UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6060
Назва: Клініко-психодіагностичні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні
Інші назви: Клинико-психодиагностические особенности течения дисциркуляторной энцефалопатии при ожирении
Peculiarities of clinical course of psycho diagnostic encephalopathy in obesity
Автори: Палєнка, Олена Євгенівна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Кривчун, Анжеліна Михайлівна
Паленка, Елена Евгеньевна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Кривчун, Анжелина Михайловна
Palenka, Ye. Ye.
Lytvynenko, N. V.
Kryvchun, A. M.
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Палєнка О. Є. Клініко-психодіагностичні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні / О. Є. Палєнка, Н. В. Литвиненко, А. М. Кривчун // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, вип. 2 (50). – С. 109–112.
Короткий огляд (реферат): Проведено комплексне клініко-психодіагностичне обстеження 90 пацієнтів на дисциркуляторну енцефалопатію (64 пацієнти з ожирінням, 26 пацієнтів без ожиріння). В роботі використані методи дослідження нейропсихологічного статусу (тест Спілбергера-Ханіна, тест на депресію Бека, шкала ММSE, таблиці Шульте, тест Лурія); застосовані аналіз демографічних показників, даних родинного анамнезу, обстеження вегетативного статусу. У пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією та ожирінням встановлено переважання осіб жіночої статі, службовців за професією. Хворі на дисциркуляторну енцефалопатію та ожиріння не дотримувались здорового способу життя (переїдання, гіподинамія), мали більш вираженні прояви вегетативної дисфункції із схильністью до парасимпатикотонії в порівнянні із пацієнтами без ожиріння. При дослідженні психоємоційних параметрів спостерігали переважання особистісної тривожності із зниженням рівня уваги та загальної когнітивної продуктивності; Проведено комплексное клинико-психодиагностическое обследование 90 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (64 пациента с ожирением, 26 пациентов без ожирения). В работе использованы методы исследования нейропсихологического статуса (тест Спилбергера-Ханина, тест на депрессию Бека, шкала ММSE, таблицы Шульте, тест Лурия); применены анализ демографических показателей, данных семейного анамнеза, обследования вегетативного статуса. У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией и ожирением установлено преобладание лиц женского пола, служащих по профессии. Больные дисциркуляторной энцефалопатией и ожирением не придерживались здорового образа жизни (переедание, гиподинамия), имели более выраженные проявления вегетативной дисфункции с уклоном к парасимпатикотонии по сравнению с пациентами без ожирения. При исследовании психоэмоциональных параметров наблюдали преобладание личностной тревожности со снижением уровня внимания и общей когнитивной производительности; The comprehensive clinical and psychodiagnostic survey involved 90 patients with dyscirculatory encephalopathy (64 obese patients, 26 patients without obesity). We used research methods of neuropsychological status (Spielberg-Hanin test, Beck depression test, MMSE scale, Schulte tables, Luria test), applied analysis of demographic indicators of family history data, survey of vegetative status. Among the patients with dyscirculatory encephalopathy and obesity females were observed to prevail, mainly white collar workers. The patients with dyscirculatory encephalopathy and obesity did not keep healthy lifestyle (overeating, lack of exercise) and had a more pronounced manifestations of autonomic dysfunction with a tendency to the parasympathicotony compared with the patients without obesity. The study of psycho-emotional parameters demonstrated the prevalence of personal anxiety with reduced attention and general cognitive performance.
Ключові слова: нейропсихологічний статус
ожиріння
дисциркуляторна енцефалопатія
нейропсихологический статус
ожирение
дисциркуляторная энцефалопатия
neuropsychological status
obesity
encephalopathy
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6060
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kliniko.pdf379,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.