UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6701
Назва: Перебіг асфіксії та стан гемодинаміки у новонароджених, стратифікованих за генотипами АGТR1 гена
Інші назви: Течение асфиксии и состояние гемодинамики у новорожденных, стратифицированных по генотипам АGТR1 гена
The course of asphyxia and hemodynamic’s status in newborn babies, stratified by genotypes of AGTR1 gene
Автори: Ковальова, Олена Михайлівна
Похилько, Валерій Іванович
Коробка, Оксана Вікторівна
Калюжка, Олена Олександрівна
Гасюк, Наталія Іванівна
Ковалева, Елена Михайловна
Похилько, Валерий Иванович
Коробка, Оксана Викторовна
Калюжка, Елена Александровна
Гасюк, Наталия Ивановна
Kovalova, O.
Pokhylko, V.
Korobka, O.
Kaljuzhka, O.
Gasyuk, N.
Дата публікації: 2013
Видавець: Буковинський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Перебіг асфіксії та стан гемодинаміки у новонароджених, стратифікованих за генотипами АGТR1 гена / О. М. Ковальова, В. І. Похилько, О. В. Коробка [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. ІІІ, № 3(9). – С. 57–62.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Представлено результати дослідження поліморфізму генів AGTR1 у новонароджених з асфіксією (n=70). Не виявлено асоціацій між СС генотипом AGTR1 гена і розвитком асфіксії та СС генотипом й тяжким її ступенем у доношених новонароджених. Показано відсутність достовірних відмінностей у показниках ЧСС, артеріального тиску систолічного та середнього, погодинного діурезу упродовж раннього неонатального періоду в новонароджених з функціональним та нефункціональним AGTR1 геном. Проте виявлено достовірно вищий рівень діастолічного артеріального тиску в першу добу життя у новонароджених з наявною С-алеллю, ніж у новонароджених з АА генотипом (35,07±1,89 мм рт ст. проти 29,81±1,04 мм рт ст., р=0,013). Початкова доза дофаміну, що потрібна для стабілізації гемодинаміки у новонароджених, а також тривалість його застосування були майже однаковими у немовлят з наявною С-алеллю AGTR1 гена та у немовлят з її відсутністю. Потрібні подальші дослідження на більшій когорті пацієнтів для з’ясування остаточного внеску зазначеного гену в розвиток асфіксії та її перебіг у новонароджених; Резюме. Представлены результаты исследования полиморфизма генов AGTR1 у новорожденных с асфиксией (n=70). Не обнаружено ассоциаций между СС генотипом AGTR1 гена и развитием асфиксии, в также СС генотипом и тяжелой ее степенью у доношенных новорожденных. Показано отсутствие достоверных отличий в показателях ЧСС, артериального давления систолического и среднего, почасового диуреза на протяжении раннего неонатального периода у новорожденных с функциональным и нефункциональным AGTR1 геном. Однако, обнаружен достоверно более высокий уровень диастолического артериального давления в первые сутки жизни у новорожденных с имеющейся С-аллелью, чем у новорожденных с АА генотипом (35,07±1,89 мм рт ст. против 29,81±1,04 мм рт ст., р=0,013). Начальная доза дофамина, необходимая для стабилизации гемодинамики у новорожденных, а также длительность его применения, были почти одинаковыми у младенцев с имеющейся С-аллелью AGTR1 гена как и у младенцев с ее отсутствием. Нужны дальнейшие исследования на большей когорте пациентов для выяснения окончательного влияния отмеченного гена на развитие и течение асфиксии у новорожденных; Summary. The results of research of polymorphism of AGTR1 genes in newborn babies with asphyxia (n = 70) are presented. Associations between the CC genotype of AGTR1 gene and the development of asphyxia and CC genotype and its severe form in fullterm newborns haven’t been revealed. The absence of significant differences in heart rate, systolic and mean blood pressures, hourly diuresis during the early neonatal period in newborn babies with functional and nonfunctional AGTR1 gene has been shown. However, significantly higher diastolic blood pressure during the first 24 hours of life in newborns with existing С-alelle than in newborns with AA genotype (35,07 ± 1,89 mm Hg. Vs 29,81 ± 1,04 mm Hg., p = 0.013) has been revealed. The initial dose of dopamine, which is needed for stabilizing haemodynamics in newborn babies and the duration of its use was almost identical in newborns with existing С-alelle of AGTR1 gene and in babies, who don’t have С-alelle. Further researches on larger cohort of patients for determining the final contribution of mentioned gene in the development of asphyxia and its progress in newborns are needed.
Ключові слова: AGTR1
асфіксія
новонароджені
гемодинаміка
дофамін
AGTR1
асфиксия
новорожденные
гемодинамика
дофамин
AGTR1
asphyxia
newborn babies
haemodynamics
dopamine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6701
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
АGТR1_hen.pdf374,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.