UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4878
Назва: Рухомість верхніх фронтальних зубів під час ортодонтичного лікування за гендерною ознакою
Інші назви: Подвижность верхних фронтальных зубов во время ортодонтического лечения по гендерному признаку
Mobility of upper frontal teeth during ortodontic correction influenced by sex
Автори: Довженко, Андрій Віталійович
Куроєдова, Віра Дмитрівна
Довженко, Андрей Витальевич
Куроедова, Вера Дмитриевна
Dovzhenko, A.
Kuroedova, V.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Довженко А. В. Рухомість верхніх фронтальних зубів під час ортодонтичного лікування за гендерною ознакою. / А. В. Довженко, В. Д. Куроєдова. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – № 4. – С. 276–281.
Короткий огляд (реферат): Оцінка рухомості зубів при ортодонтичному лікуванні за допомогою брекет-техніки важлива для пояснення клінічних симптомів больових відчуттів пацієнтів, особливо в адаптаційному періоді, що триває протягом перших місяців лікування. Мета нашого дослідження - оцінка та порівняння ру- хомості фронтальних зубів верхньої щелепи в пацієнтів чоловічої та жіночої статі із постійним прикусом, що лікувались ортодонтично за допомогою брекет-техніки в період адаптації. Матері- али та методи. Проведена періотестометрії фронтальних зубів ВЩ 30 пацієнтам (13 - чол., 17 - жін.) віком від 14 до 27 років. Оцінку рухомості зубів проводили перед ортодонтичним лікуванням, через 1, 3 та через 6 місяців. Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження показав, що середня рухомість фронтальних зубів до початку ортодонтичного лікування більша в чоловіків, ніж у жінок. Максимальна рухомість зубів припадає на перший місяць ортодонтичного лікування у жінок 8,25, у чоловіків 8,23 умовних одиниць. На 3-й місяць лікування показники рухомості як у чоло- віків, так і в жінок зменшились в порівнянні з першим місяцем лікування. Середні показники періоте- стометрії через півроку лікування у чоловіків незначно збільшились в порівнянні з даними третього місяця лікування, а в жінок, навпаки, середня рухомість зубів зменшилась. Висновок. Рухомість фро- нтальних зубів протягом перших 6 місяців ортодонтичного лікування то збільшується, то змен- шується, але знаходиться в межах норми. Пік рухомості зубів припадав на 1-й місяць ортодонтич- ного лікування.; Оценка подвижности зубов при ортодонтическом лечении с помощью брекет-техники важна для объяснения клинических симптомов болевых ощущений пациентов, особенно в адаптационном пе- риоде, продолжается в течение первых месяцев лечения. Цель нашего исследования - оценка и сравнение подвижности фронтальных зубов верхней челюсти у пациентов мужского и женского пола с постоянным прикусом, лечившихся ортодонтически с помощью брекет-техники в период адаптации. Материалы и методы. Проведена периотестометрия фронтальных зубов ВЩ 30 пациентам (13 - муж., 17 - жен.). В возрасте от 14 до 27 лет. Оценку подвижности зубов проводили перед ортодонтическим лечением, через 1, 3 и через 6 месяцев. Результаты исследования. Анализ результатов исследова- ния показал, что средняя подвижность фронтальных зубов до начала ортодонтического лечения больше у мужчин, чем у женщин. Максимальная подвижность зубов приходится на первый месяц ор- тодонтического лечения у женщин 8,25, у мужчин 8,23 условных единиц. На 3-й месяц лечения пока- затели подвижности как у мужчин, так и у женщин уменьшились по сравнению с первым месяцем ле- чения. Средние показатели периотестометрии через полгода лечения у мужчин незначительно уве- личились по сравнению с данными третьего месяца лечения, а у женщин, наоборот, средняя подвиж- ность зубов уменьшилась. Выводы. Подвижность фронтальных зубов в течение первых 6 месяцев ор- тодонтического лечения то увеличивается, то уменьшается, но находится в пределах нормы. Пик подвижности зубов приходился на 1-й месяц ортодонтического лечения.; Assessment of the teeth mobility during orthodontic treatment with braces is important for explaining the clinical symptoms of pain in patients, especially in the adaptation period, continuing during the first months of the treatment. The aim of our research is to evaluate and compare the mobility of the upper frontal teeth in patients of both sexes with a permanent occlusion corrected by orthodontic braces techniques in the period of adaptation. Materials and methods. Peritestometry of the maxillary frontal teeth was performed in 30 patients (13 males, 17 females) aged 14 - 27. Evaluation of the teeth mobility was performed before the orthodontic treatment, and after 1, 3 and 6 months. Results. Analysis of the study results has shown that the average mobility of the frontal teeth before the start of orthodontic treatment is greater in men than in women. The maximum mobility of teeth falls on the first month of orthodontic treatment in women 8.25, while in men it is 8.23 conventional units. At the third month of the treatment, the mobility rates for both men and women decreased compared to the first month of the treatment. Mean periosteometric parameters after six months of treatment in men slightly increased compared with the data of the third month of treatment, and in women,on the contrary, the average mobility of teeth decreased. Conclusions. The mobility of the upper frontal teeth during the first 6 months of orthodontic treatment increased, then decreased, remaining within the normal limits. The peak of mobility of teeth fell on the 1st month of orthodontic treatment.
Ключові слова: ортодонтичне лікування
періотестометрія
рухомість зубів
брекет-техніка
ортодонтическое лечение
периотестометрия
подвижность зубов
брекет-техника
orthodontic treatment
periosteometry
teeth movement
brackets
ISSN: УДК 616.314-089.23-07:616-055.1/2
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4878
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ruhomist_verhnih.pdf531,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.