Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/650
Назва: Роль пероксинітриту у механізмах вільнорадикальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому
Інші назви: Role of peroxynitrite in the mechanisms of free radical processes in salivary glands under modeled metabolic syndrome
Роль пероксинитрита в механизмах свободнорадикальных процессов в слюнных железах при воспроизведении экспериментального метаболического синдрома
Автори: Єлінська, Аліна Миколаївна
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Костенко, Віталій Олександрович
Елинская, Алина Николаевна
Соловьева, Наталья Вениаминовна
Костенко, Виталий Александрович
Yelinska, A.
Solovyova, N.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Єлінська А. М. Роль пероксинітриту у механізмах вільнорадикальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому / А. М. Єлінська, Н. В. Соловйова, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, № 3. – C. 198–201.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 30 білих щурах досліджено роль пероксинітриту в механізмах порушень вільнорадикальних процесів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз (СЗ) при моделюванні метаболічного синдрому (МС). Показано, що розлади окиснювального метаболізму та дисбаланс NO- синтазного та аргіназного шляхів метаболізму L-аргініну у СЗ за цих умов є пероксинітритзалежними. Введення під час експерименту щурам скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну знижує у СЗ активність NO-синтази та концентрацію нітритйонів, підвищує активність ферменту неокисного (аргіназного) шляху метаболізму L-аргініну – орнітиндекарбоксилази. При цьому L- селенометіонін знижує у тканинах СЗ продукцію супероксидного аніон-радикала НАДФН-залежним (мікросомальним та NO-синтазою) та НАДН-залежним (мітохондріальним) електронно- транспортними ланцюгами, інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів, підвищує антиоксидантний захист, активність супероксиддисмутази та каталази; В эксперименте на 30 белых крысах исследована роль пероксинитрита в механизмах нарушений свободнорадикальных процессов в тканях поднижнечелюстных слюнных желез (СЖ) при моделировании метаболического синдрома (МС). Показано, что расстройства окислительного метаболизма и дисбаланс NO-синтазного и аргиназного путей метаболизма L-аргинина в СЖ в этих условиях являются пероксинитрит-зависимыми. Введение в ходе эксперимента крысам скэвенджера пероксинитри- та L-селенометионина снижает в СЖ активность NO-синтазы и концентрацию нитрит-ионов, повышает активность фермента неокислительного (аргиназного) пути метаболизма L-аргинина – орнитинде- карбоксилазы. При этом L-селенометионин снижает в тканях СЖ продукцию супероксидного анион- радикала НАДФН-зависимой (микросомальной и NO-синтазой) и НАДН-зависимой (митохондриальной) электронно-транспортными цепями, интенсивность пероксидного окисления липидов, повышает антиоксидантную защиту, активность супероксиддисмутазы и каталазы; The role of peroxynitrite in the mechanisms impairing free radical processes in the tissues of submandibular salivary gland (SG) under modeled metabolic syndrome (MS) was investigated in the experiment on 30 white rats. We have found out that oxidative metabolism disorder and imbalance of NO-synthase and arginase metabolic pathways of L-arginine in the SG under these conditions are peroxynitrite-dependent. The use of peroxynitrite scavenger (L-selenomethionine) in MS modeling inhibits NO-synthase activity, lowers nitrite ions concentration and increases the activity of ornithine decarboxylase, an enzyme of non-oxidative (arginase) pathway of L-arginine metabolism. L-selenomethionine introduction under experimental conditions reduces superoxide anion radical overproduction by NADPH-dependent (microsomal and NO-synthase) and NADH-dependent (mitochondrial) electron transport chains, lipid peroxidation intensity, improves antioxidant status and activity of superoxide dismutase and catalase.
Ключові слова: метаболічний синдром
пероксинітрит
L-селенометіонін
слинні залози
NO-синтаза
пероксидне окиснення ліпідів
антиоксидантна система
metabolic syndrome
peroxynitrite
L-selenomethionine
salivary glands
NO-synthase
lipid peroxidation
antioxidant system
антиоксидантная система
метаболический синдром
пероксинитрит
L-селенометионин
слюнные железы
NO-синтаза
пероксидное окисление липидов
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/650
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Rol_peroksinitritu_u_mehanizmah.pdf381,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.