UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5610
Назва: Невогнепальні пошкодження щелепно-лицевої ділянки
Автори: Яценко, Ігор Володленович
Саяпіна, Лада Михайлівна
Волошина, Людмила Іванівна
Ахмеров, В'ячеслав Джаудатович
Рибалов, Олег Васильович
Яценко, Игорь Володленович
Саяпина, Лада Михайловна
Волошина, Людмила Ивановна
Ахмеров, Вячеслав Джаудатович
Рыбалов, Олег Васильевич
Yatsenko, I.
Sayapina, L.
Voloshina, L.
Ahmerov, V.
Ribalov, O.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Невогнепальні пошкодження щелепно-лицевої ділянки : навч.-метод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня та інтернів-стом. / [Яценко І.В., Саяпіна Л.М., Волошина Л.І. та інш.] ; під ред. О. В. Рибалова. – Полтава : ТОВ"Фірма Техсервіс", 2012. – 156 с.
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник присвячений актуальній проблемі сучасної хірургічної стоматології та щелепно-лицевій хірургії – діагностиці та лікуванню невогнепальних травматичних ушкоджень м’яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки. В практикум увійшли питання з особливостей хірургічної анатомії щелепно-лицевої ділянки, морфологічні зміни, які відбуваються в ділянці травми, алгоритми дій лікаря при діагностиці та лікуванні конкретного виду травми. Крім того мається перелік необхідного матеріально-технічного забезпечення при лікуванні цього контингенту хворих. Матеріали посібника відповідають навчальній програмі з предмету та розраховані на студентів та інтернів стоматологічного фаху. Зміст посібника для самостійної роботи орієнтований на вимоги ОКХ та ОПП з фаху «стоматологія» щодо набуття практичних навичок з діагностики та лікування постраждалих з пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки; Учебное пособие посвящено актуальной проблеме современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - диагностике и лечению неогнестрельных травматических повреждений мягких тканей и костей челюстно-лицевой области. В практикум вошли вопросы особенностей хирургической анатомии челюстно-лицевой области, морфологические изменения, которые происходят в области травмы, алгоритмы действий врача при диагностике и лечении конкретного вида травмы. Кроме того имеется перечень необходимого материально-технического обеспечения при лечении этого контингента больных. Материалы пособия соответствуют учебной программе по предмету и рассчитаны на студентов и интернов стоматологического профиля. Содержание пособия для самостоятельной работы ориентировано на требования ОКХ и ОПП по специальности «стоматология» для приобретения практических навыков по диагностике и лечению пострадавших с повреждениями челюстно-лицевой области; The manual is devoted to the actual problem of modern surgical dentistry and maxillofacial surgery - diagnosis and treatment of non-fatal traumatic damages of soft tissues and bones of maxillofacial area. The workshop included questions about the features of surgical anatomy of the maxillofacial area, morphological changes occurring in the area of ​​injury, algorithms of the doctor's actions in the diagnosis and treatment of a specific type of injury. In addition, there is a list of necessary logistical support for the treatment of this contingent of patients. The materials of the manual correspond to the curriculum of the subject and are designed for students and interns of the dental profession. The content of the manual for independent work is oriented on the requirements of OKH and OPP for the specialty "Dentistry" in terms of acquiring practical skills in the diagnosis and treatment of injuries to the maxillofacial area.
Ключові слова: переломи щелеп
травма ЩЛД
хірургічна стоматологія
травма лицевих кісток
пошкодження м'яких тканин
переломы челюстей
травма ЧЛО
хирургичекая стоматология
травма костей лица
повреждение мягких тканей
fractures of the jaws
injury to SCLD
surgical dentistry
injury of the facial bones
damage to soft tissues
ISSN: 978-966-8892-78-3
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5610
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
np.pdf3,55 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.