UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6323
Назва: Віддалені результати лікування функціональної нестабільності суглобної голівки нижньої щелепи у хворих із глибоким різцевим перекриттям і з ортогнатичним прикусом за даними прицільної рентге-нографії СНЩС
Автори: Рибалов, Олег Васильович
Яценко, Олег Ігорович
Яценко, Павло Ігорович
Москаленко, Павло Олександрович
Рыбалов, Олег Васильевич
Яценко, Олег Игоревич
Яценко, Павел Игоревич
Москаленко, Павел Александрович
Ribalov, O. V.
Yatsenko, O. I.
Yatsenko, P. I.
Moskalenko, P. A.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Віддалені результати лікування функціональної нестабільності суглобної голівки нижньої щелепи у хворих із глибоким різцевим перекриттям і з ортогнатичним прикусом за даними прицільної рентге-нографії СНЩС / О. В. Рибалов, О. І. Яценко, П. І. Яценко, П. О. Москаленко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т. 12, вип. 4 (40). – С. 54–59.
Короткий огляд (реферат): Дослідження ґрунтується на аналізі прицільних зонограм СНЩС 83 пацієнтів із глибоким різ- цевим перекриттям, що супроводжувалося функціональною нестабільністю суглобової голівки нижньої щелепи, і 49 хворих з функціональною нестабільністю суглобової голівки без аномалій прикусу до лікування та через рік після його завершення. Зонографія СНЩС проводилася при закритому та відкритому роті пацієнта на апараті OPTHOPHOS X65 при умовах зйомки 60- 70 кВ, 7 мА, рух системи 8 с. За результатами дослідження візуальні й морфо-рентгенологічні характеристики рентгенограм СНЩС у хворих із глибоким різцевим перекриттям і ортогна- тичним прикусом з явищами функціональної нестабільності СГ у кожній групі з різними сту- пенями важкості (легка, середня, важка) до лікуванню майже не відрізнялися між собою. Ефективність проведеного комплексу заходів щодо усунення функціональної нестабільності СГ нижньої щелепи через рік після завершення лікування вірогідно підтверджувалася рівномірністю розмірів переднього, верхнього та заднього відділів суглобової щілини раніше функціонально нестабільного й симетричного суглобів в обох групах досліджених хворих; Исследование основывается на анализе прицельных зонограм ВНЧС 83 пациентов с глубоким резцовым перекрытием, которое сопровождалось функциональной нестабильностью суставной го- ловки нижней челюсти, и 49 больных с функциональной нестабильностью суставной головки без ано- малий прикуса до лечения и через год после его завершения. Зонография ВНЧС проводилась при за- крытом и открытом рте пациента на аппарате OPTHOPHOS X65 при условиях съемки 60-70 кВ, 7 мА, движение системы 8 с. По результатам исследования визуальные и морфо-рентгенологические ха- рактеристики рентгенограмм ВНЧС у больных с глубоким резцовым перекрытием и ортогнатическим прикусом с явлениями функциональной нестабильности СГ в каждой группе с разной степенью тяже- сти (легкая, средняя, тяжелая) до лечения почти не отличались между собой. Эффективность прове- денного комплекса мероприятий по устранению функциональной нестабильности СГ нижней челюсти через год после завершения лечения достоверно подтверждалась равномерностью размеров перед- него, верхнего и заднего отделов суставной щели ранее функционально нестабильного и симметрич- ного суставов в обеих группах исследованных больных; This research is based on the analysis of target areal TMJ radiography performed on 83 patients with deep incisal overlapping accompanied by functional instability of mandibular articular head, and on 49 patients with functional instability of articular head without bite anomalies before the treatment and in a year after its end. Areal TMJ radiography was carried out at the closed and open mouth of a patient by the OPTHOPHOS X65 apparatus under shooting of 60-70 kV, 7 мА, movement of system 8 c. According to the results obtained visual and morphological radiological characteristics of roentgenograms of TMJ in patients with deep incisal overlapping and ortognathic bite with the manifestations of functional instability of AH (articular head) in each group with different severity (mild, moderate, severe) before the treatment didn't differ. The efficiency of the treatment aimed to eliminate the functional instability of mandibular AH in a year was reliably proved by be true uniformity of sizes for anterior, superior, and posterior segments of joint space of previously functionally unstable and symmetric joints in both groups of the patients under the supervision.
Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб
глибоке різцеве перекриття
рентгенографія
результати лікування
височно-нижнечелюстной сустав
глубокое резцовое перекрытие
рентгенография
результаты лечения
temporomandibular joint
deep incision
radiography
esults of treatment
ISSN: [616.314.25/.26+616.716.4]-08-073.7
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6323
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Viddaleni_rezultati_likuvannya_funktsionalnoyi_nestabilnost_suglobnoyi_golivki.pdf1,54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.