Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4936
Назва: Анкетування глухих дітей та підлітків для оцінки їх базових стоматологічних знань
Інші назви: Анкетирование глухих детей и подростков для оценки их базовых стоматологических знаний.
Questioning deaf children and adolescents to assess their awareness of oral hygiene.
Автори: Сокологорська-Никіна, Юлія Костянтинівна
Куроєдова, Віра Дмитрівна
Сокологорская-Никина, Юлия Константиновна
Куроедова, Вера Дмитриевна
Sokolohorska-Nykina, Yu. K.
Kuroedova, V. D.
Ключові слова: діти та підлітки з вадами слуху
зубощелепні аномалії
рівень гігієни
анкета
профілактика.
дети и подростки с нарушениями слуха
зубочелюстные аномалии
уровень гигиены
анкета
профилактика
children with impaired hearing
dentofacial anomalies
hygiene level
questionnaire
prevention
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Сокологорська-Никіна Ю. К. Анкетування глухих дітей та підлітків для оцінки їх базових стоматологічних знань / Ю. К. Сокологорська-Никіна, В. Д. Куроєдова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 4 (60), ч. 2. – С. 272–276.
Короткий огляд (реферат): Було проведене анкетування для оцінки стоматологічних та ортодонтичних знань за спеціально розробленою анкетою «Аналіз рівня стоматологічних та ортодонтичних знань у дітей із вадами слуху» 61 дітей та підлітків із вадами слуху 6-22 років, що навчаються в спеціалізованій школі- інтернаті та ПТУ № 23 м. Полтави з подальшим розподілом їх на групи. Деякі питання в анкеті стосувались гігієни порожнини рота. Після аналізу результатів анкетування в респондентів вияв- лено високі знання, що стосуються гігієни порожнини рота, проте більшість респондентів не ма- ють достатніх знань з приводу наявності в них ортодонтичної патології. Також у більшості дітей з сенсорною депривацією слуху існує ризик порушення росту щелеп за рахунок зниження жувальної ефективності. Найменшу перевагу при проведенні вільного часу ДВС надають читанню, що потрі- бно враховувати при розробці програм профілактики стоматологічних та ортодонтичних захво- рювань.; Было проведено анкетирование для оценки стоматологических и ортодонтических знаний по спе- циально разработанной анкете «Анализ уровня стоматологических и ортодонтических знаний у детей с нарушениями слуха» 61 детей и подростков с нарушениями слуха возрастом 6-22 лет, которые обучаются в специализированной школе-интернате и ПТУ № 23 г. Полтавы с последующим распре- делением их на группы. Часть вопросов в анкете касались гигиены полости рта. После анализа ре- зультатов анкетирования у респондентов выявлено высокие знания, касающиеся гигиены полости рта. Однако большинство респондентов не имеют достаточных знаний по поводу наличия у них орто- донтической патологии. Также у большинства детей с сенсорной депривацией слуха существует риск нарушения роста челюстей за счет снижения жевательной эффективности. При проведении свобод- ного времени ДВС наименьшее преимущество отдают чтению. Это нужно учитывать при разработке программ профилактики стоматологических и ортодонтических заболеваний.; A questionnaire was conducted to assess dental and orthodontic knowledge on a specially developed A questionnaire was conducted to assess dental and orthodontic knowledge by a specially developed questionnaire entitled "Analysis of the level of dental and orthodontic knowledge in children with hearing impairment". 61 children and adolescents with hearing impairment aged 6-22 enrolled in specialized boarding schools and vocational school No. 23 of Poltava, were subsequently distributed into groups. Some questions in the questionnaire concerned oral hygiene. Having analyzed the results obtained, we find relatively high awareness of oral hygiene importance. However, the majority of respondents are insufficiently aware of their own orthodontic pathologies. Also, the most children with sensory derivation of the hearing are at risk to develop jaw bonw dysplasia by reducing chewing efficiency. When spending free time, children with impaired hearing provide the least benefit to reading. This should be taken into account when developing programs aimed at the prevention of dental and orthodontic diseases.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4936
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 17, вип. 4 (60), ч. 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
anketuvanny_gluhih.pdf425,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.