UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6757
Назва: Порівняльна характеристика сучасних методів лікування больового синдрому, що супроводжує патологію скронево-нижньощелепного суглобу
Автори: Яценко, Ігор Володленович
Яценко, Олег Ігорович
Саяпіна, Лада Михайлівна
Яценко, Игорь Володленович
Яценко, Олег Игоревич
Саяпина, Лада Михайловна
Yatsenko, I.
Yatsenko, O.
Sayapina, L.
Дата публікації: 2009
Видавець: Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Бібліографічний опис: Яценко І. В. Порівняльна характеристика сучасних методів лікування больового синдрому, що супроводжує патологію скронево-нижньощелепного суглобу / І. В. Яценко, О. І. Яценко, Л. М. Саяпіна // Матеріали I з‘їзду черепно-щелепно-лицевих хірургів України. – Київ, 2009. – С. 264.
Короткий огляд (реферат): Проведене дослідження не виявило дуже суттєвих переваг одних методик над іншими, але виявило їх позитивні та негативні сторони. Так використання тільки фармакотерапії для зняття болю не визиває у хворого негативних емоцій на ін’єкцію та не потребує регулярного відвідування кабінету лікаря та фізіотерапевтичного кабінету. Фізіотерапевтичні методи також виключають фактор неприємних відчуттів, які можуть бути від ін’єкції. Але ін’єкція на сьогодні дозволяє отримати більш скоріший та високий знеболюючий ефект, ніж інші методи, особливо при повторних введеннях та невисоких дозах. Використовуючи різноманітні методики усунення болю при патології СНІЦС, необхідно не забувати того факту, що люба з вибраних лікарем методик не може бути панацеєю, по скільки відчуття болю та реакції на неї відрізняються у кожної людини, та кожного разу потребують індивідуального та специфічного підходу до конкретного хворого; Проведенное исследование не выявило очень существенных преимуществ одних методик над другими, но выявило их положительные и отрицательные стороны. Так использования только фармакотерапии для снятия боли не вызывает у больного отрицательных эмоций на инъекцию и не требует регулярного посещения кабинета врача и физиотерапевтического кабинета. Физиотерапевтические методы также исключают фактор неприятных ощущений, которые могут быть от инъекции. Но инъекция сегодня позволяет получить более скорейшее и высокий обезболивающий эффект, чем другие методы, особенно при повторных введениях и невысоких дозах. Используя различные методики устранения боли при патологии СНИЦС, необходимо не забывать того факта, что любая из выбранных врачом методик не может быть панацеей, по сколько ощущение боли и реакции на нее отличаются у каждого человека, и каждый раз требуют индивидуального и специфического подхода к конкретному больному; The study did not reveal very significant advantages of some techniques over others, but revealed their positive and negative sides. Thus, the use of pharmacotherapy for pain relief does not cause the patient to experience negative emotions for an injection and does not require regular visits to the doctor's office and physiotherapy office. Physiotherapeutic methods also exclude the factor of an unpleasant sensation that may be from the injection. But the injection today allows for a faster and higher analgesic effect than other methods, especially for repeated injections and low doses. Using a variety of pain relief techniques in CHID patients' pathology, one should not forget the fact that any of the techniques chosen by the doctor can not be a panacea, as the sensation of pain and response to it are different for each person, and each time they need an individual and specific approach to a particular patient.
Ключові слова: захворювання СНЩС
больовий синдром
заболевания ВНЧС
болевой синдром
diseases of the TMJ
pain syndrome
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6757
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Likuvannya bolsindrom.pdf336,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.