UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6426
Назва: Вивчення деформаційних змін передньої черевної стінки при фунціональних навантаженнях
Інші назви: Изучение деформационных изменений передней брюшной стенки при функциональных нагрузках
Study of deformatoin changes in anterior abdominal wall under functional loading
Автори: Лисенко, Руслан Борисович
Лысенко, Руслан Борисович
Lysenko, R. B.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Лисенко Р. Б. Вивчення деформаційних змін передньої черевної стінки при функціональних навантаженнях / Р. Б. Лисенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, вип. 3 (51), ч. 2. – С. 149–151.
Короткий огляд (реферат): У роботі наведені результати дослідження деформаційних змін передньої черевної стінки (ПЧС) при функціональних навантаженнях. Дослідження проведене у 29 здорових добровольців віком від 18 до 45 років - проведений аналіз руху і деформаційні зміни ПЧС під час максимального надування жи- вота (основна група) і у 27 пацієнтів віком від 20 до 47 років, яким виконувалися лапароскопічні опе- ративні втручання (контрольна група) з інсуфляцією у черевну порожнину вуглекислого газу до ти- ску 12 мм.рт.ст.. Дослідження показали наступні зміни механічних властивостей тканин ПЧС: се- редні показники деформації у поздовжньому напрямку становили 6% основної групи і 12% - контро- льної; деформації у поперечному напрямку становили 3% основної групи і 8% - контрольної; дефор- мація у поздовжньому напрямку перевищувала деформацію у поперечному на 38-54% (у середньому на 46%); площа ПЧС основної групи збільшувалася на 10%, а контрольної – на 22% (в середньому на 16%); модуль пружності тканин ПЧС у поздовжньому напрямку менший, ніж в поперечному в серед- ньому на 44% (p> 0,05). В работе приведены результаты исследования деформационных изменений передней брюшной стенки (ПБС) при функциональных нагрузках. Исследование проведено у 29 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет - проведен анализ движения и деформационные изменения ПБС во время максимального надувания живота (основная группа) и у 27 пациентов в возрасте от 20 до 47 лет, ко- торым выполнялись лапароскопические оперативные вмешательства (контрольная группа) с инсуф- ляцией в брюшную полость углекислого газа до давления 12 мм.рт.ст.. Исследования показали сле- дующие изменения механических свойств тканей ПБС: средние показатели деформации в продоль- ном направлении составили 6% от основной группы и 12% - контрольной; деформации в поперечном направлении составляли 3% основной группы и 8% - контрольной; деформация в продольном на- правлении превышала деформацию в поперечном на 38-54% (в среднем на 46%); площадь ПБС ос- новной группы увеличивалась на 10%, а в контрольной - на 22% (в среднем на 16%); модуль упруго- сти тканей ПБС в продольном направлении меньше, чем в поперечном в среднем на 44% (p <0,05). This paper presents the research aimed at studying the deformation changes in the anterior abdominal wall (AAW) under functional load. The study involved 29 healthy volunteers aged 18 to 45 years subjected to the analysis of the movement and deformation changes in AAW during maximum inflating the abdomen (test group), and 27 patients aged 20 to 47 years, who had had laparoscopic surgery (control group) with insufflating of the carbon dioxide to a pressure of 12 mm Hg into the abdominal cavity. Studies have shown the following changes in the mechanical properties of tissues AAW: the average of longitudinal deformation of 6% in the test group and 12% in the control group; deformation in the transverse direction was in 3% of the main group, and in 8% of the control group; deformation in the longitudinal direction exceeded deformation transversely by 38-54% (in average by 46%); the area of AAW in the test group increased by 10%, and in the control group by 22% (average 16%); strain modulus tissues of AAW in the longitudinal direction is less than the average transverse to 44% (p <0.05).
Ключові слова: передня черевна стінка
функціональні навантаження,
деформація
модуль пружност
анізотропні механічні властивості
передняя брюшная стенка
функциональные нагрузки
деформация
модуль упругости
анизотропные механические свойства
anterior abdominal wal
functional load
deformation
strain module
anisotropic mechanical properties
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6426
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Deformation _2015_15_3(2)__36.pdf182,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.