Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/678
Назва: Роль транскрипційного ядерного фактора κB у механізмах порушень вільнорадикальних процесів і дезорганізації сполучної тканини пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому
Інші назви: Role of transcription nuclear factor κB in mechanisms of free radical processes impairment and connective tissue disorganization in periodontium under modeled metabolic syndrome
Роль транскрипционного ядерного фактора κB в механизмах нарушений свободнорадикальных процессов и дезорганізации соединительной ткани пародонта при экспериментальном метаболическом синдроме
Автори: Ляшенко, Лілія Іванівна
Ляшенко, Лилия Ивановна
Lyashenko, L.
Костенко, Віталій Олександрович
Костенко, Виталий Александрович
Kostenko, V. O.
Денисенко, Софія Валеріївна
Денисенко, София Валериевна
Denysenko, S. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Ляшенко Л. І. Роль транскрипційного ядерного фактора κB у механізмах порушень вільнорадикальних процесів і дезорганізації сполучної тканини пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому / Л. І. Ляшенко, С. В. Денисенко, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, № 1. – С. 97–100.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 30 білих щурах досліджено роль NF-κB у механізмах порушень вільнорадикальних процесів і стану сполучнотканинних структур пародонта при моделюванні метаболічного синдрому (МС). Виявлено, що введення інгібітора ядерної транслокації NF-κB JSH-23 (4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діаміну) за цих умов знижує сумарну активність NO-синтази та концентрацію продуктів окиснення NO – нітрит-йонів. Показано, що активація NF-κB є важливою ланкою патогенезу декомпенсованого вільнорадикального окиснення ліпідів, колагенолізу та деполімеризації протеогліканів у тканинах пародонта. Введення JSH-23 знижує рівень утворення супероксидного аніон-радикала електронно-траспортними ланцюгами мікросом і мітохондрій, зменшує утворення вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів, підвищує антиоксидантний потенціал (у м’яких тканинах пародонта), зменшує вміст вільного оксипроліну та глікозаміногліканів (у м’яких і кістковій тканинах пародонта); В эксперименте на 30 белых крысах исследована роль NF – κB в механизмах нарушений свободнорадикальных процессов и состояния соединительнотканных структур пародонта при моделировании метаболического синдрома (МС). Выявлено, что введение ингибитора ядерной транслокации NF-κB JSH-23 (4-метил-N-(3-фенилпропил)бензол-1,2-диамина) в этих условиях снижает суммарную активность NO-синтазы и концентрацию продуктов окисления NO – нитрит-ионов. Показано, что активация NF-κB является важным звеном патогенеза декомпенсированного свободнорадикального окисления липидов, коллагенолиза и деполимеризации протеогликанов в тканях пародонта. Введение JSH-23 снижает уровень образования супероксидного анион- радикала электронно-транспортными цепями микросом и митохондрий, уменьшает образование вторичных продуктов пероксидного окисления липидов, повышает антиоксидантный потенциал (в мягких тканях пародонта), уменьшает содержание свободного оксипролина и гликозаминогликанов (в мягких и костной тканях пародонта); The role of NF-κB in the mechanisms of free radical processes impairment and disorders of connective tissue structures of periodontium under modeled metabolic syndrome (MS) was studied in the experiment on 30 white rats. We have found out the administration of an inhibitor of the nuclear translocation of NF-κB JSH-23 (4- methyl -N-( 3 – phenylpropyl ) benzene -1 ,2 -diamine) in these conditions reduces the total activity of NO-synthase and nitrite ions concentration. It has been shown the activation of NF-κB is an important link in the pathogenesis of decompensated free radical lipid peroxidation, collagenolysis and depolymerization of proteoglycans in the periodontal tissues. Introduction of JSH-23 reduces superoxide anion radical formation by electron transport chains of mitochondria and microsomes, decreases the formation of secondary products of lipid peroxidation, increases the AO potential (in soft periodontal tissues), lowers the amount of free hydroxyproline and glycosaminoglycans (in soft bone and periodontal tissues)
Ключові слова: метаболічний синдром
біополімери сполучної тканини
антиоксидантна система
пероксидне окиснення ліпідів
пародонт
ядерний фактор κB
метаболический синдром
биополимеры соединительной ткани
антиоксидантная система
пероксидное окисление липидов
ядерный фактор κB
пародонт
metabolic syndrome
connective tissue biopolymers
antioxidant system
lipid peroxidation
periodontium
nuclear factor κB
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/678
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.