Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/449
Назва: Мікробіологічна динаміка загоєння ран при використанні бактеріофагів у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків
Інші назви: Микробиологическая динамика заживления ран при использовании бактериофагов у больных с поливалентной аллергией к антибиотикам
Microbiological dynamics of wound healing with using of bacteriophages in patients with multiple allergy to antibiotics
Автори: Іващенко, Дмитро Миколайович
Иващенко, Дмитрий Николаевич
Ivashchenko, D. M.
Ключові слова: бактеріофаг
гнійні рани
алергія до антибіотиків
мікробіологія ран
бактериофаг
гнойные раны
аллергия к антибиотикам
микробиология ран
bacteriophage
infected wounds
allergy to antibiotics
wound microbiology
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Іващенко Д. М. Мікробіологічна динаміка загоєння ран при використанні бактеріофагів у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків / Д. М. Іващенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, Вип. 4 (56), Ч. 3. – С. 95–99.
Короткий огляд (реферат): В останні роки спостерігається тенденція збільшення кількості антибіотико-резистентних штамів мікроорганізмів, як збудників ранової хірургічної інфекції, а також збільшення кількості пацієнтів у яких наявні полівалентні алергічні реакції на антибіотики. Це значно збільшує тривалість та вартість, лікування та ставить під сумнів його ефективність. Мета дослідження - вивчення дії бактеріофагів, як засобів боротьби з гнійною інфекцією, при наявній алергії до антибіотиків. Нами було проведено клінічне обстеження та лікування 68 хворих на гнійно-запальні захворювання м’яких тканин, які були розподілені на 3 групи. Оцінювали такі мікробіологічні маркери контамінації ран як: клітинний склад раньового вмісту, характер фагоцитозу, його активність та фагоцитарний індекс, ступінь мікробної забрудненості ран. При аналізі мікробіологічних показників загоєння ран виявили, що результати 1ї та 3ї груп статистично не відрізнялися, а у 2ї групи пацієнтів у яких використовували і бактеріофаги і антибіотики, виявили суттєве підвищення швидкості деконтамінації ран. Висновки: За результатами дослідження можна сказати що бактеріофаги є ефективними засобами для боротьби з гнійною інфекцією і є альтернативою в разі неможливості застосування антибіотиків. Поєднане використання бактеріофагів та антибіотиків призводить до підвищення ефективності лікування; В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества антибиотико-резистентных штаммов микроорганизмов, как возбудителей раневой хирургической инфекции, а также увеличение количества пациентов у которых имеются поливалентные аллергические реакции на антибиотики. Это значительно увеличивает продолжительность и стоимость, лечение и ставит под сомнение его эффективность. Цель исследования - изучение действия бактериофагов, как средств борьбы с гнойной инфекцией, при имеющейся аллергии к антибиотикам. Нами было проведено клиническое обследование и лечение 68 больных гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, которые были распределены на 3 группы. Оценивали такие микробиологические маркеры контаминации ран как: клеточный состав раневого содержимого, характер фагоцитоза, его активность и фагоцитарный индекс, степень микробной загрязненности ран. При анализе микробиологических показателей заживления ран обнаружили, что результаты 1й и 3й групп статистически не отличались, а у 2й группы пациентов, у которых использовали и бактериофаги, и антибиотики, обнаружили существенное повышение скорости деконтаминации ран. Выводы: По результатам исследования можно сказать, что бактериофаги являются эффективными средствами для борьбы с гнойной инфекцией и является альтернативой в случае невозможности применения антибиотиков. Совместное использование бактериофагов и антибиотиков приводит к повышению эффективности лечения; In recent years there has been a tendency of increasing of the number of antibiotic-resistant strains of microorganisms as causative agents of surgical wound infections, and increasing of the number of patients who have a multiple allergy to antibiotics. This significantly increases the duration and cost of treatment, and puts some questions on its efficiency. Aim of our research is to study how the bacteriophages act as agents to deal with purulent infection in the presence of allergy to antibiotics. We carried out a clinical examination and treatment of 68 patients with purulent-inflammatory soft tissue diseases, who were divided into three groups. We evaluated the following microbiological criteria: the cellular structure of the contents of the wound, the phagocytosis character, its activity and phagocytic index, degree of microbial contamination of wounds. After analysis of microbiological criteria of wound healing, we discover that the results of the 1st and 3rd groups did not differ statistically significantly, while the 2nd group of patients who used the bacteriophages and antibiotics, we found a significant increasing of wound decontamination. Conclusions: The study shows that bacteriophages are effective agents for treatment of purulent infection and are an alternative in case of impossibility of the use of antibiotics. Cooperative use of bacteriophages and antibiotics leads to more effective treatment outcomes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/449
ISSN: 2077-1096
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bacteriophages microbiology 2016.pdf433,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.