UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5832
Назва: Діагностичні можливості додаткових методів обстеження пацієнтів із рубцями голови та шиї
Автори: Буханченко, Ольга Петрівна
Аветіков, Давид Соломонович
Іваницька, Олена Сергіївна
Буханченко, Ольга Петровна
Аветиков, Давид Соломонович
Иваницкая, Елена Сергеевна
Bukhanchenko, O.
Avetikov, D.
Ivanitska, O.
Дата публікації: 2016
Видавець: ХНМУ
Бібліографічний опис: Буханченко О. П. Діагностичні можливості додаткових методів обстеження пацієнтів із рубцями голови та шиї / О. П. Буханченко , Д. С. Аветіков, О. С. Іваницька // Питання експериментальної та клінічної стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Гофунговські читання», присвяч. 95-річчю каф-ри тер.стом. ХНМУ та 140-річчю з дня народження її засновника, проф. Є.Ф.Гофунга. – Харків, 2016. – С. 416–421.
Короткий огляд (реферат): Діагностика і лікування рубцевих утворень шкіри обличчя, що є наслідком різноманітних травм та оперативних втручань, залишаються актуальними та соціально значущими питаннями сучасної щелепно-лицевої хірургії. Звертає на себе увагу той факт, що кількість пацієнтів, які звертаються із даною проблемою до спеціалістів, збільшується з кожним роком у всьому світі. Це пояснюється не тільки зростаючими естетичними вимогами суспільства до зовнішнього вигляду людини, але і, головним чином, тим, що у структурі рубцевих дефектів шкіри провідне місце займають рубці зі значно вираженими косметичними дефектами – гіпертрофічні і келоїдні, здатними істотно знижувати якість життя хворих [3,5]. Формування патологічних рубців у щелепно-лицевій ділянці нерідко супроводжується наявністю таких симптомів, як біль, печіння, парестезії, свербіж, контрактура. Крім того, розташовуючись на відкритих ділянках тіла, рубці можуть стати причиною серйозних психоемоційних розладів у вигляді зниження самооцінки, тривоги, депресії, що негативно позначається на соціальній адаптації пацієнта у суспільстві. У свою чергу, постійно присутній психологічний стрес чинить негативний вплив на соматичне здоров’я хворого в цілому, в тому числі, загрожує йому виникненням інтеркурентних захворювань психосоматичного характеру, зокрема стенокардії та гіпертонічної хвороби. Диагностика и лечение рубцовых образований кожи лица, являющиеся следствием различных травм и оперативных вмешательств, остаются актуальными и социально значимыми вопросами современной челюстно-лицевой хирургии. Обращает на себя внимание тот факт, что количество пациентов, которые обращаются с данной проблемой к специалистам, увеличивается с каждым годом во всем мире. Это объясняется не только растущими эстетическими требованиями общества к внешнему виду человека, но и, главным образом, тем, что в структуре рубцовых дефектов кожи ведущее место занимают рубцы со значительно выраженными косметическими дефектами - гипертрофические и келоидные, способными существенно снижать качество жизни больных [3, 5]. Формирование патологических рубцов в челюстно-лицевой области нередко сопровождается наличием таких симптомов, как боль, жжение, парестезии, зуд, контрактура. Кроме того, располагаясь на открытых участках тела, рубцы могут стать причиной серьезных психоэмоциональных расстройств в виде снижения самооценки, тревоги, депрессии, негативно сказывается на социальной адаптации пациента в обществе. В свою очередь, постоянно присутствует психологический стресс оказывает отрицательное влияние на соматическое здоровье больного в целом, в том числе, грозит ему возникновением интеркуррентных заболеваний психосоматического характера, в частности стенокардии и гипертонической болезни. Diagnostics and treatment of scar formations of facial skin, resulting from injuries and surgical interventions, remain relevant and socially significant issues of modern maxillofacial surgery. Noteworthy is the fact that the number of patients appealing with this problem to the surgeons, dermatologists, and cosmetologists increases every year. This is not only due to increasing aesthetic demands of the society to the person’s external appearance, but also, and mainly, due to the fact that in the structure of scar skin defects, the leading place occupy scars with severe cosmetic defects – hypertrophic and keloid, which can significantly reduce the patient’s life quality.
Ключові слова: діагностика
методи обстеження
рубці
диагностика
методы обследования
рубцы
diagnostics
methods of examination
scarring
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5832
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
diagnostika.pdf520,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.