UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5511
Назва: Modeling of individual indicators of cerebral blood circulation in dependence from anthropos-somatometric parameters of practically healthy women of the medium intermediate somatotype
Інші назви: Моделювання індивідуальних показників церебрального кровообігу в залежності від антропо-соматометричних параметрів тіла практично здорових жінок середнього проміжного соматотипу
Моделирование индивидуальных показателей мозгового кровообращения в зависимости от антропо-соматометрических параметров тела практически здоровых женщин среднего промежуточного соматотипа
Автори: Шепітько, Костянтин Володимирович
Сєрєбрєннікова, Оксана Анатоліївна
Семенченко, Віталій Володимирович
Серебренникова, Оксана Анатолиевна
Семенченко, Виталий Владимирович
Serebrennikova, O. A.
Shepitko, K. V.
Semenchenko, V. V.
Шепитько, Константин Владимирович
Дата публікації: 2017
Видавець: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Бібліографічний опис: Сєрєбрєннікова О. А. Modeling of individual indicators of cerebral blood circulation in dependence from anthropos-somatometric parameters of practically healthy women of the medium intermediate somatotype / О. А. Сєрєбрєннікова, В. В. Семенченко, К. В. Шепітько // Вісник морфології. – 2017. – № 2. – С. 299–303
Короткий огляд (реферат): В статье описаны и проанализированы регрессионные модели индивидуальных показателей мозгового кровообращения у практически здоровых женщин среднего промежуточного соматотипа на основе учета их антропометрических, соматотипологических показателей и показателей компонентного состава массы тела. Смоделировано 17 из 18 исследуемых показателей мозгового кровообращения с коэффициентом детерминации И2 большим 0,6, в том числе 5 моделей амплитудных (Й2 от 0,783 до 0,868), 5 временных (Й2 от 0,752 до 0,882) и 7 производных (Й2 от 0,639 до 0,888) показателей реоэнцефалограммы. В построенные модели амплитудных показателей реоэнцефалограммы наиболее ча¬сто входят обхватные размеры тела (29,0%), продольные размеры тела (22,6%), толщина кожно-жировых складок (19,4%) и диаметры тела (12,9%); в модели временных показателей реоэнцефалограммы - обхватные размеры тела (51,6%), диаметры тела (19,4%) и ширина дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей (12,9%); в модели произ¬водных показателей реоэнцефалограммы - обхватные размеры тела (27,9%), диаметры тела (18,6%), кефалометрические показатели, продольные размеры тела, толщина кожно-жировых складок и ширина дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей (по 11,6%).В статті описані і проаналізовані регресійні моделі індивідуальних показників церебрального кровообігу у практич¬но здорових жінок середнього проміжного соматотипу на основі урахування їх антропометричних, соматотипологічних по¬казників та показників компонентного складу маси тіла. Змодельовано 17 з 18 досліджуваних показників церебрального кровообігу з коефіцієнтом детермінації И2 більшим 0,6, в тому числі 5 моделей амплітудних (И2 від 0,783 до 0,868), 5 часових (И2 від 0,752 до 0,882) і 7 похідних (И2 від 0,639 до 0,888) показників реоенцефалограми. До побудованих моделей амплітуд¬них показників реоенцефалограми найбільш часто входять обхватні розміри тіла (29,0%), поздовжні розміри тіла (22,6%), товщина шкірно-жирових складок (19,4%) і діаметри тіла (12,9%); до моделей часових показників реоенцефалограми - обхватні розміри тіла (51,6%), діаметри тіла (19,4%) і ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (12,9%); до моделей похідних показників реоенцефалограми - обхватні розміри тіла (27,9%), діаметри тіла (18,6%), кефалометричні показники, поздовжні розміри тіла, товщина шкірно-жирових складок та ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (по 11,6%).The article describes and analyzes the regression models of individual indicators of cerebral circulation in practically healthy women of the middle intermediate somatotype on the basis of their anthropometric, somatotypological indices and components of the body mass index. Simulated 17 out of 18 studied cerebral blood flow parameters with a determination coefficient R2 greater than 0.6, including 5 models of amplitude (R2 from 0.783 to 0.868), 5 time (R2 from 0.752 to 0.882) and 7 derivatives (R2 from 0.639 to 0.888) indicators of reoencephalogram. The built-up models of the amplitude indices of the reoencephalogram most often include the circumferential dimensions of the body (29.0%), the longitudinal dimensions of the body (22.6%), the thickness of skin and fat folds (19.4%) and the diameters of the body (12.9%); to the models of the time indices of the reoencephalogram - the circumferential dimensions of the body (51.6%), body diameters (19.4%) and the width of distal epiphyses of the long tubular bones of the limbs (12.9%); to the models of derivative indices of the reoencephalogram - the circumferential dimensions of the body (27.9%), body diameters (18.6%), cephalometric indices, longitudinal body sizes, thickness of skin and fat folds and width of distal epiphyses of long limb bones (by 11.6%).
Ключові слова: practically healthy female of medium intermediate somatotype
cerebral hemodynamics
anthropometric indices
regression models
практически здоровые женщины среднего промежуточного соматотипа
церебральная гемодинаміка
антропометрические показатели
регрессионные модели
практично здорові жінки середнього проміжного соматотипу
церебральна гемодинаміка
антропометричні показники
регресійні моделі
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5511
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
modeling_of_ individual_ indicators.pdf239,78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.