Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/469
Назва: Взаимодействие противоположностей как источник эволютивных изменений в современном русском языке
Автори: Тукова, Татьяна Владимировна
Тукова, Тетяна Володимирівна
Дата публікації: 2016
Видавець: ТОВ «Тім Пабліш Груп»
Бібліографічний опис: Тукова Т. В. Взаимодействие противоположностей как источник эволютивных изменений в современном русском языке / Т. В.Тукова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології та педагогіки вищої школи : зб. статей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 11-12 травня 2016 р. – Харків : ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2016. – С. 241–246.
Короткий огляд (реферат): В статье рассматривается проблема эволюции системы русского языка на синхронном срезе. Показано взаимодействие противоположных движений в развитии современного русского языка как отражение закона универсума – закона борьбы противоположностей, являющегося источником языковых изменений. Проиллюстрированы антиномии принципов аналогии, экономии и традиции в развитии языка. Описано взаимодействие тенденций, связанных с изменением языкового механизма, и тенденций, связанных с сохранением языка в состоянии коммуникативной пригодности. Продемонстрирована роль антиномии информационной и эмоциональной функций языка в его эволюции; У статті розглядається проблема еволюції системи російської мови на синхронному зрізі. Показана взаємодія протилежних зрушень у розвитку сучасної російської мови як відображення закону універсаму –закону боротьби протилежностей, що є джерелом мовних змін. Проілюстровані антиномії принципів аналогії, економії, традиції у розвитку мови. Описана взаємодія тенденцій, що пов’язані зі змінами мовного механізму, та тенденцій, що пов’язані зі збереженням мови у стані комунікативної придатності. Продемонстрована роль антиномії інформаційної та емоційної функцій мови у її еволюції; Present article deals with the problem of the evolution of the Russian language system in synchronic section. The paper displays the interaction of opposing movements in the development of the modern Russian language as a reflection of the law of the universe – the law of struggle of the opposites, which is a source of linguistic changes. The article illustrates antinomy of the analogy, economy and tradition principles in language development. The interaction of trends related to the change of the language mechanism, and trends related to the preservation of the language in the state of communicative suitability is described. The paper represents the role of the antinomy of informative and emotional functions of language in its evolution.
Ключові слова: эволюция
закон борьбы противоположностей
русский язык
тенденция
принципы развития
еволюція
російська мова
закон боротьби протилежностей
джерело розвитку
тенденція
принципи розвитку
evolution
the Russian language
the law of struggle of the opposites
the source of development
the trend of development principles
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/469
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vzaim.pdf342,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.