UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5320
Назва: Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite
Інші назви: Кореляції трансверзальних розмірів щелеп та сагітальних характеристик зубної дуги з одонтометричними і цефалометричними показниками юнаків із ортогнатичним прикусом
Корреляция трансверзальных размеров челюстей и сагиттальных характеристик зубной дуги с одонтометрическими и цефалометрическими показателями юношей с ортогнатическим прикусом
Автори: Marchenko, A. V.
Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Маrchenko А. V. Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite / А. V. Маrchenko // Світ медицини та біології. ‒ 2017. ‒ № 4 (62). ‒ С. 58‒63.
Короткий огляд (реферат): The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric and cephalometric characteristics in boys with orthognathic bite. The greatest number of correlations of the size of the teeth with transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with mesiodistal dimensions of the crowns of teeth (48.6%), vestibule-tongue sizes crowns of teeth (42.4%) and the width of the dentin-enamel border in the vestibule-tongue direction (41,7%); with the parameters of the maxillary dental arches in the sagittal plane - a similar distribution is maintained (69.4% with mesiodistal crowns of teeth, 80.6% with vestibule-tongue sizes crowns of teeth, 77.8% with the width of the dentinenamel border in the vestibule-tongue direction ); with the parameters of the maxillary dental arc in the vertical plane there is a completely different distribution - the greatest number of correlations is established only with the width of the dentin-enamel border in the vestibule-tongue direction (22,2%). In analyzing the correlations of cephalometric indices in the general groups of boys, almost identical numbers with the transversal dimensions of the upper and lower jaw and the parameters of the maxillary dental arc in the vertical plane (24.8 and 25.7% respectively) and only 8.6% with the parameters of the maxillary dental arcs in the sagittal plane; У статті встановлена та проаналізована кореляція комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними та цефалометричними характеристиками у хлопчиків з ортогнатичним прикусом. Найбільше число кореляцій розмірів зубів з поперечними розмірами верхньої та нижньої щелеп встановлено з мезіодістальними розмірами коронок зубів (48,6%), вестибуло-язичними розмірами коронок зубів (42,4%) та шириною дентинно-емалевої межі у вестибуло-язичному напрямку (41,7%); з параметрами верхньощелепних зубних дуг в сагітальній площині - зберігається аналогічний розподіл (69,4% з мезіодістальними розмірами коронок зубів, 80,6% з вестибуло-язичними розмірами коронок зубів, 77,8% з шириною дентинно- емалевої межі у вестибуло-язичному напрямку); з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині виникає зовсім інший розподіл - найбільша кількість кореляцій встановлюється лише з шириною дентинно-емалевої межі у вестибуло-язичному напрямку (22,2%). Аналізуючи співвідношення головних показників у загальних групах хлопчиків, майже однакові числа з поперечними розмірами верхньої та нижньої щелепи та параметрами верхньої верхньощелепної дуги у вертикальній площині (відповідно 24,8 та 25,7%) та лише 8,6% з параметрами верхньощелепних зубних дуг у сагітальній площині; В статье определена и проанализирована корреляция компьютерно-томографических характеристик зубных дуг с одонтометрическими и цефалометрическими характеристиками у мальчиков с ортогнатическим прикусом. Наибольшее число корреляций размеров зубов с поперечными размерами верхней и нижней челюстей установлено с мезиодистальными размерами коронок зубов (48,6%), вестибуло-язычными размерами коронок зубов (42,4%) и шириной дентинно-эмалевой границы в вестибуло-язычном направлении (41 7%); с параметрами верхнечелюстных зубных дуг в сагиттальной плоскости - сохраняется аналогичное распределение (69,4% с мезиодистальными размерами коронок зубов, 80,6% с вестибуло-язычными размерами коронок зубов, 77,8% с шириной дентинно-эмалевой границы в вестибуло-язичном направлении); с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости возникает совсем иное распределение - наибольшее количество корреляций устанавливается с шириной дентинно-эмалевой границы в вестибуло-язычном направлении (22,2%). Анализируя соотношение главных показателей в общих группах мальчиков, почти одинаковые числа с поперечными размерами верхней и нижней челюсти и параметрами верхней верхнечелюстной дуги в вертикальной плоскости (соответственно 24,8 и 25,7%) и лишь 8,6% с параметрами верхнечелюстных зубных дуг в сагиттальной плоскости.
Ключові слова: boys with orthognathic bite
correlations
computed tomography
transversal dimensions of the upper and lower jaw
sagittal characteristics of the dental arch
odontometric and cephalometric indices
хлопчики з ортогнатичним прикусом
кореляції
комп'ютерна томографія
поперечні розміри верхньої та нижньої щелеп
сагітальні характеристики зубної дуги
одонтометричні та цефалометричні показники
мальчики с ортогнатическим прикусом
корреляции
компьютерная томография
поперечные размеры верхней и нижней челюстей
сагиттальные характеристики зубной дуги
одонтометрические и цефалометрические показатели
ISSN: 2079-8334
Е- 2412-9348
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5320
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal .pdf401,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.