UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6778
Назва: Активізація навчання інтернів - шлях до підвищення якості підготовки лікаря-стоматолога
Автори: Скрипнікова, Таїса Петрівна
Павленко, Лідія Григорівна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Скрипникова, Таиса Петровна
Павленко, Людмила Григорьевна
Шешукова, Ольга Викторовна
Дата публікації: 1998
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Скрипнікова Т. П. Активізація навчання інтернів - шлях до підвищення якості підготовки лікаря-стоматолога./ Т. П. Скрипнікова, Л. Г. Павленко, О. В. Шешукова // Активізація студентів – засіб формування позитивних мотивів навчання : навч.-метод. конф. – Полтава, 1998. – С. 121–122.
Короткий огляд (реферат): Активізація навчання — важлива ланка підготовки лікаря- спеціаліста. Підвищення ефективності методів активного навчання може бути забезпечене тільки при комплексному підході до органі- зації очної та заочної частини інтернатури. Кафедрою післядипломної освіти лікарів-стоматологів приділяє- ться увага встановленню тісного зв'язку між керівниками лікарів- інтернів базових закладів та співробітниками кафедри, узгодженню їх дій. Для підвищення професійної та педагогічної майстерності безпосередніх керівників інтернів на базах кафедри організовані двотижневі та п'ятиденні семінари, на яких розглядаються питання використання активних методів проведення занять. Викладачі ка- федри раз у півроку перевіряють роботу керівників лікарів-інтернів на базових закладах, оцінюючи їх обізнаність з питань педагогіки та психології навчання. Піврічна, річна та Державна атестація на звання лікаря-спеціаліста проводиться в присутності керівників лікарів-інтернів на базах стажування і з а їх безпосередньою учас- тю. Це дає можливість об'єктивно оцінити рівні підготовки лікаря- інтерна як спеціаліста і як особистості. Досвід роботи кафедри свідчить, що без активізації пізнавальної діяльності в інтернів не завжди виникає достатня мотивація для копіткої праці в опануванні новими знаннями та практичними на- вичками. Одним із методів підвищення мотивацій ми вважаємо ін- дивідуалізацію навчання. У досягненні цієї мети набуває все біль- шого значення введення елективних курсів, які розширяють гума- нітарну освіту лікарів-інтернів. Курс "Основи китайської народної медицини" дає уяву про дивний світ Сходу та погляди, які відріз- няються від знайомих нам західноєвропейських. Крім того, вивчен- ня курсів сприяє використанню їх практичної значущості. Такі еле- ктивні курси, як "Художні аспекти реставрації зубів" та "Сучасні методи ендодонтичного лікування" дають можливість лікарям- інтернам опанувати новітні системи та технології, розширюють їх уявлення про сучасні напрямки розвитку стоматології. Елективні курси дають можливість майбутньому лікарю- спеціалісту конкретніше, ніж студент, передбачати, в яких умовах він буде працювати і які знання та практичні навички йому потріб^ но розширити та удосконалити. Однією з форм активізації навчального процесу є клінічний роз- бір тематичних хворих. Лікарі-інтерни самостійно детально обсте- жують хворого, формулюють клінічний діагноз, планують лікуван- І2І ня. Заняття проводиться з максимальною активністю діяльності лікарів-інтернів. Практикується вирішення ситуаційних задач. Демонстрація високого професіоналізму лікаря-стоматолога та- кож активізує пізнавальну діяльність інтернів. Кафедрою, стомато- логічним навчальним центром "Комподент", фірмою "Дентсплай Лтд" організовуються та проводяться чемпіонати професійної майс- терності лікарів-стоматологів з реставрації зубів, в яких беруть участь лікарі-інтерни. Робота конкурсантів висвітлюється пресою, демонстрацією по телебаченню, відеофільмами, що викликає висо- кий інтерес лікарів-інтернів. Наявно продемонстровані можливості новітніх технологій на сучасному етапі розвитку стоматології, обрії, які були відкриті в професійній діяльності, підвищили мотивацію до вивчення цього розділу та набуття практичних навичок. Велику увагу лікарів-інтернів привернули доповіді та лекції, що були прочитані відомими закордонними вченими та практиками під час Великого навчального семінару з реставрації зубів, який прово- дився під час Чемпіонату. Майбутні лікарі-спеціалісти мали мож- ливість особисто поспілкуватися з досвідченими колегами. Можливість орієнтуватися в широкому виборі новітніх техноло- гій, матеріалів, лікувальних систем дають лікарям-інтернам відвіду- вання профільних фахових виставок та семінарів, що проводяться провідними стоматологічними фірмами-виробниками. Так, кафедра надала можливість лікарям-інтернам відвідати виставки "Стоматологія - 97", що проводилися у Києві та Харкові, семінари фірми " З М". Знайомство з новими розробками, спілкування з лікарями- стоматологами з інших регіонів підвищує мотивацію до навчання. Однією з форм активізації навчання лікарів-інтернів є проведен- ня наукової роботи та підготовка доповіді на науково-практичній конференції лікарів-інтернів та магістрів. Науково-дослідна робота має велике значення для підвищення професійних знань та набуття практичних навичок лікарів-інтернів. Важливе значення має опану- вання прийомами національного офіційно-ділового і наукового сти- лю. З цією метою лікарі-інтерни готують виступи тільки українсь- кою мовою. Крім питань, пов'язаних з актуальними проблемами стоматологи, у доповідях була висвітлена історія розвитку стома- тологічної науки в Україні, етапи становлення кафедри післядипло- мної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологіч- ної'академії та ін. Усе це викликає інтерес до проблем стоматології, формує особистість лікаря-спеціаліста.
Ключові слова: Лікарі-інтерни
інтерни
інтернатура
активізація навчання
підготовка
шлях
професійна
педагогічна
навчання
семінари
атестація
річна
клінічний розбір
планування
лікування
лекції
новітні технології
конференції
ISSN: А 43
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6778
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Aktyvizatsiya_navchannya_interniv_shlyakh_do_pidvyshchennya_yakosti_pidhotovky_likarya_stomatoloha.pdf27,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.