UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5837
Назва: Застосування препарату «Сторвас» у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію
Інші назви: Применение препарата «Сторвас» в лечении больных с атеросклеротической энцефалопатией
Application of “Storvas” is in treatment of patients with atherosclerotic encephalopathy
Автори: Грицай, Наталія Миколаївна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Силенко, Галина Ярославівна
Кривчун, Анжеліна Михайлівна
Пілюгіна, Тетяна Вікторівна
Грицай, Наталья Николаевна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Силенко, Галина Ярославовна
Кривчун, Анжелина Михайловна
Пилюгина, Татьяна Викторовна
Grуtsay, N. M.
Litvinenko, N. V.
Silenko, G. Ya.
Krivchun, A. M.
Pilyugina, T. V.
Дата публікації: 2007
Видавець: ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Бібліографічний опис: Застосування препарату «Сторвас» у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію / Н. М. Грицай, Н. В. Литвиненко, Г. Я. Силенко [та ін.] // Український вісник психоневрології. – 2007. – Т. 15, вип. 4 (53). – С. 12–15.
Короткий огляд (реферат): Вивчено вплив препарату «Сторвас» на клінічний перебіг захворювання, ліпідний обмін, стан ПОЛ, гемостаз, мозковий кровообіг у 30 хворих 60-75 років з атеросклеротичною енцефалопатією ІІ. Хворі були розділені на дві групи: 1 - традиційне лікування, 2 - хворі, які отримували на тлі базової терапії препарат «Сторвас». Під впливом 1-місячного курсового прийому «Сторваса »(добова доза 10 мг) поліпшується церебральна гемодинаміка, збільшується середня лінійна швидкість кровотоку, особливо в каротидному басейні, знижується рівень холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів, фібриногену в порівнянні з традиційним лікуванням. Це дає підставу рекомендувати включення препарату «Сторвас» в систему фармакотерапії цієї категорії хворих; Изучено влияние препарата «Сторвас» на клиническое течение заболевания, липидный обмен, состояние ПОЛ, гемо стаз, мозговое кровообращение у 30 больных 60—75 лет с атеросклеротической энцефалопатией ІІ. Больные были разделены на две группы: 1 — традиционное лечение, 2 — больные, которые получали на фоне базовой терапии препарат «Сторвас». Под воздействием 1-месячного курсового приема «Сторваса» (суточная доза 10 мг) улучшается церебральная гемо- динамика, увеличивается средняя линейная скорость кровотока, особенно в каротидном бассейне, снижается уровень холестерина, триглицеридов, β-липопротеидов, фибриногена в сравнении с традиционным лечением. Это дает основание рекомендовать включение препарата «Сторвас» в систему фармакотерапии этой категории больных; Infl uence of “Storvas” is studied on clinical course of disease, lipid exchange, state LP, haemostatic, cerebral circulation of blood in 30 patients 60—75 years old with atherosclerotic encephalopathy. Patients was parted on 2 groups: 1 gr. — traditional treatment, 2 gr. patients which got preparation “Storvas” on a background base therapy. Under act of 1 monthly course reception of “Storvas” (day’s dose of 10 mg) cerebral haemodynamic is improved, middle linear speed of blood stream is increased, especially in a carotid pool, the level of cholesterol goes down, triglycerides, β-lipoproteins, fibrinogen in compared to traditional treatment. It grounds to recommend plugging of preparation “Storvas” in the system of pharmacotherapy of this category of patients.
Ключові слова: атеросклеротична енцефалопатія
Сторвас
лікування
атеросклеротическая энцефалопатия
Сторвас
лечение
atherosclerotic encephalopathy
Storvas
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5837
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Uvp_2007_15_4_5.pdf147,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.