Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6507
Назва: Спосіб оцінки ефективності проведеної неад’ювантної хіміо- та променевої терапії раку молочної залози
Автори: Соколов, Віктор Миколайович
Аніщенко, Лілія Вікторівна
Соколов, Виктор Николаевич
Анищенко, Лилия Викторовна
Sokolov, V.
Anischenko, L.
Дата публікації: бер-2006
Видавець: Державна служба інтелектуальної власності України
Бібліографічний опис: Патент UA 13250 МПК A61B 10/00 (2006), Спосіб оцінки ефективності проведеної неад’ювантної хіміо- та променевої терапії раку молочної залози / Соколов В. М., Аніщенко Л. В. ; заявник ВДНЗУ УМСА. — № u200509700; заявл. 17.10.2005; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.
Короткий огляд (реферат): Спосіб оцінки ефективності проведеної неад'ювантної хіміо- та променевої терапії раку молочної залози шляхом використання рентгенологічних досліджень, який відрізняється тим, що виконують мамографічні дослідження в сполученні з комп'ютерною томографією до лікування і після нього, співставляють розміри пухлинного утворення, виявляють наявність надключичних та підклю чичних лімфовузлів, інфільтрацію залозової тканини і потовщення шкіри при набряклоінфільтративній формі раку молочної залози і при зменшенні розмірів пухлинного утворення на 50 % і вище або при відсутності його, а також при поменшенні або відсутності досліджуваних лімфовузлів, при зниженні інтенсивності інфільтрації залозової тканини і товщини шкіри судять про позитивну динаміку проведеного лікування і можливість подальшого хірургічного втручання, а при відсутності вказаних змін, тобто при негативній динаміці або стабілізації процесу, визначають неефективність проведеної неад'ювантної хіміо- та променевої терапії і призначають іншу адекватну схему хіміотерапії.; Способ оценки эффективности проведенной неадьювантнои химио- и лучевой терапии рака молочной железы путем использования рентгенологических исследований, который отличается тем, что выполняют маммографические исследования в сочетании с компьютерной томографией до лечения и после него, сопоставляют размеры опухолевого образования, выявляют наличие надключичных и подклю чичних лимфоузлов, инфильтрацию железистой ткани и утолщение кожи при набряклоинфильтративний форме рака молочной железы и при уменьшении размеров опухолевого образования на 50% и выше или при отсутствии его, а также при поменшенни или отсутствии исследуемых лимфоузлов, при снижении интенсивности инфильтрации железистой ткани и толщины кожи судят о положительной динамике проводимого лечения и возможность дальнейшего хирургического вмешательства, а при отсутствии указанных изменений, то есть при отрицательной динамике или стабилизации процесс в, определяют неэффективность проведенной неадьювантнои химио- и лучевой терапии и назначают другую адекватную схему химиотерапии.; A method for evaluating the efficacy of non-adjuvant chemotherapy for breast cancer using X-ray studies, which differs from those performed by mammography studies in combination with computed tomography before and after treatment, compares tumor size, reveals the presence of supraclavicular and the connection multiple lymph nodes, infiltration of the gland tissue and thickening of the skin in the case of swollen-filtrative form of breast cancer and with a decrease in the size of the tumor formation by 50% and above or in the absence of it, as well as in the decrease or absence of the lymph nodes studied, with a decrease in the intensity of infiltration of the gland tissue and skin thickness are judged about the positive dynamics of the treatment and the possibility of further surgical intervention, and in the absence of the indicated changes, that is, in the case of negative dynamics or stabilization process in, determine the ineffectiveness of non-adjuvant chemo-radiation therapy and prescribe another adequate chemotherapy regimen.
Ключові слова: неад'ювальна
хіміо- та променева терапія
молочної залози
неадьювальная
химио- и лучевая терапия
молочной железы
nonadjustable
chemo and radiation therapy
mammary gland
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6507
Розташовується у зібраннях:Інтелектуальна власність
Патенти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
molochna zaloza.pdf236,75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.