Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/648
Назва: Вплив різних карбонових сорбентів на функціонування циклу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів за умов поєднаної нітратно-фторидної інтоксикації
Інші назви: Influence of different carbon-based sorbents on functioning of nitric oxide cycle in rats gastric mucosa under combined nitrate-fluoride intoxication
Влияние различных карбоновых сорбентов на функционирование цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс при сочетанной нитратно-фторидной интоксикации
Автори: Акімов, Олег Євгенович
Костенко, Віталій Олександрович
Акимов, Олег Евгеньевич
Костенко, Виталий Александрович
Akimov, O. Ye.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Акімов О. Є. Вплив різних карбонових сорбентів на функціонування циклу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів за умов поєднаної нітратно-фторидної інтоксикації / О. Є. Акімов, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, № 1. – C. 5–8.
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто вплив суспензій «Карболайну» та лігніну гідролізного на функціонування цик- лу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів за умов поєднаної нітратно-фторидної інтокси- кації. Досліди проведено на 53 статевозрілих щурах лінії «Вістар». Для моделювання нітратно- фторидної інтоксикації тваринам внутрішньошлунково вводили розчини нітрату та фториду на- трію в дозі 500 мг/кг та 10 мг/кг відповідно. Для оцінки функціонального стану циклу оксиду азоту визначали загальну активність NO-синтаз, аргіназ, нітрат-нітритредуктаз, вміст нітритів та пероксинітриту. Встановлено, що суспензія сорбенту «Карболайн» більш ефективна для корекції змін в функціонуванні циклу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів, викликаних фторидним компонентом нітратно-фторидної інтоксикації. Суспензія лігніну гідролізного більш ефективна для корекції змін в функціонуванні циклу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів, викликаних нітратним компонентом нітратно-фторидної інтоксикації. Суспензія сорбенту «Карболайн» більш ефективна для попередження накопичення нітрит-іонів в організмі в умовах нітратно-фторидної інтоксикації; В статье рассмотрено влияние суспензий сорбента «Карболайн» и лигнина гидролизного на функ- ционирование цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс при сочетанной нитратно- фторидной интоксикации. Опыты проведены на 53 половозрелых крысах линии «Вистар». Для моде- лирования нитратно-фторидной интоксикации внутрижелудочно вводили растворы нитрата и фтори- да натрия в дозе 500 мг / кг и 10 мг / кг соответственно. Для оценки функционального состояния цикла оксида азота определяли общую активность NO-синтаз, аргиназ, нитрат-нитритредуктаз, содержание нитритов и пероксинитрита. Установлено, что суспензия сорбента «Карболайн» более эффективна для коррекции изменений в функционировании цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс, вызванных фторидным компонентом нитратно-фторидной интоксикации. Суспензия лигнина гидролизного более эффективна для коррекции изменений в функционировании цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс, вызванных нитратным компонентом нитратно-фторидной интокси- кации. Суспензия сорбента «Карболайн» более эффективна для предупреждения накопления нитрит- ионов в организме в условиях нитратно-фторидной интоксикации; The article deals with the influence of the suspensions of the sorbent "Carboline" and hydrolytic lignin on the functioning of the cycle of nitric oxide in gastric mucosa of rats under combined nitrate-fluoride intoxication. Experiments were conducted on 53 adult rats of Wistar line. To simulate nitrate-fluoride intoxication solutions of sodium nitrate and sodium fluoride were intragastrically administered in dose 500 mg / kg and 10 mg / kg respectively. To evaluate the functional state of the nitric oxide cycle the overall activity of NOsynthases, arginases, nitrate-nitrite reductases, nitrite content and peroxynitrite were measured. It was found out that suspension of sorbent "Carboline" is more effective for correction of changes in the operation of nitric oxide cycle in rat gastric mucosa caused by fluoride component of nitrate-fluoride intoxication. Hydrolytic lignin suspension is more effective for the correction of changes in the of nitric oxide cycle in rat gastric mucosa caused by nitrate component nitrate-fluoride intoxication. Suspension of sorbent "Carboline" is more effective for preventing the accumulation of nitrite ions in the body under nitrate-fluoride intoxication; В статье рассмотрено влияние суспензий сорбента «Карболайн» и лигнина гидролизного на функ- ционирование цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс при сочетанной нитратно- фторидной интоксикации. Опыты проведены на 53 половозрелых крысах линии «Вистар». Для моде- лирования нитратно-фторидной интоксикации внутрижелудочно вводили растворы нитрата и фтори- да натрия в дозе 500 мг / кг и 10 мг / кг соответственно. Для оценки функционального состояния цикла оксида азота определяли общую активность NO-синтаз, аргиназ, нитрат-нитритредуктаз, содержание нитритов и пероксинитрита. Установлено, что суспензия сорбента «Карболайн» более эффективна для коррекции изменений в функционировании цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс, вызванных фторидным компонентом нитратно-фторидной интоксикации. Суспензия лигнина гидролизного более эффективна для коррекции изменений в функционировании цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс, вызванных нитратным компонентом нитратно-фторидной интокси- кации. Суспензия сорбента «Карболайн» более эффективна для предупреждения накопления нитрит- ионов в организме в условиях нитратно-фторидной интоксикации.
Ключові слова: нітрат натрію
фторид натрію
NO-синтаза
нітратредуктаза
нітритредуктаза
sodium nitrate
sodium fluoride
NO-synthase
nitrate reductase
nitrite reductase
нитритредуктаза
нитрат натрия
фторид натрия
NO-синтаза
нитратредуктаза
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/648
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.