UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5933
Назва: Якість життя пацієнтів оперованих з приводу набутих дефектів та деформацій передньої черевної стінки за системою EUROQOL-5D-5L у віддаленому післяопераційному періоді
Інші назви: Качество жизни пациентов, прооперированных по поводу дефектов и деформаций передней брюшной стенки по системе EUROQOL-5D-5L в отдаленном послеоперационном периоде
Quality of life of patients operated for defects and deformities of anterior abdominal wall evaluated by EUROQOL-5D-5L system in long-term postoperative period
Автори: Драбовський, Віталій Сергійович
Драбовский, Виталий Сергеевич
Drabovskiy, V. S.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Драбовський В. С. Якість життя пацієнтів оперованих з приводу набутих дефектів та деформацій передньої черевної стінки за системою EUROQOL-5D-5L у віддаленому післяопераційному періоді. / В. С. Драбовський // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, вип. 1 (49). – С. 77–80.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження: дослідити якість життя пацієнтів, оперованих різними методиками з приводу набутих деформацій та дефектів передньої черевної стінки за системою EuroQol-5D-5L, у віддаленому післяопераційному періоді. За системою EuroQol-5D-5L, у віддаленому післяопераційному періоді проаналізовані анкети 67-ми. За системою EuroQol-5D-5L, у віддаленому післяопераційному періоді проаналізовані анкети 67-ми пацієнтів, прооперованих у клініці хірургічного відділення Полтавської міської клінічної лікарні №1 з січня 2012 по січень 2015 р. Хворі були розподілені на 2 групи – основну - 37 (55,2%) хворих, яким виконувалась абдомінопластика як самостійне втручання, так і як етап герніопластики та групу порівняння - 30 хворих (44,8%), яким абдомінопластика не виконувалась. Видалення надлишку ваги, отримання більш привабливого естетичного результату оперативного лікування стимулює пацієнтів на більшу активізацію, повернення до повсякденної діяльності, підвищує психоемоційний стан. Симультанне виконання абдомінопластики у хворих з набутими дефектами та деформаціями передньої черевної стінки є найбільш оптимальним втручанням, що підвищує активність та психоемоційний компонент здоров’я. Опитувальник EuroQol-5D-5L – достовірний інструмент оцінювання якості життя. Невеликі післяопераційні ускладнення та естетичні недоліки не вплинули на рівень задоволення пацієнтів результатами хірургічної корекції дефектів тулуба і не погіршили самооцінку пацієнтів; Цель исследования: изучить качество жизни пациентов, оперированных различными методиками по поводу приобретенных деформаций и дефектов передней брюшной стенки по системе EuroQol-5D-5L, в отдаленном послеоперационном периоде. По системе EuroQol-5D-5L, в отдаленном послеоперационном периоде проанализированы анкеты 67-ми пациентов, прооперированных в клинике хирургического отделения Полтавской городской клинической больницы №1) с января 2012 по январь 2015 Больные были распределены на 2 группы - основную - 37 (55,2%) больных, которым выполнялась абдоминопластика как самостоятельное вмешательство, и как этап герниопластики и группу сравнения - 30 больных (44,8%), которым абдоминопластика не выполнялась. Уменьшение избыточного веса, получение более привлекательного эстетического результата оперативного лечения стимулирует пациентов на большую активизацию, возвращение к повседневной деятельности, повышает психоэмоциональное состояние. Симультанная абдоминопластика у больных с приобретенными дефектами и деформациями передней брюшной стенки является более оптимальным вмешательством, повышает активность и психоэмоциональный компонент здоровья. Опросник EuroQol-5D-5L - достоверный инструмент оценивания качества жизни. Незначительные послеоперационные осложнения и эстетические недостатки не повлияли на уровень удовлетворенности пациентов результатами хирургической коррекции дефектов туловища и не понизили самооценку пациентов; The purpose of the study is to investigate the quality of life of patients operated on by different techniques for acquired deformities and defects of the anterior abdominal wall according to EuroQol-5D-5L system in the long-term postoperative period. Based on EuroQol-5D-5L system we analyzed 67 completed forms of patients operated on at the surgical department of the Poltava Municipal Hospital №1 from January 2012 to January 2015. The patients were divided into 2 groups. The basic group included 37 (55, 2%) patients who underwent abdominoplasty as an independent intervention, and as a stage of hernioplasty. The group of comparison involves 30 patients (44.8%), which did not undergo abdominoplasty. Losing excess weight and getting more attractive aesthetic results of surgical treatment encourages patients to be more active, helps them to return to daily activities, improve emotional state. Simultaneous abdominoplasty in the patients with acquired defects and deformations of the anterior abdominal wall is more optimal intervention which increases the activity and emotional component of health. The EuroQol-5D-5L questionnaire is known as a reliable tool to evaluate the quality of life. Minor postoperative complications and aesthetic shortcomings did not affect the level of patients’ satisfaction with the results of surgical correction and did not lower selfesteem of the patients.
Ключові слова: абдомінопластика
якість життя
опитувальник EuroQol-5D-5L
передня черевна стінка
дефект
деформація
абдоминопластика
качество жизни
опросник EuroQol-5D-5L
передняя брюшная стенка
дефект
деформация
abdominoplasty
quality of life
EuroQol-5D-5L questionnaire
abdominal wall
defect
deformity
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5933
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Yakist_zhittya_patsientiv_operovanih.pdf369,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.