UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5611
Назва: Особенности семейной адаптации при тревожно-депрессивных расстройствах у женщин
Інші назви: Features of family adaptation in anxiety & depressive disorders in women
Автори: Герасименко, Лариса Олександрівна
Герасименко, Лариса Александровна
Herasymenko, L.
Дата публікації: 2014
Видавець: Профессиональные издания
Бібліографічний опис: Герасименко Л. А. Особенности семейной адаптации при тревожно-депрессивных расстройствах у женщин / Л. А. Герасименко // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2014 – № 3. – С. 43–49.
Короткий огляд (реферат): При изучении особенностей семейной адаптации у женщин с тревожно-депрессивными расстройствами установлено, что психологический и социально-психологический компоненты состояния сексуального здоровья были нарушены вследствие наличия внутриличностного конфликта и его негативного влияния на сексуальное поведение, а также межличностного конфликта вследствие несоответствия направленности личности и ролевого поведения супругов, психосексуальных типов мужчины и женщины, неблагоприятного сочетания типов сексуальной мотивации. У 29,6% мужчин это приводило к развитию психологической и сексуальной аверсии. В результате проведённых психодиагностических исследований можно констатировать, что показатели супружеской адаптации супружеского счастья при сексуально-эротической и конституциональной формах дезадаптации выше, чем при коммуникативной и полоролевых формах. Нарушения семейной адаптации, обусловленные наличием психических и поведенческих особенностей женщин с тревожно-депрессивным расстройством, несоответствие психосексуальных типов и сексуальной мотивации мужчины и женщины способствуют развитию и сохранению семейной дезадаптации при наличии тревожно-депрессивного расстройства у женщин. В развитии дезадаптивных семейных отношений играют роль нарушения состояния всех компонентов и составляющих сексуального здоровья. Стержневым явилось поражение психологического компонента и психической составляющей биологического компонента; При вивченні особливостей сімейної адаптації у жінок з тривожно-депресивними розладами встановлено, що психологічний і соціально-психологічний компоненти стану сексуального здоров'я були порушені внаслідок наявності внутрішньоособистісного конфлікту та його негативного впливу на сексуальну поведінку, а також міжособистісного конфлікту внаслідок невідповідності спрямованості особистості і ролевої поведінки подружжя, психосексуальних типів чоловіка і жінки, несприятливого поєднання типів сексуальної мотивації. У 29,6% чоловіків це призводило до розвитку психологічної і сексуальної аверсії. В результаті проведених психодіагностичних досліджень можна констатувати, що показники подружньої адаптації подружнього щастя при сексуально-еротичній та конституціональній формі дезадаптації вище, ніж при комунікативній та статеворольовій формах. Порушення сімейної адаптації, обумовлені наявністю психічних і поведінкових особливостей жінок з тривожно-депресивним розладом, невідповідність психосексуальних типів сексуальної мотивації чоловіки і жінки сприяють розвитку та збереженню сімейної дезадаптації при наявності тривожно-депресивного розладу у жінок. У розвитку дезадаптивних сімейних відносин відіграють роль порушення стану всіх компонентів та складових сексуального здоров'я. Стрижневим стало ураження психологічного компонента та психічної складової біологічного компонента; Studying the features of family adaptation in women with anxiety & depressive disorders we found that the psychological and sociopsychological components of sexual health status had been violated due to the presence of interpersonal conflict and its negative impact on sexual behavior, and interpersonal conflict due to inconsistency orientation of the individual and the role behavior of spouses, psychosexual types of men and women, an unfavorable combination of types of sexual motivation . This fact led to the development of psychological and sexual aversion in 29,6 % of men. As a result of psychodiagnostic studies we can state that the indicators of marital adaptation of marital bliss with sexual & erotic and constitutional forms of disadaptation higher than with the communicative and gender role forms. Violations of family adaptation, due to the presence of mental and behavioral characteristics of women with anxiety & depressive disorder, discrepancy of psychosexual types and sexual motivation of men and women have contributed to the development and preservation of family disadaptation in the presence of anxiety & depressive disorder in women. Disorders of all components and all components of sexual health play a role in the development of disadaptive family relationships. Defeat of psychological component and mental component of a biological component were pivotal.
Ключові слова: семейная дезадаптация
тревожно-депрессивные расстройства
невротические расстройства
сексуальная дезадаптация
сімейна дезадаптація
тривожно-депресивні розлади
невротичні розлади
сексуальна дезадаптація
family disadaptation
anxiety & depressive disorders
neurotic disorders
sexual disadaptation
ISSN: 2020-1122
УДК: 616.891
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5611
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Features of family adaptation in anxiety & depressive disorders in women.pdf414,26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.