Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/655
Назва: Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на патогенез експериментального метаболічного синдрому
Інші назви: Influence of peroxynitrite scavenger L-selenomethionine upon experimental metabolic syndrome pathogenesis
Влияние скэвенджера пероксинитрита l-селенометионина на патогенез экспериментального метаболического синдрома
Автори: Талаш, Вікторія Володимирівна
Костенко, Віталій Олександрович
Талаш, Виктория Владимировна
Костенко, Виталий Александрович
Talash, V. V.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Талаш В. В. Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на патогенез експериментального метаболічного синдрому / В. В. Талаш, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, № 2. – C. 208–211.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 30 білих щурах досліджено вплив скевенджеру пероксинітриту – L-селенометіоніну на показники вуглеводного та ліпідного обмінів, вільнорадикальних процесів, гемокоагуляції в організмі за умов відтворення метаболічного синдрому (МС). Показано, що застосування L-селенометіоніну за умов експерименту зменшує прояви дисліпопротеїнемії та гіпертриацилгліцеролемії без істотного впливу на рівень холестеролу та чутливість тканин до інсуліну. Введення L-селенометіоніну за умов відтворення МС зменшує в крові концентрацію вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів та їх приріст за час інкубації у прооксидантному буферному розчині, підвищує активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази, каталази), обмежує ступінь гіперкоагуляційних зрушень (за зовнішнім та внутрішнім шляхами гемокоагуляції), подовжує кінцевий етап гемокоагуляції – утворення фібрину із фібриногену, покращує фібринолітичну активність плазми крові; The experiment carried out on 30 white rats focuses on studying the effect of peroxynitrite scavenger Lselenomethionine upon the indices of carbohydrate and lipid metabolism, free radical processes in the body and hemocoagulation under modeled metabolic syndrome (MS). It has been shown the administration of Lselenomethionine in the experimental conditions reduces signs of dyslipoproteinemia and hypertriacylglycerolemia having no significant effect on cholesterol level and insulin sensitivity. Introduction of L-selenometionin in MS modeling reduces the blood concentration of secondary products of lipid peroxidation and their amount of growth during the incubation in pro-oxidative buffer solution, increases the activity of antioxidant enzymes (superoxide dismutase, catalase), limits the extent of hypercoagulation changes (by inrernal and external routes hemocoagulation), prolongs the final stage of hemocoagulation, formation of fibrin from fibrinogen, and stimulats fibrinolytic activity of blood plasma; В эксперименте на 30 белых крысах исследовано влияние скэвенджера пероксинитрита – L- селенометионина на показатели углеводного и липидного обменов, свободнорадикальных процессов, гемокоагуляции в организме при воспроизведении метаболического синдрома (МС). Показано, что применение L-селенометионина в условиях эксперимента уменьшает проявления дислипопротеинемии и гипертриацилглицеролемии без существенного влияния на уровень холестерина и чувствительность тканей к инсулину. Введение L-селенометионина в при моделировании МС уменьшает в крови концентрацию вторичных продуктов пероксидного окисления липидов и их прирост за время инкубации в прооксидантном буферном растворе, повышает активность антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы), ограничивает степень гиперкоагуляционные сдвигов (по внешним и внутренним путями гемокоагуляции), удлиняет конечный этап гемокоагуляции – образование фибрина из фибриногена, улучшает фибринолитическую активность плазмы крови.
Ключові слова: метаболічний синдром
пероксинітрит
L-селенометіонін
вуглеводний та ліпідний обмін
коагуляційний гемостаз
metabolic syndrome
peroxynitrite
L-selenomethionine
carbohydrate and lipid metabolism
coagulation hemostasis
коагуляционный гемостаз
метаболический синдром
пероксинитрит
L-селенометионин
углеводный и липидный обмен
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/655
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Talash_vpliv_skevendzheru_peroksinitritu_l_selenometioninu_na_patogenez.pdf367,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.