UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4655
Назва: Вплив терапії аторвастатином на ліпідний обмін, товщину комплексу інтими-медії та ендотеліальну дисфункцію за даними проби Целермаєра-Соренсена у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від активності перебігу захворювання
Інші назви: Влияние терапии аторвастатина на липидный обмен, толщина комплекса интима-медиа и эндотелиальной дисфункции заданной пробы Целермаера-Соренсена у больных ревматоидным артритом в зависимости от активности течения заболевания
Effect of atorvastatin therapy on lipid metabolism, intima-media complex thickness, and endothelial dysfunction by Celermajer-Sorensen test in patients with rheumatoid arthritis depending on the intensity of the course of the disease
Автори: Іваницький, Ігор Валерійович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Ivanitskiy, I.
Дата публікації: 2009
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Іваницький І. В. Вплив терапії аторвастатином на ліпідний обмін, товщину комплексу інтими-медії та ендотеліальну дисфункцію за даними проби Целермаєра-Соренсена у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від активності перебігу захворювання / І. В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – T. 9, Вип. 3(27). – С. 128–131.
Короткий огляд (реферат): Отримані нами дані свідчать, що вживання аторвастатину хворими на ревматоїдний артрит сприяє покращенню ліпідного профілю, нормалізації товщини інтими-медії, покращенню фукції ендотелію, зниженню процесів перекисного окислення ліпідів, зниженню активності перебігу захворювання, покращенню загального стану пацієнтів і може бути рекомендоване у комплесній терапії ревматоїдного артриту; Полученные нами данные свидетельствуют, что применение аторвастатина у пациентов с ревматоидным артритом способствует улучшению липидного профиля, нормализации толщины интимы-медии, улучшению функции эндотелия, снижению процессов перекисного окисления липидов, снижению активности протекания заболевания, улучшению общего состояния пациентов и может быть рекомендованным для комплексной терапии ревматоидного артрита; The data we obtained have proved the taking of Atorvastatin by patients with rheumatoid arthritis promotes the improvement of lipid profile, the normalization of intima-media thickness, enhancing of endothelial functions, lowering in lipid peroxidation, decreasing in intensity of the course of the disease, amelioration of the patient general health condition and may be advised as a part of complex therapy of rheumatoid arthritis.
Ключові слова: ревматоїдний артрит
атеросклероз
ендотеліальна дисфункція
інтима-медія сонних артерій
аторвастатин
ревматоидный артрит
атеросклероз
эндотелиальная дисфункция
интима-медия сонных артерий
аторвастатин
rheumatoid arthritis
atherosclerosis
endothelial dysfunction
carotid intima-media
atorvastatin
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4655
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.