Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6472
Назва: Асоціації між бронхолегеневою дисплазією та позитивною культурою крові у передчасно народжених дітей упродовж неонатального періоду
Інші назви: Ассоциация между бронхолегочной дисплазией и положительной культурой крови у преждевременно рожденных детей в течении неонатального периода
Associations betveen pulmonary dysplasia and positive blood culture in preterm neonates during neonatal period
Автори: Ковальова, Олена Михайлівна
Горовенко, Наталія Григорівна
Гончарова, Юлія Олексіївна
Чернявська, Юлія Ігорівна
Ковалева, Елена Михайловна
Горовенко, Наталья Григорьевна
Гончарова, Юлия Алексеевна
Чернявская, Юлия Игоревна
Kovalova, O.
Horovenko, N.
Honcharova, Yu.
Tcherniavska, Yu.
Ключові слова: гестаційний вік
передчасно народжені діти
бронхолегенева дисплазія
пізні інфекції
культура крові
гестационный возраст
преждевременно рожденные дети
бронхолегочная дисплазия
поздние инфекции
культура крови
gestational age
prematurely born children
bronchopulmonary dysplasia
late infection
blood culture
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Асоціації між бронхолегеневою дисплазією та позитивною культурою крові у передчасно народжених дітей упродовж неонатального періоду / О. М. Ковальова, Н. Г. Горовенко, Ю. О. Гончарова, Ю. І. Чернявська // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. 1(45). – С. 68–71.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню асоціації між бронхолегеневою дисплазією та позитивною культурою крові у передчасно народжених дітей упродовж неонатального періоду. Проведено когортне ретроспективне дослідження, в яке включено 49 передчасно народжених з діагнозом БЛД (група порівняння) та 41 дитина з гестаційним віком при народженні менше за 32 тижнів та масою менше за 1500 г. Визначали культуру крові в три вікові періоди: І період – від 0 до7 діб; ІІ період – від 8 до 28 діб та ІІІ період – від 29 діб до 36 тижнів життя. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою комп’ютерної програми «STATA 11». Аналіз дослідження виявив асоціації між пізніми інфекціями, колонізацією грам-позитивною гемокультурою після 7 доби життя та розвитком БЛД, що є важливими з точки зору вивчення ролі інфікування в патогенезі зазначеного захворювання, а також розробки моделей прогнозування розвитку БЛД у передчасно народжених дітей в різні вікові періоди з урахуванням їх інфікування. Важливим, на нашу думку, є організація системи інфекційного контролю у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених з метою запобігання розвитку госпітальних інфекцій у зазначеного контингенту дітей; Статья посвящена изучению ассоциации между бронхолегочной дисплазией и положительной культурой крови у преждевременно рожденных детей в течение неонатального периода. Проведено когортное ретроспективное исследование, в которое включено 49 недоношенных с диагнозом БЛД (группа сравнения) и 41 ребенок с гестационным возрастом при рождении меньше 32 недель и массой менее 1500 г. Определяли культуру крови в три возрастные периоды: І период - от 0 до 7 суток, II период - от 8 до 28 суток и III период - от 29 суток до 36 недель жизни. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы «STATA 11». Анализ исследования показал ассоциации между поздними инфекциями, колонизацией грамм-положительной гемокультурой после 7 суток жизни и развитием БЛД, что является важным с точки зрения изучения роли инфицирования в патогенезе указанного заболевания, а также разработки моделей прогнозирования развития БЛД у преждевременно рожденных детей в разные возрастные периоды с учетом их инфицирования. Важным, по нашему мнению , является организация системы инфекционного контроля в отделениях интенсивной терапии новорожденных с целью предотвращения развития госпитальных инфекций у данного контингента детей; The research paper presents the study of the associations between the development of bronchopulmonary dysplasia (BPD) and late infections, positive blood cultures in preterm neonates at neonatal period. Cohort retrospective study involved 49 preterm neonates diagnosed to have BPD and 41 newborns with gestation age less than 32 weeks and whose body wt was less that 1500g. Blood culture was tested in all neonates with body wt less that 1500g in three age periods: I period – from the 0 to 7 day, II period – from the 8 to 28 day, III period – from the 29 day to 36th week. Statistical data manipulation was performed by «STATA 11» computer program. The study has shown the associations between the late infections, blood gram-positive colonization since the 7th day after birth and the development of BPD in preterm neonates at different age periods taking into account the time of their infection. It seems to be important to implement the system of infection control in neonatal intensive care units in order to prevent the development of nosocomial infections in this group of children.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6472
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
assoc_mizh_dronh_dysp.pdf377,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.