UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5382
Назва: Обгрунтування пріоритетів національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН «Кожна жінка, кожна дитина»
Інші назви: Обоснование приоритетов Национального плана действий по прекращению предотвратимых смертей новорожденных в рамках глобальной стратегии ООН «Каждая Женщина, каждый Ребенок»
Justification of the priorities of the National Action Plan to end preventable deaths of newborns within the global strategy of the UN «Every Woman Every Child»
Автори: Шунько, Єлизавета Євгеніївна
Ковальова, Олена Михайлівна
Шунько, Елизавета Евгениевна
Ковалева, Елена Михайловна
Shunko, Ye.
Kovalova, O.
Дата публікації: 2015
Видавець: ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Бібліографічний опис: Шунько Є. Є. Обгрунтування пріоритетів національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН «Кожна жінка, кожна дитина» / Є .Є. Шунько, О. М. Ковальова // Економіка і право охорони здоров’я. - 2015. - №2(2). - С. 72-78.
Короткий огляд (реферат): Мета – обґрунтувати пріоритети Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених в Україні. Матеріали та методи. Проведено контент-аналіз рекомендаційної бази ООН, Ради Європи в галузі охорони здоров’я та ВООЗ щодо припинення попереджувальних смертей серед новонароджених, а також аналіз бази даних «MATRIX-BABIES» та уніфікованих форм звітності обласних неонатологів за 2014 рік. Результати. Основними пріоритетами Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених є адекватне фінансове та ресурсне забезпечення неонатальних підрозділів; подальша регіоналізація перинатальної допомоги; подальша уніфікація / стандартизація надання медичної допомоги новонародженим і створення єдиного інформаційного простору; організація системи спостереження, раннього втручання та паліативної допомоги дітям із хронічною перинатальною патологією; підвищення якості та безпеки надання медичної допомоги, а також співпраця з громадськими організаціями. Висновки. Для реалізації зазначених пріоритетів потрібно розробити свій Національний план дій у рамках ініціативи ВООЗ, ЮНІСЕФ «Кожен Новонароджений», метою якого є припинення попереджувальних смертей серед новонароджених і зменшення частоти розвитку інвалідизуючої патології серед дітей України; Цель – обосновать приоритеты Национального плана действий по прекращению предотвратимых смертей среди новорожденных в Украине. Материалы и методы. Проведен контент-анализ рекомендательной базы ООН, Совета Европы в области здравоохранения и ВОЗ о прекращении предотвратимых смертей среди новорожденных, а также анализ базы данных «MATRIX-BABIES» и унифицированных форм отчетности областных неонатологов за 2014 год. Результаты. Основными приоритетами Национального плана действий по прекращению предотвратимых смертей среди новорожденных являются: адекватное финансовое и ресурсное обеспечение неонатальных подразделений; дальнейшая регионализация перинатальной помощи; дальнейшая унификация/ стандартизация оказания медицинской помощи новорожденным и создание единого информационного пространства; организация системы наблюдения, раннего вмешательства и паллиативной помощи детям с хронической перинатальной патологией; повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи; сотрудничество с общественными организациями. Выводы. Для реализации указанных приоритетов нужно разработать свой национальный план действий в рамках инициативы ВОЗ, ЮНИСЕФ «Каждый Новорожденный», целью которого является прекращение предотвратимых смертей новорожденных и уменьшение частоты развития инвалидизирующей патологии среди детей Украины; Purpose – to substantiate the priorities of the national action plan to end preventable deaths of infants in Ukraine Materials and methods. A content-analysis of the of UN, Council of Europe recommendations in the field of health and WHO to end the preventable deaths of infants, as well as analysis of the database «MATRIX-BABIES» and standardized reporting forms of regional neonatologists for 2014 was conducted. Results. The main priorities of the National Action Plan to end preventable neonatal deaths are: adequate financial and resource support of the neonatal units; further regionalization of perinatal care; subsequent unification/standardization of neonatal care and to create a unified information area; organization of surveillance systems, early intervention and palliative care for children with chronic perinatal pathology; improving the quality and safety of health care; сooperation with NGOs. Conclusions. To implement these priorities need to develop a national action plan in the framework of the WHO, UNICEF «Every Newborn», whose goal is to end the preventable deaths of newborns and reducing the incidence of disabling diseases among children in Ukraine.
Ключові слова: попереджувальні смерті
ініціатива «Кожен Новонароджений»
Національний план дій
предотвратимые смерти
инициатива «Каждый Новорожденный»
Национальный план действий
preventable death
the initiative «Every Newborn»
the National Action Plan
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5382
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
poperedguvalni_smerti.pdf460,54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.