Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4934
Назва: Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні
Інші назви: The identity of lecturer at higher medical institution as a central figure in the modernization of education in Ukraine
Автори: Литвиненко, Наталія Володимирівна
Гладка, Вікторія Михайлівна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Силенко, Галина Ярославівна
Пінчук, Вікторія Анатоліївна
Lytvynenko, N. V.
Hladka, V. M.
Purdenko, T. Y.
Sylenko, H. Ya.
Pinchuk, V. A.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні / Н. В. Литвиненко, В. М. Гладка, Т. Й. Пурденко [та ін.] // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 41–45.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – акцентувати увагу на застосуванні інноваційних технологій у професійному розвиткові викладача вищого медичного закладу у вигляді вдосконалення його комунікативних здібностей та активної творчої співпраці зі студентами. Проведено аналіз літературних джерел та власного досвіду роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій з акцентом на педагогічне спілкування, інноваційних методик викладання із застосуванням методики «зворотного зв’язку», проведення сумісної роботи викладача і студента в неврологічному відділенні, спільної освітньої роботи серед населення. Основна частина. На кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ «УМСА» велика увага приділяється удосконаленню комунікативних здібностей професорсько-викладацького складу у вигляді вдосконалення психологічної компетентності у педагогічній діяльності та активної співпраці зі студентами: це сумісні огляди хворих неврологічного відділення з обговоренням проблемної ситуації, використанням таких методик інтерактивного навчання, як ділова гра та «мозковий штурм», проведення майстер-класів з електроенцефалографії, реоенцефалографії, електронейроміографії, освітня робота серед населення, створення інформаційних плакатів, проведення опитування студентів медичного та стоматологічного факультетів стосовно «зворотного зв’язку» з викладачем на практичних заняттях та лекціях. Висновки. Десятирічний досвід застосування даної методики проведення занять дозволив підвищити ефективність навчального процесу. Студенти мають змогу отримати не лише теоретичну підготовку, а й в обов’язковому порядку оволодіти практичними навичками, що сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення. У медичній освіті саме така інтеграція дозволить консолідувати професійно-педагогічну громадськість на розробку більш досконалих стандартів і умов освітньої діяльності, основним результатом якої буде формування компетентної, професійно і соціально мобільної особистості випускника медичного вузу, здатного до безперервного професійного розвитку в просторі своєї лікарської діяльності; The aim of the study – to focus on the application of innovative technologies in the professional development of lecturers at higher educational medical institution by means of improving their communication skills and active creative collaboration with students. The literature and our own experience as to the implementation of new educational technologies in the educational process with a focus on instructional communication, innovative teaching methods, using the techniques of «feedback», collaboration of lecturer and students at Neurology department, joint educational activities among the population are analyzed. The main body. The staff of the Department of Nervous Diseases with Neurosurgery and Medical Genetics of Higher State Educational Establishment «Ukrainian Medical Stomatological Academy» focuses on improving the communication skills of lecturers by means of enhancing the psychological competence in teaching activities and active cooperation with students: this is represented by joint examination of patients of neurological department, discussion of problematic situations, using techniques such as interactive learning, «business games», «brainstorming» and «workshops» on electroencephalography, rheoencephalography, electroneuromyography, educational work among the population, developing posters, interviewing students of medical and dental faculties as to the «feedback» with the lecturer during workshops and lectures. Conclusion. Ten years of experience with this technique for delivering sessions allowed to increase the effectiveness of the educational process. Students can receive not only theoretical knowledge but necessarily learn practical skills that improve understanding and learning outcomes, promote the development of clinical thinking. In medical education, such integration will consolidate the professional training to develop improved standards and conditions for educational activities, the main result of which will be forming a competent, professionally and socially mobile individual ‒ graduate of medical institution, capable of continuing professional development in the speci c area of medical practice.
Ключові слова: медична освіта
викладач
спілкування
професіоналізм
модернізація
modernization
medical education
lecturer
communication
professionalism
ISSN: 1681-27
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4934
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ovv.pdf132,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.