UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5834
Назва: Пріоритети національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна передати, в рамках глобальної стратегії ООН «Кожна жінка, кожна дитина»
Інші назви: Приоритеты национального плана действий по прекращению предотвратимых смертей новорожденных в рамках глобальной стратегии ООН «Каждая женщина, каждый ребенок»
Substantiation of the priorities of national action plan to end preventable deaths of newborns within the global strategy of the un «Every women every child»
Автори: Знаменська, Тетяна Костянтинівна
Шунько, Єлизавета Євгеніївна
Ковальова, Олена Михайлівна
Похилько, Валерій Іванович
Мавропуло, Тетяна Карлівна
Знаменская, Татьяна Константиновна
Шунько, Елизавета Евгениевна
Ковалева, Елена Михайловна
Похилько, Валерий Иванович
Мавропуло, Татьяна Карловна
Znamenska, T.
Shun’ko, E.
Kovalova, O.
Pohylko, V.
Mavropulo, T.
Дата публікації: 2016
Видавець: Буковинський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Пріоритети національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна передати, в рамках глобальної стратегії ООН «Кожна жінка, кожна дитина» / Т. К. Знаменська, Є. Є. Шунько, О. М. Ковальова [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2016. – Т. VI, № 1(19). – С. 5–11.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Обґрунтування пріоритетів Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених в Україні. Проведено контент-аналіз рекомендаційної бази ООН, Ради Європи в галузі охорони здоров'я та ВООЗ щодо припинення попереджувальних смертей новонароджених, а також аналіз бази даних «MATRIX - BABIES» та уніфікованих форм звітності обласних неонатологів за 2014 рік. Основними пріоритетами Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених є адекватне фінансове та ресурсне забезпечення неонатальних підрозділів; подальша регіоналізація перинатальної допомоги; подальша уніфікація/стандартизація надання медичної допомоги новонародженим та створення єдиного інформаційного простору; організація системи спостереження, раннього втручання та паліативної допомоги дітям з тяжкими формами перинатальної патології; підвищення якості та безпеки надання медичної допомоги та співпраця з громадськими організаціями Для реалізації зазначених пріоритетів потрібно розробити свій Національний план дій в рамках ініціативи ВООЗ, ЮНІСЕФ «Кожен Новонароджений», метою якого є припинення попереджувальних смертей новонароджених та зменшення частоти розвитку інвалідизуючої патології серед дітей України; Резюме. Обосновать приоритеты национального плана действий по прекращению предотвратимых смертей новорожденных в Украине. Проведен контент-анализ рекомендательной базы ООН, Совета Европы в области здравоохранения и ВОЗ о прекращении предотвратимых смертей новорожденных, а также анализ базы данных «MATRIX - BABIES» и унифицированных форм отчетности областных неонатологов за 2014 год. Основными приоритетами Национального плана действий по прекращения предотвратимых смертей новорожденных является: адекватное финансовое и ресурсное обеспечение неонатальных подразделений; дальнейшая регионализация перинатальной помощи; дальнейшая унификация/стандартизация оказания медицинской помощи новорожденным и создание единого информационного пространства; организация системы наблюдения, раннего вмешательства и паллиативной помощи детям с хронической перинатальной патологией; повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи; сотрудничество с общественными организациями. Для реализации указанных приоритетов нужно разработать свой национальный план действий в рамках инициативы ВОЗ, ЮНИСЕФ «Каждый Новорожденный», целью которого является прекращение предотвратимых смертей новорожденных и уменьшение частоты развития инвалидизирующей патологии среди детей Украины; Summary. To substantiate the priorities of the national action plan to end the preventable deaths of newborns in Ukraine. Spend a content analysis of the UN advisory basis, the Council of Europe in the field of health and WHO to terminate preventable neonatal deaths, as well as the analysis of the database «MATRIX - BABIES» and unified forms of regional neonatologists statements for 2014. The main priorities of the National Plan of Action for cessation of preventable neonatal deaths are: adequate financial and resource support neonatal units; further regionalization of perinatal care; Further unification / standardization of medical care for newborns and the creation of a single information space; the organization of the monitoring system, early intervention and palliative care for children with chronic perinatal pathology; improving the quality and safety of health care; Cooperation with NGOs.To implement these priorities need to develop a national action plan in the framework of the WHO initiative, UNICEF, "Every Newborn", the purpose of which is to end preventable newborn deaths and a reduction in the incidence of disabling diseases among children in Ukraine.
Ключові слова: попереджувальні смерті
ініціатива «Кожен Новонароджений»
Національний план дій
предотвратимые смерти
инициатива «Каждый Новорожденный»
Национальный план действий
preventable death
the initiative «Every Newborn»
the National Action Plan
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5834
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
prior_nats_plany_.pdf7,36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.