UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/607
Назва: Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії
Інші назви: Introduction of distance education in the department of family medicine and therapy
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Волченко, Григорій Вілійович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Шилкіна, Людмила Миколаївна
Лебідь, Володимир Григорович
Zhdan, V. M.
Babanina, M. Yu.
Tkachenko, M. V.
Volchenko, G. V.
Kitura, Ye. M.
Shylkina, L. M.
Lebed, V. G.
Дата публікації: 13-січ-2017
Видавець: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Бібліографічний опис: Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко [та ін.] // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 19–22.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження – аналіз педагогічної ефективності курсів передатестаційного циклу для лікарів з фаху “Загальна практика – сімейна медицина”, що проводилися на базі кафедри сімейної медицини і терапії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та на філії кафедри у м.Кременчук. Матеріали та методи дослідження. Оцінка ефективності використаних педагогічних технологій проводилася наприкінці циклу шляхом проведення тестування за допомогою ліцензованої комп’ютерної програми “Elex” (пропонувалося 200 питань 2-3 рівня складності з відповідного фаху) і шляхом перевірки опанування практичних навичок згідно зі стандартизованими картами практичних навичок та підведення підсумків з анонімним анкетуванням. Важливою особливістю навчального процесу в галузі післядипломної медичної освіти також є тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки фахівців, тому велике значення має саме комплексність навчання: використання дистанційних форм на етапі теоретичної підготовки і відпрацювання практичних навичок на клінічних базах стажування. Це є переконливим поясненням наявності заочної частини навчання та пояснює перевагу дистанційної освіти, коли слухачі віддалені від бази навчального закладу. Дистанційні форми освіти не можуть існувати самостійно та використовуються у поєднанні з класичними формами навчання. Результати й обговорення. Показана ефективність використання дистанційних форм навчання за даними результатів тестування та опанування практичних навичок. Висновки. Дистанційна освіта на післядипломному етапі навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів є самостійна цілеспрямована робота з використанням сучасних інформаційних технологій, ефективність якої залежить від методологічно структурованого викладачем процесу та інформаційно-комунікаційних можливостей вищого навчального закладу. Надані рекомендації щодо впровадження елементів дистанційного навчання в практику роботи Навчально-наукового інституту післядипломної освіти; The aim of the study – to analyze the efficiency of educational course for doctors in specialty “General Practice – Family Medicine”, which was at the Department of Family Medicine and Therapy of Research Institute of Postgraduate Education and the branch of the department in Kremenchuh. Materials and Methods. Evaluating the efficacy of educational technology was performed at the end of the cycle testing using licensed computer program “Elex” (2-3 asked 200 questions difficulty level from the corresponding profession) and by checking the mastering of practical skills by standardized maps of practical skills and summarizing anonymous questioning. An important feature of the educational process in postgraduate medical education is also a close combination of theoretical and practical training, because great importance is the complexity of learning: the use of distance education on the stage of theoretical knowledge and practical skills training at the clinical sites. This is a convincing explanation for the presence of part-time study and explain the advantage of distance education where the students away from the base of the institution. Distance education forms can not be used alone and in combination with classical forms of education. Results and Discussion. There were seen the efficiency of distance learning, according to test results and mastering of practical skills. Conclusions. Distance education at the postgraduate stage training of interns and medical students of interns is self-focused work using modern information technologies, the effectiveness of which depends on the teacher methodologically structured process, information and communication capacity of higher education. There were given recommendations on the implementation of elements of distance learning in the practice of the research institute of postgraduate education.
Ключові слова: навчання
дистанційна освіта
післядипломна освіта
education
distance education
postgraduate education
ISSN: 1681-2751
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/607
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vprovadzhennia_dystantsiinoi_osvity_kafedri_simeinoi_medytsyny_terapii.pdf680,15 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.