UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5389
Назва: Фізичний, стато-кінетичний розвиток та захворюваність дітей із бронхолегеневою дисплазією упродовж двох років їх життя
Інші назви: Физическое, стато-кинетическое развитие и заболеваемость детей с бронхолегочной дисплазией в течение двух лет их жизни
Physical, stato-kinetic development and morbidity of children with bronchopulmonary dysplasia within two years of their life
Автори: Оскоменко, Микола Миколайович
Чернявська, Юлія Ігорівна
Ковальова, Олена Михайлівна
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Похилько, Валерій Іванович
Оскоменко, Николай Николаевич
Чернявская, Юлия Игоревна
Ковалева, Елена Михайловна
Цвиренко, Светлана Николаевна
Похилько, Валерий Иванович
Oskomenko, М.
Cherniavska, Yu.
Kovaleva, O. M.
Tsvirenko, S.
Pohylko, V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Фізичний, стато-кінетичний розвиток та захворюваність дітей із бронхолегеневою дисплазією упродовж двох років їх життя / М. М. Оскоменко, Ю. І. Чернявська, О. М. Ковальова, С. М. [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2016. – № 2(56). – С. 59–65.
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено вивченню особливостей аналізу динаміки окремих складових розвитку дітей з БЛД, вивченню частоти гострих інфекційних захворювань органів дихання, анемії, рахіту, харчової алергії упродовж двох років їх життя. Проведене когортне проспективне дослідження, яке включало 33 дитини із БЛД. У всіх дітей, які досягли 24-місячного віку й спостерігалися у центрі розвитку дитини, оцінювали стато-кінетичний, психо-емоційний, мовленнєвий розвиток та частоту захворювань на гострі інфекційні захворювання органів дихання у 6, 12, 18 та 24 місяці як хронологічного, так і скорегованого віку. Результати проведеного дослідження показали, що діти з БЛД, які виписувались з лікувальних закладів при оцінюванні фізичного розвитку за шкалами ВООЗ, майже в 50% випадків мали затримку фізичного розвитку: у віці двох років 36,9% немовлят мали вагу нижче за 10%; 41,7% дітей мали зріст нижче за 10%; 41,7% немовлят мали окружність грудної клітки нижче за 10% та 33,3% окружність голови нижче за 10%. Анемію при виписці зі стаціонару мали 48% дітей, а у шести місячному віці – 52,0%. У 12- та 18-місячному віці кількість дітей, які мали анемію, достовірно змешувалась до 13,6% (р=0,005); Статья посвящена изучению особенностей анализа динамики отдельных составляющих развития детей с БЛД, изучению частоты острых инфекционных заболеваний органов дыхания, анемии, рахита, пищевой аллергии в течение двух лет их жизни. Проведенное когортное проспективное исследование включало 33 ребенка с БЛД. У всех детей, которые достигли 24-месячного возраста и наблюдались в центре развития ребенка, оценивали стато-кинетическое, психо-эмоциональное, речевое развитие и частоту заболеваний острыми инфекционными заболеваниями органов дыхания в 6, 12, 18 и 24 месяца как хронологического, так и скорректированного возраста. Результаты проведенного исследования показали, что дети с БЛД, которые выписывались из лечебных учреждений при оценке физического развития по шкалам ВОЗ, почти в 50% случаев имели задержку физического развития: в возрасте двух лет 36,9% младенцев имели вес ниже 10%; 41, 7% детей имели рост ниже 10%; 41,7% новорожденных имели окружность грудной клетки ниже 10% и 33,3% окружность головы ниже 10%. Анемию при выписке из стационара имели 48% детей, а в 6-месячном возрасте – 52,0%. В 12- и 18-месячном возрасте количество детей, которые имели анемию, достоверно снизилась до 13,6% (р = 0,005); The article is devoted to dynamic analysis investigation of individual growth components of children with bronchopulmonary dysplasia, studying the frequency of acute infectious respiratory diseases, anemia, rickets, food allergies within two years of their life. It was the cohort prospective study that included 33 children with bronchopulmonary dysplasia. In all children, which were under 24 months of age and were observed in the center of the child, stato-kinetic, psycho-emotional, speech development and incidence of acute infectious respiratory disease in 6, 12, 18 and 24 months of chronological and adjusted age were evaluated. The results of this study showed that children with bronchopulmonary dysplasia, that were discharged from medical institutions, in assessing the WHO scales of physical development, almost in 50 % had delayed physical development, at the age of two years, 36,9 % of infants had weight below 10 %; 41,7 % of children had a height lower than 10 %; 41,7 % of infants had chest circumference below 10 % and 33,3 % of head circumference below 10 %. 48 % of children had anemia at discharge from the hospital, and at six months of age – 52,0 %. At 12 and 18 months of age the number of children who had anemia decreased significantly to 13,6 % (p=0,005).
Ключові слова: передчасно народжені діти
бронхолегенева дисплазія
фізичний розвиток
захворюваність
преждевременно рожденные дети
бронхолегочная дисплазия
физическое развитие
заболеваемость
prematurely born children
bronchopulmonary dysplasia
physical development
morbidity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5389
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
stato_kinet_rozvitok.pdf463,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.