UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5444
Назва: Антропометричні варіанти мінливості топографії окремих вегетативних вузлів голови та їх значення для обґрунтування клінічних ознак гангліонітів
Інші назви: Антропометрические варианты изменчивости топографии отдельных вегетативных узлов головы и их значение для обоснования клинических признаков ганглионитов
Anthropometric variants of the variability of topography of specific vegetative nodes of the head and their value for the substantiation of clinical signs of ganglionitis
Автори: Горбаченко, Олег Борисович
Рожнов, Валерій Георгійович
Половик, Олександр Юрійович
Шепітько, Костянтин Володимирович
Горбаченко, Олег Борисович
Рожнов, Валерий Георгиевич
Половик, Александр Юрьевич
Білич, Анатолій Миколайович
Шепитько, Константин Владимирович
Horbachenko, О. В.
Rozhnov, V. H.
Polovyk, O. Yu.
Bilych, A.
Shepitko, K. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Антропометричні варіанти мінливості топографії окремих вегетативних вузлів голови та їх значення для обґрунтування клінічних ознак гангліонітів/ О. Б. Горбаченко, В. Г. Рожнов, О. Ю. Половик [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, Т. 23. – С. 303–308.
Короткий огляд (реферат): Вивчення хірургічної анатомії вегетативних вузлів голови являється складовою частиною дослідження нерво¬вих джерел голови та їх розповсюдження на певні ділянки. Вегетативні парасимпатичні вузли голови, які розташовані за ходом гілок трійчастого нерва взагалі розглядаються як складні периферичні нервові центри, котрі пов 'язані з центральною нервовою системою. В клінічних умовах зустрічаються запалення вегетативних вузлів голови, які носять назву гангліонітів. Варіанти топографії вегетативних вузлів голови у значній мірі залежать від особливостей зв'язків з іншими вегетативними вузлами голови. Це пов'язано з тим, що вегетативні ганглії, нерви та сплетення розташовані на великій площі і функціонально пов'язані між собою та з верхнім шийним симпатичним вузлом. У людей похилого і старечого віку дуже часто зустрічаються захворювання трійчастого нерва та вегетативних вузлів голови. Але надання суттєвої допомоги не може бути ефективним без детального вивчення їх взаєморозташування. Изучение хирургической анатомии вегетативных узлов головы является составной частью исследования не¬рвных источников головы и их распространения на определенные участки. Вегетативные парасимпатические узлы голо-вы, которые расположены по ходу ветвей тройничного нерва вообще рассматриваются как сложные периферические нервные центры, связанные с центральной нервной системой. В клинических условиях встречаются воспаления вегета¬тивных узлов головы, которые носят название ганглионит. Варианты топографии вегетативных узлов головы в значитель¬ной степени зависят от особенностей связей с другими вегетативными узлами головы. Это связано с тем, что вегетатив¬ные ганглии, нервы и сплетения расположены на большой площади и функционально связаны между собой и с верхним шейным симпатичным узлом. У лиц пожилого и старческого возраста очень часто встречаются заболевания тройничного нерва и вегетативных узлов головы. Но предоставление существенной помощи не может быть эффективным без деталь¬ного изучения их взаиморасположения.The study of surgical anatomy of vegetative nodes of the head is an integral part of the study of the nerve sources of the head and their spread to certain areas. Vegetative parasympathetic nodules of the head, which are located along the course of branches of the trigeminal nerve, are generally considered as complex peripheral nerve centers associated with the central nervous system. In clinical conditions inflammation of vegetative nodes of the head, which are called ganglionitis. Variants of topography of vegetative knots of the head to a large extent depend on the features of the links with other vegetative nodes of the head. This is due to the fact that autonomic ganglia, nerves and plexus are located on a large area and functionally interconnected with the upper cervical sympathetic knot. In people of elderly age and aged people, diseases of the trigeminal nerve and vegetative nodes of the head are very common. But the provision of essential assistance cannot be effective without a detailed examination of their interdependence.
Ключові слова: ушной вегетативный узел
поднижнечелюстной вегетативный узел
подъязычный вегетативный узел
соединительные ветви вегетативных узлов
нервно-узловой цепочки
вушний вегетативний вузол
піднижньощелепний вегетативний вузол
під'язиковий вегетативний вузол
вуз'єднувальні гілки вегетативних вузлів
anthropometric
нервово-вузловий ланцюжок
ear vegetative node
submandibular vegetative node
connecting branches of vegetative nodes
sublingual vegetative node
neural-node chain
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5444
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vyzlu.pdf292,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.