UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6292
Назва: Складові особистісної культури сучасного викладача
Автори: Ніколаєва, Наталія Миколаївна
Николаева, Наталья Николаевна
Nikolaieva, N. M.
Мішук, Катерина Олександрівна
Мишук, Екатерина Александровна
Mishuk, K. O.
Протовень, Оксана Павлівна
Протовень, Оксана Павловна
Protoven, O. P.
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Ніколаєва Н. М. Складові особистісної культури сучасного викладача / Н. М. Ніколаєва, К. О. Мішук, О. П. Протовень // Актуальні проблеми сучасної. – Т. 14, Вип. 4 (48). – Полтава : Вид. відділу ВДНЗУ «УМСА», 2014. – С. 259–263.
Короткий огляд (реферат): Для системи освіти особливого значення набуває проблема професійного становлення викладачів вищих навчальних закладів. Нові запити суспільства вимагають наукового аналізу особистісних і професійних якостей викладачів навчального закладу, мотивів педагогічної діяльності тощо. Становлення викладача – це формування його як особистості і як професійного працівника, який володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної діяльності. Аналіз різних підходів дозволяє зробити висновок, що вони конструюють своєрідні моделі особистості, кожна з яких має право на існування й одночасно потребує доповнення іншою. Аналіз літературних джерел дав можливість розглянути самоцінність як важливий критерій когнітивного компоненту довіри до себе, який проявляється у наявності інтересу до власного внутрішнього світу, усвідомленні цінності власної особистості як для себе, так і для інших. Вказані положення ми врахуємо при плануванні та проведенні експериментального дослідження; Для системы образования особенное значение приобретает проблема профессионального становления преподавателей высших учебных заведений. Новые запросы общества требуют научного анализа личностных и профессиональных качеств преподавателей в учебных заведениях, мотивов преподавательской деятельности и т. д. Становление преподавателя – это формирование его как личности и как профессионального работника, владеющего специальными знаниями в определенной отрасли педагогической деятельности. Анализ различных подходов позволил сделать вывод, что они конструируют своеобразные модели личности, каждая из которых имеет право на существование и одновременно требует дополнения другою. Анализ литературных источников дал возможность рассмотреть самоценность как важный критерий когнитивного компонента доверия себе, проявляющийся в наличии интереса к собственному внутреннему миру, понимании ценности собственной личности как для себя, так и для других. Указанные положения мы примем к сведению при планировании и проведении экспериментального исследования; If you’re struggling with classroom management and wondering why, one of the first areas to examine is the personality you bring with you to the classroom. Many teachers become different people the minute their students walk through the door. But for the vast number of teachers, the presence of a large and active group of students can, at least to some degree, bring about personality traits that are detrimental to classroom management success. With a simple two-minute routine you can condition yourself to eliminate those traits that work against you, and replace them with those that work in your favor. The following six teacher personality traits make classroom management more difficult. Picture yourself responding to misbehavior with poise. Watch as you joyfully present your lessons to a responsive class. See yourself building rapport, loving your job, and following your classroom management plan to the letter.
Ключові слова: модель особистості
самоцінність
довірчий простір
аутосимпатія
модель личности
самоценность
доверительное пространство
аутосимпатия
model of personality
inherent worth
trust space
autopreference
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6292
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
skladovi_osobystisnoi_kultury.pdf135,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.