UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5679
Назва: Оволодіння практичними навичками студентами при вивченні дисципліни «нервові хвороби» на кафедрі нервових хвороб із нейрохірургієюта медичною генетикоюв умовах впровадження кредитно-модульної системи
Інші назви: Овладение навыками студентами при изучении дисциплины «нервные болезни» на кафедре нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой в условиях внедрения кредитно-модульной системы
Mastering the practical skills of students during of study discipline "nervous disease" at the department of nervous diseases of neurosurgery and medical genetics in the implementation of credit-modular system
Автори: Литвиненко, Наталія Володимирівна
Таряник, Катерина Анатоліївна
Пінчук, Вікторія Анатоліївна
Силенко, Галина Ярославівна
Гладка, Вікторія Михайлівна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Таряник, Екатерина Анатольевна
Пинчук, Виктория Анатольевна
Силенко, Галина Ярославовна
Гладкая, Виктория Михайловна
Lytvynenko, N. V.
Tarianyk, K. A.
Pinchuk, V. A.
Silenko, G. Ya.
Gladka, V. M.
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Оволодіння практичними навичками студентами при вивченні дисципліни «нервові хвороби» на кафедрі нервових хвороб із нейрохірургієюта медичною генетикоюв умовах впровадження кредитно-модульної системи / Н. В. Литвиненко, К. А. Таряник, В. А. Пінчук, [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 114–116.
Короткий огляд (реферат): З метою покращення оволодіння практичним матеріалом кафедра нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою застосовує такі засоби контролю рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок (вміння досліджувати неврологічний статус та інтерпретувати його при різних неврологічних захворюваннях), комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач та задач «Крок-2», робота із студентами в нейрофізіологічній лабораторії, у відділенні біля ліжка хворого, заняття у студентському науковому гуртку. Передбачено поглиблене вивчення особливостей судинної патології, інфекційних уражень нервової системи, особливостей клініки і лікування демієлінізуючих, нейродегенеративних захворювань нервової системи. Кафедра створює адекватні умови для набуття студентами практичних навичок та умінь в клініці нервових хвороб, щоб у майбутньому молоді фахівці могли впевнено працювати в практичній охороні здоров’я; С целью улучшения овладения практическим материалом, кафедра нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой применяет такие средства контроля уровня подготовки студентов: контроль практических навыков (умение исследовать неврологический статус и интерпретировать его при различных неврологических заболеваниях), компьютерные тесты, решение ситуационных задач и задач «Крок-2», работа со студентами в нейрофизио-логических лаборатории, в отделении у постели больного, занятия в студенческом научном кружке. Предусмотрено углубленное изучение особенностей сосудистой патологии, инфекционных поражений нервной системы, особенностей клиники и лечения демиелинизирующих, нейродегенеративных заболеваний нервной системы. Кафедра создает адекватные условия для приобретения студентами практических навыков и умений в клинике нервных болезней, чтобы в будущем молодые специалисты могли уверенно работать благодаря тем умением и навыкам, которые они получили за время обучения, в практическом здравоохранении; In order to improve the mastery of practical material Nervous Diseases Department of Neurosurgery and Medical Genetics uses diagnostic tools such levels of students: Control of practical skills - the ability to explore the neurological status and interpret it in different neurological diseases, computer tests, solving situational problems and tasks "Step-2", working with students in neurophysiology laboratory in the department at the bedside, engaging in student circles. There better understanding of vascular pathology, infectious lesions of nervous system, clinical features and treatment of demyelinating, neurodegenerative diseases of the nervous system. The Department provides adequate facilities for acquiring practical skills and abilities to future young specialistsneurologists can work confidently thanks to the skills they received during training.
Ключові слова: нервові хвороби
Болонська система
практичні навички
нервные болезни
практические навыки
nerve disease
Bologna system
practical skills
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5679
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ovolodinnya.pdf131,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.