UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5871
Назва: Спосіб прогнозування розвитку післяопераційного перитоніту при гострій абдомінальній патології
Інші назви: Способ прогнозирования развития послеоперационного перитонита при острой абдоминальной патологии
Method for predicting postoperative peritonitis in acute abdominal pathology
Автори: Шейко, Володимир Дмитрович
Ситнік, Дмитро Анатолійович
Прихідько, Роман Анатолійович
Шейко, Владимир Дмитриевич
Сытник, Дмитрий Анатольевич
Прихидько, Роман Анатольевич
Sheiko, V. D.
Sytnik, D. A.
Prykhidko, R. A.
Дата публікації: 10-жов-2011
Видавець: Державний департамент інтелектуальної власності МОН України
Бібліографічний опис: Пат. 63558 Україна, МПК А 61В 5/0205, А 61В 10/00. Спосіб прогнозування розвитку післяопераційного перитоніту при гострій абдомінальній патології / Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Прихідько Р. А. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава. – № u 201103682 ; заявл. 28.03.2011 ; опубл. 10.10.2011. – Бюл. № 19, 2011.
Короткий огляд (реферат): Спосіб прогнозування розвитку післяопераційного перитоніту при гострій абдомінальній патології, при якому проводиться визначення тяжкості стану хворого до первинного оперативного втручання за шкалою APACHE II, дослідження критеріїв діагностики сепсису ACC/SCCM, наявності нудоти, яка супроводжується блюванням, та додатково проводять оглядову рентгенографію органів черевної порожнини для виявлення симптому «чаш Клойбера», вимірюють діурез та внутрішньочеревний тиск, визначають інтраопераційні дані: локалізація джерела перитоніту, характер ексудату, об'єм ексудату, характер фібрину на очеревині, діаметр тонкої кишки, наявність перистальтики, ступінь та поширеність гіперемії очеревини, показання яких співвідносять із стандартизованою шкалою і визначають у балах, по сумі яких прогнозують вірогідність виникнення післяопераційного перитоніту; Способ прогнозирования развития послеоперационного перитонита при острой абдоминальной патологии, при котором проводится определение тяжести состояния больного до первичного оперативного вмешательства по шкале APACHE II, исследование критериев диагностики сепсиса ACC/SCCM, учет наличия тошноты, сопровождающейся рвотой. Дополнительно проводят обзорную рентгенографию органов брюшной полости для выявления симптома "чаш Клойбера", измеряют диурез и внутрибрюшное давление, определяют интраоперационные данные: локализация источника перитонита, характер экссудата, объем экссудата, характер фибрина на брюшине, диаметр тонкой кишки, наличие перистальтики, степень и распространенность гиперемии брюшины, показания которых соотносят со стандартизированной шкалой и определяют в баллах, по сумме которых прогнозируют достоверность возникновения послеоперационного перитонита; A method for predicting the postoperative peritonitis in the acute abdominal pathology provides for the assessment of the severity prior to the surgery according to APACHE II scale, the assessment of the diagnostic criteria ACC/SCCM, the nausea and vomiting. The survey X-ray examination of the abdominal cavity is performed with the aim of revealing Kloiber bowls. The diuresis and intra-abdominal pressure are measured. The following intraoperative findings are recorded: localization of the peritonitis source, the pattern and the volume of exudate, the fibrin patterns on the peritoneum, the diameter of the intestine, the peristalsis, the extent of the abdominal hyperemia. All the parameters above are compared to the standardized scale. The scores are summed to predict the probability of the postoperative peritonitis.
Ключові слова: спосіб прогнозування
способ прогнозирования
a method for predicting
післяопераційний перитоніт
послеоперационный перитонит
postoperative peritonitis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5871
Розташовується у зібраннях:Інтелектуальна власність
Патенти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Sposib_prognozuvannya_rozvytku.pdf276,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.