UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5233
Назва: Поширеність продуцентів бета-лактамаз розширеного спектру серед позагоспітальних та внутрішньолікарняних штамів збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій
Інші назви: Распространенность продуцентов бета-лактамаз расширенного спектра среди внебольничных и внутригоспитальных штаммов возбудителей интраабдоминальных хирургических инфекций
The prevalence of extended-spectrum beta-lactamase producers among out-of-hospital and nosocomial strains of intra-abdominal surgical infections
Автори: Шейко, Володимир Дмитрович
Должковий, Сергій Вікторович
Шейко, Владимир Дмитриевич
Должковой, Сергей Викторович
Sheyko, V. D.
Dolzhkovyi, S. V.
Дата публікації: 22-кві-2015
Бібліографічний опис: Шейко В. Д. Поширеність продуцентів бета-лактамаз розширеного спектру серед позагоспітальних та внутрішньолікарняних штамів збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій / В. Д. Шейко, С. В. Должковий // Харківська хірургічна школа. – 2015. – № 5 (74). – С. 79–81.
Короткий огляд (реферат): Розвиток інтраабдомінальних хірургічних інфекції (ІХІ) є однією з провідних чинників смертності та збільшення тривалості лікування хворих у хірургічних стаціонарах загального профілю. Метою дослідження було вивчення змін видового спектру збудників ІХІ, що можуть мати здатність до вироблення бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС), та ступеню поширеності продуцентів БЛРС серед даного пулу мікроорганізмів. Було проаналізовано 122 антибіотикограми 104 пацієнтів, які проходили лікування у хірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфософського протягом 2010-2011 рр. (І група — 56 хворих) та 2013-2014рр. (ІІ группа — 48 хворих). В результаті дослідження можна констатувати збільшення питомої ваги БЛРС-продуцентів серед мікроорганізмів позагоспітальної флори. Враховуючи динаміку рівнів вироблення БЛРС збудниками ІХІ актуальним стає моніторинг БЛРС-продуцентів не тільки серед внутрішньолікарняних, але і позагоспітальних штамів мікроорганізмів. Розробка внутрішньогоспітальних протоколів емпіричної антибіотикотерапії на основі моніторингу БЛРС-продуцентів дозволяє підвищити ефективність проведення антибіотикотерапії ІХІ; Интраабдоминальные хирургические инфекции (ИХИ) являются одним из основных факторов, влияющих на смертность и увеличение длительности лечения больных в хирургических стационарах общего профиля. Целью исследования являлось изучение изменений видового спектра возбудителей ИХИ, способных продуцировать бета-лакамазы расширенного спектра (БЛРС), и степени распространенности БЛРС среди данного пула микроорганизмов. В исследование было включено 122 антибиотикограммы 104 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении Полтавской областной клинической больницы им. М.В. Склифософского на протяжении 2010-2011 гг. (І группа — 56 больных) и 2013-2014 гг. (ІІ группа — 48 больных). Полученные данные свидетельствуют об увеличении удельного веса БЛРС-продуцентов среди внегоспитальной флоры. Учитывая динамику уровней продуцирования БЛРС возбудителями ИХИ, актуальным становится мониторинг БЛРС-продуцентов не только среди внутригоспитальных, но и внебольничных штаммов. Разработка внутригоспитальных протоколов эмпирической антибиотикотерапии на основании мониторинга БЛРС-продуцентов позволяет повысить эффективность проведения антибиотикотерапии ИХИ; Arise of intraabdominal surgical infections (ISI) is one of the most common factors of mortality and increase of treatment’s time in surgical departments. The aim of the study was to investigate the changes of the species-specific spectrum of ISI causal organisms, which can produce extended spectrum beta lactamases (ESBL). 122 antibioticograms taken from 104 patients were analyzed. 56 of them were treated during 2010-2011 years (I group) and 48 of them — during 2013-2014 years (II group). According to the data which was got in this study there is an increase of ESBL-producers among outpatient strains of microorganisms. This fact gives importance to the monitoring of ESBL-producers among not only inpatient but also outpatient strains of microorganisms. Development of empiric antibiotic therapy protocols, which are based on ESBL-producers monitoring, can improve the effectiveness of ISI antibiotic treatment
Ключові слова: бета-лактамази розширеного спектру
інтраабдомінальні хірургічні інфекції
бета-лактамазы расширенного спектра
интраабдоминальные хирургические инфекции
extended spectrum beta lactamases
intraabdominal surgical infections
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5233
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Prevalence_of_extended_spectrum_beta_lactamases_producers.pdf424,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.