UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6058
Назва: Хірургічна анатомія задньої вушної артерії людини та артеризовані клапті в зоні її розгалуження (морфо-клінічне дослідження)
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Аветиков, Давид Соломонович
Avetikov, D.
Дата публікації: 2001
Видавець: Харківський національний медичний університет
Бібліографічний опис: Аветіков Д. С. Хірургічна анатомія задньої вушної артерії людини та артеризовані клапті в зоні її розгалуження (морфо-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / Д. С. Аветіков. – Харків, 2001. – 19 с.
Короткий огляд (реферат): Відновлення деформованих тканин і втрачених органів людини в усі часи було однією з найактуальніших медико-санітарних проблем, що хвилювали людство. Особливо складними для функціонального й косметичного відновлення є ушкодження голови. Високий рівень промислового, автотравматизму, руйнівна сила сучасної зброї і онкологічне захворювання, що постійно зростають, обумовлюють зростання кількості особливо важкої категорії пацієнтів, лікування і реабілітація яких є складною й актуальною проблемою сучасної медичної науки і практики. Досліджуючи форму задньої вушної вени, потрібно сказати про її різноманітність. Найчастіше вона була прямолінійною (76 % випадків) чи дугоподібною (24 % випадків). Проведені нами цілеспрямовані топографоанатомічні дослідження задньої вушної артерії і тканин у зоні її розгалуження дозволяють зробити висновок, що цей регіон є дуже перспективним як донорська зона артеризованих трансплантатів при проведенні пластичних реконструктивно-відновлювальних операцій на обличчі. На підставі цілеспрямованих топографоанатомічних досліджень були запропоновано де кілька видів артеризованих завушних клаптів; Восстановление деформированных тканей и утраченных органов человека во все времена было одним из самых актуальных медико-санитарных проблем, волновавших человечество. Особенно сложными для функционального и косметического восстановления является повреждения головы. Высокий уровень промышленного, автотравматизму, разрушительная сила современного оружия и онкологическое заболевание, постоянно растут, обусловливают рост количества особо тяжелой категории пациентов, лечение и реабилитация которых является сложной и актуальной проблемой современной медицинской науки и практики. Исследуя форму задней ушной вены, нужно сказать о ее разнообразие. Чаще всего она была прямолинейной (76% случаев) или дугообразной (24% случаев). Проведенные нами целенаправленные топографоанатомическом исследования задней ушной артерии и тканей в зоне ее разветвления позволяют сделать вывод, что этот регион является очень перспективным как донорская зона артеризованих трансплантатов при проведении пластических реконструктивно-восстановительных операций на лице. На основании целенаправленных топографоанатомическом исследований были предложены где несколько видов артеризованих заушных лоскутов; Restoration of deformed tissues and lost organs at all times was one of the most urgent medical and sanitary problems worried by humanity. Especially difficult for functional and cosmetic restoration is damage to the head. The high level of industrial, automobile injury, the destructive power of modern weapons and ever-increasing cancerous diseases, cause an increase in the number of especially difficult categories of patients, whose treatment and rehabilitation is a complex and urgent problem of modern medical science and practice. Investigating the shape of the posterior ear vein, we must say about its diversity. Most often it was straightforward (76% of cases) or arched (24% of cases). Our purposeful topographic anatomical researches of the posterior ear artery and tissues in the zone of its branching allow us to conclude that this region is very promising as a donor zone of arteried grafts during conducting of plastic reconstructive-restorative operations on the face. On the basis of purposeful topographic anatomical studies, several types of arteriosclerosis were proposed.
Ключові слова: хірургічна анатомія голови
задня вушна артерія людини
шкірно-жирові клапті
артеризовані клапті
хирургическая анатомия головы
задняя ушная артерия человека
кожно-жировые лоскуты
артеризованные лоскуты
surgical anatomy of the head
anterior human ear artery
skin-fat flaps
arterial grafts
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6058
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat Avetikov.pdf569,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.