritoneal dialysis
Автори: Могильник, Антон Ігорович
Могильник, Антон Игоревич
Mogylnyk, A. I.
Дата публікації: 2011
Видавець: Державна установа "Інститут нефрології НАМН України" Національний нирковий фонд України
Бібліографічний опис: Могильник А. І. Корекція ендотеліальної дисфункції у пацієнтів на перитонеальному діалізі / А. І. Могильник // Український журнал нефрології та діалізу. – 2011. – № 4 (32). – С. 67–73.
Короткий огляд (реферат): Перитонеальний діаліз, як метод ниркової замісної терапії, в останні роки отримує все більшу популярність. Однією з основних причин неадекватності методики вважається зниження здатності забезпечувати адекватну ультрафільтрацію на тлі підвищення перитонеального транспорту. При ендотеліальної дисфункції, що супроводжується зниженням продукції оксиду азоту, змінюється реактивність і проникність судинної стінки, що призводить до змін транспортних властивостей очеревини і погіршення резидуальной функції нирок. Досліджувалася здатність небівололу і L-аргініну-L-глутамату корегіровать ендотеліальну дисфункцію і тим самим впливати на стан системи мікроциркуляції, транспортні властивості перитонеальной мембрани і резидуальную функцію нирок у пацієнтів на діалізі. Виявлено позитивний вплив комбінації небівололу і L-аргініну-L-глутамату на функції ендотелію і стан мікроциркуляції, а також, пов'язане з ним зниження проникності перитонеальной мембрани для низькомолекулярних речовин і поліпшення резидуальной функції нирок. Відзначено потенцирование L-аргініном-L-глутамат корегірующего впливу небівололу на ендотеліальну дисфункцію у пацієнтів з хронічною хворобою нирок УД стадії на діалізі.; Перитонеальный диализ, как метод почечной заместительной терапии, в последние годы получает всё большую популярность. Одной из основных причин неадекватности методики считается снижение способности обеспечивать адекватную ультрафильтрацию на фоне повышения перитонеального транспорта. При эндотелиальной дисфункции, сопровождающейся снижением продукции оксида азота, меняется реактивность и проницаемость сосудистой стенки, что приводит к изменениям транспортных свойств брюшины и ухудшению резидуальной функции почек. Исследовалась способность небиволола и L-аргинина-L-глутамата корегировать эндотелиальную дисфункцию и тем самым влиять на состояние системы микроциркуляции, транспортные свойства перитонеальной мембраны и резидуальную функцию почек у пациентов на перитонеальном диализе. Выявлено положительное влияние комбинации небиволола и L-аргинина-L-глутамата на функции эндотелия и состояние микроциркуляции, а также, связанное с ним снижение проницаемости перитонеальной мембраны для низкомолекулярных веществ и улучшение резидуальной функции почек. Отмечено потенцирование L-аргинином-L-глутаматом корегирующего влияния небиволола на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с хронической болезнью почек УД стадии на перитонеальном диализе.; In the last years peritoneal dialysis, as a. method of renal replacement therapy, is becoming more popular. One of the main reasons of method inadequacy is decreasing ability to perform adequate ultrafiltration against a background of increasing ofperitoneal transport. In case of endothelial dysfunction production of nitric oxide, reactivity and permeability of vessel wall are changing, what leads to changes in transport abilities ofperitoneum and to the deterioration of kidney function. Ability of nebivolol and L-arginine-L-glutamate to correct endothelial dysfunction and to affect a state of microcirculation system, transport abilities ofperitoneal membrane and residual kidney function in patients on peritoneal dialysis was discovered. Positive influence of combinations of nebivolol and L-arginine-L-glutamate on endothelial function and state of microcirculation and related to this decreasing permeability ofperitoneal membrane for low molecular weight substances and improvement of residual kidney function was brought to light. Potentiation the corrective effect of nebivolol on endothelial dysfunction in patients with chronic kidney disease stage VD on peritoneal dialysis by L-arginine-L-glutamate was noted.
Ключові слова: перитонеальный діаліз
ендотеліальна дисфункція
мікроциркуляція
небіволол
L -аргініну-L-глутамат
транспортні властивості перитонеальної мембрани
резидуальна функція нирок
перитонеальный диализ
эндотелиальная дисфункция
микроциркуляция
небиволол
L -аргинину-L-глутамат
комбинированная терапия
транспортные свойства перитонеального мембраны
резидуальная функция почек
peritoneal dialysis
endothelial dysfunction
microcirculation
nebivolol
L-arginine-L-glutamate
combined therapy
transport properties of the peritoneal membrane
residual kidney function
ISSN: 2304-0238
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4467
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Correction_of_endothelial_dysfunction.pdf2,1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.