UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5323
Назва: Аналіз результатів використання ненаркотичних анальгетиків в хірургічній стоматології
Інші назви: Анализ результатов использования ненаркотических анальгетиков в хирургической стоматологии
Analysis of the results of the use of non-narcotic analgesics in surgical dentistry
Автори: Петрова, Тамара Аркадіївна
Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Островська, Галина Юріївна
Колот, Еліна Георгіївна
Ляховська, Наталія Вячеславівна
Дев’яткіна, Наталія Миколаївна
Петрова, Тамара Аркадьевна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Островская, Галина Юрьевна
Колот, Элина Георгиевна
Ляховская, Наталья Вячеславовна
Девяткина, Наталья Николаевна
Petrova, T. A.
Devyatkina, T. O.
Ostrovskaya, G. Yu.
Kolot, E. G.
Lyakhovska, N. V.
Devyatkina, N. N.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Бібліографічний опис: Аналіз результатів використання ненаркотичних анальгетиків в хірургічній стоматології / Т. А. Петрова, Т. О. Дев'яткіна, Г. Ю. Островська [та ін.] // Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової медицини : матеріали IX Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю (16–17 листопада 2017 р., м. Вінниця). – Вінниця, 2017. – С. 91–99.
Короткий огляд (реферат): Остаточна невирішеність теоретичних і практичних питань ефективності знеболення та присутність на фармакологічному ринку України великої кількості анальгетиків потребує від хірурга-стоматолога великої професійної компетентності. У фармакопрофілактиці та терапії больового синдрому важливим є глибокий аналіз лікарем комплексу взаємозалежних факторів, які викликають біль або посилюють його прояви. У теперішній час встановлені найважливіші положення сучасної терапії болю, на підставі чого сформувалися наукові підходи до проведення адекватної аналгезії і вони активно реалізуються практикуючими лікарями. Своєчасне усунення больових відчуттів при кожному конкретному випадку відіграє важливу роль в процесі розрішення хвороби, створюючи ряд позитивних умов та попереджує виникнення ускладнень. Доцільне більш активне використання стоматологами досвіду застосування анальгетиків в інших розділах медичної практики. Окончательная нерешенность теоретических и практических вопросов эффективности обезболивания и присутствие на фармакологическом рынке Украины большого количества анальгетиков требует от хирурга-стоматолога большой профессиональной компетентности. В фармакопрофилактике и терапии болевого синдрома важен глубокий анализ врачом комплекса взаимосвязанных факторов, которые вызывают боль или усиливают её проявления. В настоящее время установлены важнейшие положения современной терапии боли, на основании чего сформировались научные подходы к проведению адекватной аналгезии и они активно реализуются практикующими врачами. Своевременное устранение болевых ощущений при каждом конкретном случае играет важную роль в процессе разрешения болезни, создавая ряд положительных условий, и предупреждает возникновение осложнений. Целесообразно более активное использование стоматологами опыта применения анальгетиков в других разделах медицинской практики. The final pendency of theoretical and practical issues of the effectiveness of anesthesia and the presence in the pharmacological market of Ukraine of a large number of analgesics requires a great professional competence from a surgeon-dentist. In pharmacy prophylaxis and therapy of the pain syndrome it is important a comprehensive doctor's analysis of a complex of interrelated factors which cause pain or exacerbate its manifestations. Currently, the most important provisions of modern pain therapy are established, on the basis of which were formed scientific approaches to conduction of the adequate analgesia and they are actively implemented by practicing doctors. Timely removal of pain sensations at each particular case plays an important role in the process of resolving the disease, creating a number of positive conditions and prevents the occurrence of complications. It is advisable to use more intensively of the dentistry experience in the use of analgesics in other sections of medical practice.
Ключові слова: ненаркотичні анальгетики
стоматологія
ненаркотические анальгетики
стоматология
non-narcotic analgesics
dentistry
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5323
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Analysis_of_the_results_of_the_use_of_non_narcotic_analgesics_in_surgical_dentistry.pdf310,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.