Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/584
Назва: Двусторонняя связь между пародонтитом и инсулинорезистентностью: где выход из круга?
Інші назви: Двосторонній зв'язок між пародонтитом та інсулінорезистентністю: де вихід із кола?
Double-sided connection between periodontal disease and insulin resistance. Where is the way out of vicious circle?
Автори: Попович, Іван Юрійович
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Расін, Михайло Сахнович
Попович, Иван Юрьевич
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Расин, Михаил Сахнович
Popovich, I. Yu.
Petryshanko, T. O.
Rasin, M. S.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Попович И. Ю. Двухсторонняя связь между пародонтитом и инсулинорезистентностью: где выход из круга ? / И. Ю. Попович, Т. А. Петрушанко, М. С. Расин // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, № 4 (56), ч. 3. – С. 288–291.
Короткий огляд (реферат): Генералізований пародонтит (ГП) є одним з найбільш поширених захворювань сучасного людства і, як показують дослідження, впливає на розвиток багатьох внутрішніх захворювань, в тому числі, пов'язаних з порушеннями метаболізму: атеросклерозу, цукрового діабету 2 типу, ожиріння, що пов'язу¬ють з системним патогенним впливом пародонтогенної інфекції. У патогенезі ГП важливе місце займають взаємовідносини між інфекцією порожнини рота і імунною системою. Метаболічні хвороби, в основі яких лежить зниження чутливості клітин м'язової, жирової тканини і печінки до інсуліну - інсулі- норезистентність (IP), ведуть до зниження активності імунних клітин, накопичення цитокінів запалення в навколозубній тканині, гіперреактивності тканин і пародонту, що сприяє розвитку ГП. Створюється порочне коло. Крім інфекції та IP в патогенезі, як ПД, так і хвороб метаболізму, грають роль безліч факторів: хронічний стрес, системне запалення, перекисне окислення ліпідів, гіподинамія, надлишок жирів в харчуванні і інші. Тому стоматологи повинні в лікуванні ГП спиратися на допомогу терапевтів, кардіологів, ендокринологів, а головне - пропагувати не тільки принципи гігієни порожнини рота, а й профілактики здорового способу життя; Генерализованный пародонтит (ГП) является одним из наиболее распространенных заболеваний современного человечества и, как показывают исследования, оказывает влияние на развитие многих внутренних заболеваний, в том числе, связанных с нарушениями метаболизма: атеросклероза, сахарного диабета 2 типа, ожирения, что связывают с системным патогенным влиянием пародонтогенной инфекции. В патогенезе ГП важное место занимают взаимоотношения между оральной инфекцией и иммунной системой. Метаболические болезни, в основе которых лежит снижение чувствительности клеток мышечной, жировой ткани и печени к инсулину - инсулиноре- зистентность (ИР), ведут к снижению активности иммунных клеток, накоплению цитокинов воспаления в околозубной ткани, гиперреактивности тканей и пародонта, что способствует развитию ПД. Создается порочный круг. Помимо инфекции и ИР в патогенезе как ГП, так и болезней метаболизма, играют роль множество факторов: хронический стресс, системное воспаление, перекисное окисление липидов, гиподинамия, избыток жиров в питании и другие. Поэтому стоматологи должны в лечении ГП опираться на помощь терапевтов, кардиологов, эндокринологов, а главное - пропагандировать не только принципы гигиены полости рта, но и профилактики здорового образа жизни; Generalized periodontitis (GP) is one of the most prevalent diseases nowadays, and according to numerous reports it affects the development of many internal diseases, including those associated with metabolic disorders: atherosclerosis, diabetes type 2, obesity, which may correlate with systemic pathogenic influence of GP infection. In the pathogenesis of PD the relationships between ora! infection and the immune system places an important way. Metabolic diseases characterized by their reduced cell sensitivity of muscles, liver and adipose tissues to insulin, known as insulin resistance (IR), lead to reduced activity of immune cells, accumulation of inflammatory cytokines in the periodontal tissue, hyperreactivity of tarodontium tissues, that promotes GD It creates a vicious circle. In addition to infection and insulin resistance there are many factors that play a role in pathogenesis of GP and metabolic diseases. They are chronic stress, systemic inflammation, lipid peroxidation, lack of exercise, fatty food, and others. Therefore, dentists should co-work with therapists, cardiologists, endocrinologists and other consultants to overcome GP, and that is more important to promote not only the principles of oral hygiene, but healthy lifestyle as well.
Ключові слова: пародонтит
інсулінорезистентність
захворювання пародонтиту
цукровий діабет
пародонтит
инсулинорезистентность
заболевания пародонта
сахарный диабет
periodontitis
insulin resistance
diabetes type
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/584
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dvuhstoronnyaya.pdf540,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.