Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/663
Назва: Ефективність поєднаного застосування L-аргініну та інгібітора ядерного фактора κB для корекції вільнорадикальних процесів і функцій слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти
Інші назви: Efficacy of comnining L-arginine and κB nuclear factor inhibitor to correct free radical processes and salivary gland functioning in rats under methacrylic acid methyl ester application
Автори: Нагорняк, Іван Васильович
Костенко, Віталій Олександрович
Nagornjak, I. V.
Kostenko, V. O.
Нагорняк, Иван Васильевич
Костенко, Виталий Александрович
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Нагорняк І. В. Ефективність поєднаного застосування L-аргініну та інгібітора ядерного фактора κB для корекції вільнорадикальних процесів і функцій слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти / І. В. Нагорняк, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, № 3, Ч. 1. – C. 221–225.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 50 білих щурах досліджено поєднаний вплив L-аргініну та інгібітора ядерного фактора κB JSH-23 (4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діаміну) на стан вільнорадикальних процесів і білоксинтезуючу функцію піднижньощелепних слинних залоз за умов тривалої аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку порожнини рота. Показано, що поєднане введення тваринам L-аргініну та інгібітора активації NF-κB JSH-23 за умов експерименту сприяє покращенню білоксинтезуючої функції слинних залоз, що відбивається у підвищенні активності орнітиндекарбоксилази та α-амілази, нормалізує рівень генерації супероксидного аніон-радикала НАДН-залежним (мітохондріальним) і НАДФН-залежним (мікросомальним і NO-синтазним) електронно-транспортними ланцюгами, виявляє адитивну дію щодо обмеження пероксидного окиснення ліпідів; В эксперименте на 50 белых крысах исследовано сочетанное влияние L-аргинина и ингибитора ядерного фактора κB JSH-23 (4-метил-N-(3-фенилпропил) бензол-1,2-диамина) на состояние свободнорадикальных процессов и белоксинтезирующей функции поднижнечелюстных слюнных желез в условиях длительной аппликации 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты на слизистую оболочку полости рта. Показано, что сочетанное введение животным L-аргинина и ингибитора активации NF-κB JSH-23 в условиях эксперимента способствует улучшению белоксинтетической функции слюнных желез, что отражается в повышении активности орнитиндекарбоксилазы и α-амилазы, нормализует уровень генерации супероксидного анион-радикала НАДН зависимой (митохондриальной) и НАДФН зависимыми (микросомальной и NO-синтазной) электронно-транспортными цепями, проявляет аддитивное действие по ограничению пероксидного окисления липидов; This research was aimed to study the combined effect of L-arginine and inhibitor of nuclear factor κB JSH-23 (4-methyl-N-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine) on the state of free radical processes and protein synthesizing function of submandibular salivary glands in 50 white rats being administered 1% solution of methacrylic acid methyl ester onto the oral mucosa for 30 days. It has been found out the combined administration L-arginine and inhibitor of activation of NF-κB JSH-23 during the experiment improves protein synthesis function of salivary glands that is reflected by increasing the activity of ornithine decarboxylase and α-amylase, as well as results in normalizing the generation of superoxide anion radical NADH-dependent (mitochondrial) and NADPH-dependent (microsomal and NO-synthase) electron transport chains, and produces additive effect to limit lipid peroxidation
Ключові слова: метиловий эфір метакрилової кислоти
L-аргінін
ядерний фактор κB
NO-синтаза
орнітиндекарбоксилаза
α- амілаза
супероксидний аніон-радикал
пероксидне окиснення ліпідів
слинні залози
метиловый эфир метакриловой кислоты
слюнные железы
пероксидное окисление липидов
супероксидный анион-радикал
α-амилаза
орнитиндекарбоксилаза
NO-синтаза
ядерный фактор κB
L-аргинин
methacrylic acid methyl ester
salivary gland
lipid peroxidation
superoxide anion radical
α-amylase
ornithine decarboxylase
NO-synthase
nuclear factor κB
L-arginine
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/663
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nagorn-efektivnist-poednanogo-zastosuvannya-l-argininu-ta-ingibitora-yadern.pdf417,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.