Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/535
Назва: Особливості клінічного перебігу пневмоній, які ускладнювали грип А/H1N1 в епідемічному сезоні 2009-2010 рр. в Полтавській області
Інші назви: Особенности клинического течения пневмоний, осложняющих грипп А/H1N1 в эпидемическом сезоне 2009-2010 гг. в Полтавской области
The peculiarities of pneumonias clinical course complicated with А/H1N1 grippe during 2009-2010 epidemic seasons in Poltava region
Автори: Прийменко, Наталія Олегівна
Прийменко, Наталья Олеговна
Pryimenko, N.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Прийменко Н. О. Особливості клінічного перебігу пневмоній, які ускладнювали грип А/H1N1 в епідемічному сезоні 2009-2010 рр. в Полтавській області / Н. О. Прийменко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т. 12, № 1−2 (37−38). – С. 144–148.
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз клініко-лабораторних даних 54 хворих на грип A/H1N1 ускладнений пневмонією. Було встановлено, що клінічний перебіг пневмонії, яка ускладнювала грип A/H1N1 мала особливості: в початковому періоді домінували симптоми тяжкого перебігу грипу, які маскували ранній розвиток пневмонії, що й стало причиною пізньої госпіталізації хворих (після 4-го дня захворювання - 79,5% пацієнтів); аускультативна картина пневмонії та зниження пульсової сатурації кисню випереджали рентгенологічні зміни. Рентгенологічними особливостями пневмонії при грипі A/H1N1 були: первинне ураження базальних відділів із подальшим розповсюдженням патологічного процесу та переважання двобічного (зливного та субтотального) запалення в легенях (51,8%). Значна кількість хворих мала тяжкий перебіг захворювання та потребувала кисневої терапії. Раннє призначення антибактеріальної терапії не попереджало розвиток пневмонії та її прогресування, що свідчило про первинний вірусний характер ураження легень. В мікробному пейзажі бактеріологічного дослідження харкотиння хворих на грип A/H1N1, ускладнений пневмонією, частіше виділяли Stretococcus pneumoniae, Staphylocосcus aureus, Enterococcus faecium; Проведен анализ клинико-лабораторных данных 54 больных гриппом A/H1N1 осложненным пневмонией. Было установлено, что клиническое течение пневмонии, осложняющей грипп A/H1N1 имеет особенности: в начальном периоде доминировали симптомы тяжелого течения гриппа, которые маскировали раннее развитие пневмонии, что стало причиной поздней госпитализации больных (после 4-го дня заболевания  79,5% пациентов); аускультативная картина пневмонии и снижение пульсовой сатурации кислорода предшествовали рентгенологическим изменениям. Рентгенологическими особенностями пневмонии при гриппе A/H1N1 были: первичное поражение базальных отделов с последующим распространением патологического процесса и преобладанием двустороннего (сливного и субтотального) воспаления легких (51,8%). Значительное количество больных имело тяжелое течение заболевания и нуждалось в кислородной терапии. Ранее назначение антибактериальной терапии не предупреждало развитие пневмонии и ее прогрессирование, что свидетельствовало о первично вирусном характере поражения легких. В микробном пейзаже бактериологического исследования мокроты больных гриппом A/H1N1, осложненным пневмонией, чаще выделяли Stretococcus pneumoniae, Staphylocосcus aureus, Enterococcus faecium; The present work aimed to analyze pneumonia clinical course complicated with А/H1N1 grippe. The analysis of clinical and laboratory data of 54 patients with А/H1N1 grippe complicated with pneumonia has been carried out. It was determined that the clinical course of pneumonia complicated with А/H1N1 grippe had the following peculiarities: the symptoms of grippe severe course were prevalent during the initial period, they masked early pneumonia development leading to late hospitalization (after the fourth day of the disease  79,5% of patients); auscultative presentation of pneumonia and decrease of pulse saturation of oxygen passed ahead radiologic changes. The radiologic changes of pneumonia complicated with А/H1N1 grippe were the following: primary lesion of basal departments with the further distribution of pathological process and prevalence of bilateral (fused or subtotal) inflammation in lungs (51,8%). The significant amount of patients had severe course of the disease and needed oxygen therapy. Early administration of antibacterial therapy didn’t prevent pneumonia development and progress that testified to primary viral character of lungs disruption. The sputum microbial view of patients with А/H1N1 grippe complicated with pneumonia during bacteriological analysis more often revealed Stretococcus pneumoniae, Staphylocосcus aureus, Enterococcus faecium.
Ключові слова: пандемія
грип
пневмонія
тяжкий перебіг
лікування
пандемия
грипп
пневмония
тяжелое течение
лечение
pandemia
grippe
pneumonia
severe course
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/535
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
gripp.pdf300,81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.