UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4913
Назва: Показники мікробного обсіменіння та антимікробного захисту ротової порожнини у дітей віком 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів в період проведення лікувально-профілактичних заходів
Інші назви: Показатели микробного обсименения и антимикробной защит в ротовой полости у дитей возрастом 3-5 лет с гипертрофией аденоидов в период проведения лечебно-профилактических мероприятий
Indices of microbial contamination and antimicrobial protection of oral cavity in children aged 3 - 5 with adenoidal hypertrophy during dental treatment and prevention procedures
Автори: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Уласевич, Лариса Павлівна
Уласевич, Лариса Павловна
Ulasevych, L. P.
Дата публікації: 2017
Видавець: Український стоматологічний альманах
Бібліографічний опис: Каськова Л.Ф. Показники мікробного обсіменіння та антимікробного захисту ротової порожнини у дітей віком 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів в період проведення лікувально-профілактичних заходів карієсу / Л. Ф. Каськова, Л. П. Уласевич // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, № 3 (59). – С. 215–218.
Короткий огляд (реферат): Провідне місце серед етіологічних факторів розвитку карієсу зубів займає умовно-патогенна мікрофлора порожнини рота, продукти її життєдіяльності. Успіх дії профілактичних комплексів, які направлені на підвищення карієсрезистентності, залежить від прямого впливу на нормалізацію процесів дисбіозу ротової порожнини. Мета: дослідити рівень активності лізоциму та уреази ротової рідини, показників дисбіозу порожнини рота у дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів на фоні проведення лікувально-профілактичних заходів. Результати дослідження підтвердили ефективність запропонованого нами комплексу профілактики карієсу тимчасових зубів за показниками нормалізації дисбіозу порожнини рота у дітей з гіпертрофією аденоїдів. Було відмічене зниження значень уреазної активності ротової рідини даної групи, що дало змогу спрогнозувати відновлення мікробного гомеостазу у обстежених з супутньою патологією. Отримані значення активності лізоциму змішаної слини даної групи дітей показали значне підвищення неспецифічного імунітету порожнини рота, що дасть можливість забезпечити захист від додаткових провокуючих факторів щодо виникнення карієсу у дошкільнят. Результати в інших групах не мали значної ефективності відносно показників активності уреази та лізоциму, дисбіоз порожнини рота погіршився до рівня клінічного декомпенсованого ступеню; Ведущее место среди этиологических факторов развития кариеса зубов занимает условно- патогенная микрофлора полости рта, продукты его жизнедеятельности. Успех действия профилактических комплексов, направленных на повышение кариесрезистентности, зависит от прямого воздействия на нормализацию процессов дисбиоза ротовой полости. Цель: исследовать уровень активности лизоцима и уреазы ротовой жидкости, показателей дисбиоза полости рта у детей дошкольного возраста с гипертрофией аденоидов на фоне проведения лечебно-профилактических мероприятий. Результаты исследования подтвердили эффективность предложенного нами комплекса профилактики кариеса временных зубов по улучшению показателей дисбиоза полости рта у детей с гипертрофией аденоидов. Было отмечено снижение значений уреазной активности ротовой жидкости данной группы, что позволило спрогнозировать восстановление микробного гомеостаза у обследованных с сопутствующей патологией. Полученные значения активности лизоцима смешанной слюны данной группы детей показали значительное повышение неспецифического иммунитета полости рта, что позволит обеспечить защиту от дополнительных провоцирующих факторов возникновения кариеса у дошкольников. Результаты в других группах не имели значительной эффективности воздействия на показатели активности уреазы и лизоцима, дисбиоз полости рта ухудшился до уровня клинической декомпенсированной степени; Opportunistic oral microflora and its by-products play a leading role among the etiological factors in the development of dental caries. The success of the preventive measures aimed at enhancing dental resistance to dental caries depends on their direct effects on the normalization of oral dysbiosis processes. The purpose of this study was to investigate the level of lysozyme and urease activity in oral liquid, indices of oral dysbiosis in preschool children with adenoidal hypertrophy who took the course of dental treatment and preventive measures. The results of the study evidenced the effectiveness of our complex of temporary tooth decay prophylaxis to improve the indices of oral dysbiosis in children with adenoids hypertrophy. We registered a decrease in the urease activity of the oral liquid in this group that allowed us to predict the recovery of microbial homeostasis in the children. The obtained values of lysozyme activity of mixed saliva from this group of children showed a significant increase in nonspecific oral immunity that can provide protection from additional caries-causing factors in preschool children. The results in the other groups did not have a significant effect on the activity of urease and lysozyme, oral dysbiosis deteriorated to the level of the clinical decompensated stage.
Ключові слова: карієс
тимчасові зуби
гіпертрофія аденоїдів
профілактика
уреаза
лізоцим
дисбіоз
ротова рідина
кариес
временные зубы
гипертрофия аденоидов
профилактика
уреаза
лизоцим
дисбиоз
ротовая жидкость
caries
temporary teeth
adenoid hypertrophy
prophylaxis
urease
lysozyme
dysbiosis
oral flui
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4913
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf540,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.