UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5655
Назва: Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат в залежності від особливостей одонтометричних та кефалометричних показників
Інші назви: Модели индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей
Models of individual linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch in girls depending on the characteristics odontometric and cephalometric indicators
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Бібліографічний опис: Марченко А. В. Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат в залежності від особливостей одонтометричних та кефалометричних показників / А. В. Марченко // Biomedecal and biosocial anthropology. – 2017. ‒ № 28. – С. 88‒92.
Короткий огляд (реферат): В статті описані і проаналізовані регресійні математичні моделі транзверзальних розмірів верхньої і нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в залежності від особливостей одонтометричних і кефа лометричних показників дівчат із ортогнатичним прикусом. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудов и коректної форми зубної дуги змодельовано 14 з коефіцієнтом детермінації більшим 0,6 (коефіцієнтом детермінації дорів нює від 0,631 до 0,804). До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри з убів (69,2%, з яких 26,9% приходиться на верхні різці, 18,3% - на нижні різці, 3,8% - на верхні ікла, 11,5% - на нижні і кла, 4,8% - на верхні малі кутні зуби, 3,8% - на нижні малі кутні зуби), ніж кефалометричні показники (30,8%). Серед розмірів зубів д о моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (17,3%, з яких 13,5% на верхн ій щелепі); довжина зубів (11,5%, з яких 5,8% на верхній щелепі) та ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному нап рямку (10,6%, з яких 2,9% на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: се редня ширина обличчя (4,8%), найбільша ширина голови та ширина ротової щілини (по 2,9%); В статье описаны и проанализованны регрессионные математические модели транзверзальных размеров верхней и нижней челюсти и сагитальных характеристик зубной дуги в зависимости от особенностей одонт ометрических и кефалометрических показателей девушек с ортогнатическим прикусом. Из 18 возможных линейных размеро в необходимых для построения корректной формы зубной дуги смоделировано 14 с коэффициентом детерминации боль шим 0,6 (коэффициент детерминации равняется от 0,631 до 0,804). В построенные модели с коэффициентом детерми нации большим 0,6 более часто входят размеры зубов (69,2%, с которых 26,9% приходиться на верхние резцы, 18,3% - на нижние резцы, 3,8% - на верхние клыки, 11,5% - на нижние клыки, 4,8% - на верхние малые коренные зубы, 3,8% - на нижние малые коренные зубы), нежели кефалометрические показатели (30,8%). Среди размеров зубов в модели наи более часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (17,3%, среди которых 13,5% на верхней челюсти); длинна зубов (11,5%, среди которых 5,8% на верхней челюсти) и ширина дентинно-эмалевой гра ницы в мезиодистальном направлении (10,6%, среди которых 2,9% на верхней челюсти). Среди кефалометрических пока зателей в модели наиболее часто входят: средняя ширина лица (4,8%), наибольшая ширина головы и ширина ротовой щели (по 2,9%); The article describes and analyzes regression mathematical models of transversal dimensions of the u pper and lower jaw and sagittal characteristics of the dental arc depending on the odontometric and cephalometric characteristics of girls with orthognathic bite. Of the 18 possible linear sizes required for constructing the correct form of the dental arc, 14 have been modeled with a determ ination coefficient greater than 0.6 (the determination coefficient is from 0.631 to 0.804). Constructed models with a determination coefficient more than 0.6 most often include the size of the teeth (69.2%, of which 26.9% - upper incisors, 18.3% - lower incisors, 3.8% - upper canine, 11,5% - lower canine, 4,8% - upper small corner teeth, 3,8% - lower small corner tee th) than cephalometric indices (30,8%). Among the sizes of teeth models most often include the following indicators: mesiodistal di mensions of the crown of the teeth (17.3%, of which 13.5% on the upper jaw); the length of the teeth (11.5%, of which 5.8% on the upper jaw) and the width of the dentinenamel border in the mesiodistal direction (10.6%, of which 2.9% on the upper jaw). Among the cephal ometric indicators, models most commonly include: average face width (4.8%), maximum head width and mouth width (2.9%).
Ключові слова: дівчата з ортогнатичним прикусом
регресійний аналіз
одонтометричні і кефалометричні показники
коректна форма зубної дуги
девушки с ортогнатическим прикусом
регрессионный анализ
одонтометрические и кефалометрические показатели
корректная форма зубной дуги
girls with orthognathic bite
regression analysis
odontometric and cephalometric indices
correct form of dental arc
ISSN: 1816-031Х
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5655
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Models of individual linear dimensions needed to build the correct .pdf223,13 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.