UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6266
Назва: Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при одноосному розтягуванні
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Гутник, Анна Анатоліївна
Аветиков, Давид Соломонович
Гутник, Анна Анатольевна
Avetikov, D.
Gutnik, A.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Аветіков Д. С. Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при одноосному розтягуванні / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії». – 2014. – Т. 14, вип. 3 (47). – С. 12–13.
Короткий огляд (реферат): Гістотопографічні аспекти передчасного старіння шкіри та наступного інволюційного птозу вивчені недостатньо, що обмежує ефективне лікування цієї групи пацієнтів. Відсутні дані щодо залежності фіброархітектоніки м’якого остову обличчя, зокрема, у скроневій, виличній, привушно-жувальній, щіч- ній та соскоподібній ділянках та залежність її від форми голови, віку та статі. Метою дослідження було визначити оптимальні межі деформації шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок стосовно проведення верхньої рітідектомії. На основі проведених цілеспрямованих біомеханічних до- сліджень нами були визначені оптимальні межі розтягнення шкірно-жирових клаптів скроневої та ви- личної ділянок, що дає змогу виконувати хірургічні втручання із збереженням природних топографо- анатомічних співвідношень тканин обличчя при виконанні верхньої рітідектомії; Гистотопографические аспекты преждевременного старения кожи и последующего инволюционно- го птоза изучены недостаточно, что ограничивает эффективное лечение этой группы пациентов. От- сутствуют данные о зависимости фиброархитектоникы мягкого остова лица, в частности, в височной, скуловой, околоушно-жевательной, щечной и сосцевидной области и зависимость ее от формы голо- вы, возраста и пола. Целью иследования было определить оптимальние граници деформации кожно- жировых лоскутов височной и скуловой областей при проведении верхней ритидектомии. На основе проведенных целенаправленных биомеханических исследований нами были определены оптималь- ные границы растяжения кожно-жировых лоскутов височной и скуловой областей, что позволяет вы- полнять хирургические вмешательства с сохранением природных топографических соотношений тка- ней лица при выполнении верхней ритидэктомии; Histotopographic aspects of premature sking aging and subsequent involutional ptosis are not still being well understood, that narrows the effective treatment of this group of patients. There are no data on the dependence of fibroarchitectonics of soft facial skeletone, and particularly in the temporal, zygomatic, parotidmasticatory, buccal and mastoid regions and on the shape of the head, age and gender. The aim of this study was to determine the optimal margins of cellulocutaneous flap deformations in temporal and zygomatic areas under upper rhytidectomy. On the basis of targeted biomechanical studies, we have determined the optimal boundaries of cellulocutaneous flaps of temporal and zygomatic areas. This enables performing on surgeries with preservation of natural topographic proportions of facial tissues under upper rhytidectomy.
Ключові слова: біомеханіка
шкірно-жировий клапоть
скронева ділянка
вилична ділянка
пластична деформація
биомеханика
кожно-жировой лоскут
височная область
скуловая область
пластическая деформация
biomechanics
skin and fat flap
temporal region
malar region
plastic deformation
ISSN: 616.742-089
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6266
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
biomehanichni_vlastivosti_shkirno-zhirovih_klaptiv.pdf356,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.