UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6607
Назва: Показники функціонального стану сперми білих щурів за умов сукупної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення
Інші назви: Показатели функционального состояния спермы белых крыс в условиях сочетанного действия на организм нитрата натрия и рентгеновского излучения
Parameters of functional status of sperm in white rats under combined effect produced by sodium nitrate and x-ray irradiation on the body
Автори: Шаталін, Борис Олегович
Костенко, Віталій Олександрович
Шаталин, Борис Олегович
Костенко, Виталий Александрович
Shatalin, B. O.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Шаталін Б. О. Показники функціонального стану сперми білих щурів за умов сукупної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення / Б. О. Шаталін, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 16, №3(55). – С. 195–198.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 28 білих щурах досліджено показники сперматограми за умов впливу рентгенів- ського опромінення на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію. Тварини отримували нітрат натрію протягом 30 діб у дозі 200 мг/кг маси тіла, а в останній тиждень зазнавали 3-разовий вплив рентгенівських променів у сумарній дозі 0,25 Гр. Сукупна дія нітратної інтоксикації та рентгенівсь- кого опромінення у цілому спричинила значніші зміни, ніж нітратна інтоксикація та рентгенівське опромінення окремо (відсоток нежиттєздатних та патологічних сперматозоїдів, акінезис). Вели- чини інших показників сперматограми співпадають зі значеннями, характерними для ізольованої дії чинників – нітрату натрію (гіпокінезис, акінезис) та рентгенівського опромінення (аномалії шийки та тіла, хвоста, змішані дефекти, дискінезис); В эксперименте на 28 белых крысах исследованы показатели сперматограммы при воздействии рентгеновского облучения на фоне хронической интоксикации нитратом натрия. Животные получали нитрат натрия в течение 30 суток в дозе 200 мг/кг массы тела, а в последнюю неделю испытывали 3- кратное воздействие рентгеновскими лучами в суммарной дозе 0,25 Гр. Сочетанное действие нитрат- ной интоксикации и рентгеновского облучения вызывало более глубокие изменения, чем нитратная интоксикация и рентгеновское облучение отдельно (процент нежизнеспособных и патологических сперматозоидов, акинезис). Величины других показателей сперматограммы соответствовали значе- ниям, характерным для изолированного действия факторов – нитрата натрия (гипокинезис, акинезис) и рентгеновского облучения (аномалии шейки и тела, хвоста, смешанные дефекты, дискинезис); This experiment involved 28 white rats was designed to study their spermiogram parameters following the exposure to X-rays under the conditions of chronic intoxication with sodium nitrate. Animals were given sodium nitrate for 30 days in a dose of 200 mg/kg body weight, and in the last week were subjected to 3 exposures with X-rays in a total dose of 0.25 Gy. The combined effect produced by nitrate intoxication and Xray irradiation caused more profound changes than nitrate intoxication and X-ray irradiation separately (percentage of non-viable and abnormal sperm, akinesis). The values of other parameters of spermiogram corresponded to values typical for the isolated action of such factors as sodium nitrate (hypokinesis, akinesis) and X-ray irradiation (abnormalities of the cervix and the body, tail, mixed defects, dyskinesis).
Ключові слова: нітратна інтоксикація
кінезіограма
рентгенівське опромінення
сперматограма
нитратная интоксикация
кинезиограмма
рентгеновское облучение
сперматограмма
nitrate intoxication
kinesiogram
X-ray irradiation
spermiogram
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6607
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.