UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5019
Назва: Паліативна допомога у новонароджених: медико-етичні та фінансово-економічні аспекти
Інші назви: Паллиативная помощь у новорожденных: медико-этические и финансово-экономические аспекты
Palliative care in the newborn: medical, ethical, financial and economic aspects
Автори: Ріга, Олена Олександрівна
Ковальова, Олена Михайлівна
Коробка, Оксана Вікторівна
Гончарь, Маргарита Олександрівна
Похилько, Валерій Іванович
Артьомова, Наталія Сергіївна
Рига, Елена Александровна
Ковалева, Елена Михайловна
Коробка, Оксана Викторовна
Гончарь, Маргарита Александровна
Похилько, Валерий Иванович
Артемова, Наталия Сергеевна
Riga, O. O.
Kovalova, O. M.
Korobka, O. V.
Gonchar, M. O.
Pokhylko, V. I.
Artyomova, N. S.
Дата публікації: 2015
Видавець: ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України".
Бібліографічний опис: Паліативна допомога у новонароджених: медико-етичні та фінансово-економічні аспекти / О. О. Ріга, О. М. Ковальова, О. В. Коробка [та ін.] // Економіка і право охорони здоров'я. – 2015. – № 1 (1). – С. 31–35.
Короткий огляд (реферат): Мета – вивчити кількість новонароджених Полтавської області, які потребували паліативної допомоги, та розрахувати вартість терапії дітей, які продовжували лікуватись у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Матеріали та методи. Для дослідження обрано пацієнтів, які лікувались у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених і діагноз яких входив до переліку станів, що обмежують життя. Результати. Наведено обґрунтування медико-етичних і фінансово-економічних підходів для впровадження перинатальної паліативної допомоги на прикладі Полтавської області. Наведено розрахунок вартості перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, які тривалий час отримували агресивну медичну допомогу внаслідок захворювань, що обмежують життя. Висвітлено аспекти етнічної, правової, економічної необхідності організації перинатальної паліативної допомоги. Висновки. Перешкодою до надання паліативної допомоги новонародженим є відсутність організації її системи, що не забезпечує виконання національної стратегії в галузі охорони здоров’я. Фінансові витрати надання медичної допомоги дітям, які потребують суто паліативної допомоги, надвеликі. Поняття, принципи, засади паліативного лікування дітей в Україні законодавчо не визначені, тому в сучасній системі охорони здоров’я України не визначено місця, до яких дітей можна застосовувати поняття «паліативні»; Цель – изучить количество новорожденных Полтавской области, которые нуждались в паллиативной помощи, и рассчитать стоимость лечения детей, которые продолжали лечиться в отделении интенсивной терапии новорожденных. Материалы и методы. Для исследования отобраны пациенты, которые лечились в отделениях интенсивной терапии новорожденных и диагноз которых входил в перечень состояний, ограничивающих жизнь. Результаты. Представлены обоснования медико-этических и финансово-экономических подходов для внедрения перинатальной паллиативной помощи на примере Полтавской области. Приведен расчет стоимости пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных, которые длительное время получали агрессивную медицинскую помощь вследствие заболеваний, ограничивающих жизнь. Освещены аспекты этической, правовой, экономической необходимости организации перинатальной паллиативной помощи. Выводы. Препятствием к оказанию паллиативной помощи новорожденным является отсутствие организации ее системы, которое не обеспечивает выполнения национальной стратегии в области здравоохранения. Финансовые расходы оказания медицинской помощи детям, которые нуждаются в паллиативной помощи, являются значительными. Понятие, принципы, основы паллиативного лечения детей в Украине законодательно не определены, поэтому в современной системе здравоохранения Украины нет места, каким детям можно применять понятие «паллиативные»; Purpose – to examine the number of newborns in Poltava region requiring palliative care and to calculate the treatment’s cost of children who continued to be present at neonatal intensive care unit. Material and methods. Patients, which treated in the intensive care unit new-born and the diagnosis of that was included in the list of the states, limiting life, were selected for research. Results. This article presents the rationale medical-ethical, financial and economic approaches to the implementation of perinatal palliative care as an example of Poltava region. The authors are the cost of stay in the intensive care unit, who have been treated with aggressive medical care due to life-limited diseases. Deals with aspects ethical, legal, economic necessity palliative organization of perinatal care. Conclusions. An obstacle to the provision of palliative care to newborns is the lack of organization of the system, failed to fulfill the national strategy in the field of health. Financial costs of medical care for children who require purely palliative care is very large. The concept, base, principles of palliative treatment of children in Ukraine is not legally defined, because there is no place in a modern health system in Ukraine, which children can use the term «palliative».
Ключові слова: новонароджені
паліативна допомога
економічне обґрунтування
новорожденные
паллиативная помощь
экономическое обоснование
newborns
palliative care
economic assessment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5019
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
paliat_dopomoga.pdf432,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.