UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6902
Назва: Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей
Інші назви: Врождённые инфекции из семейства герпеса у детей
Сongenital infection from the herpes family in children
Автори: Пікуль, Катерина Вікторівна
Пикуль, Екатерина Викторовна
Pikul, E. V.
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Пікуль К. В. Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей / К. В. Пікуль // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 4. – С. 331–337.
Короткий огляд (реферат): У роботі представлений аналіз, спираючись на літературні дані, причин виникнення та клінічних проявів найбільш частих форм вроджених інфекцій на сьогодні. Відомо, що в переважній більшості випадків вроджені інфекції різної етіології у новонароджених мають подібні клінічні прояви. Найбільш типові симптоми таких інфекцій: гепатоспленомегалія, жовтяниця, екзантема, дихальні розлади, серцево-судинна недостатність, важкі неврологічні порушення, тромбоцитопенія, анемія і гіпербілірубінемія зустрічаються з перших днів життя. Спроби встановити етіологію вродженої інфекції тільки на підставі клінічних симптомів рідко бувають вдалими, тому автор зупиняється на найбільш поширених інфекційних збудників сім'ї герпесу. Особливо, приділяється велика увага цитомегаловірусній інфекції, як одній з не типових проявів захворювань в дитячому віці. Європейським регіонарним бюро ВООЗ ЦМВ-інфекція віднесена до групи захворювань, які визначають майбутнє інфекційної патології. Найбільш небезпечним є інфікування цитомегаловірусом в періоди внутрішньоутробного розвитку та раннього дитячого віку. ЦМВІ заражається до 2,5% новонароджених і 50-60% дітей грудного віку. При лікуванні цитомегаловірусної інфекції в якості етіотропної терапії застосовують цимівен. При лікуванні герпетичної інфекції використовують ацикловір, гевіран, фоскарнет, гіпорамін («Еребра»), а також цитомегаловірусної інфекції в якості етіотропної терапії застосовують цимівен, гропринозин; В работе представлен анализ, опираясь на литературные данные, причин возникновения и клинических проявлений наиболее часто встречаемых форм врождённых инфекций на сегодня. Известно,что в подавляющем большинстве случаев врожденные инфекции различной этиологии у новорожденных имеют сходные клинические проявления. Наиболее типичные симптомы таких инфекций: гепатоспленомегалия, желтуха, экзантема, дыхательные расстройства, сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые неврологические нарушения, тромбоцитопения, анемия и гипербилирубинемия встречаются с первых дней жизни. Попытки установить этиологию врожденной инфекции только на основании клинических симптомов редко бывают удачными, поэтому автор останавливается на наиболее распространенных инфекционных возбудителях семейства герпеса. В особенности, уделяется большое внимание цитомегаловирусной инфекции, как одной из не типичных проявлений заболеваний в детском возрасте. Европейским регионарным бюро ВОЗ ЦМВ-инфекция отнесена к группе заболеваний, которые определяют будущее инфекционной патологии. Наиболее опасным является инфицирование цитомегаловирусом в периоды внутриутробного развития и раннего детского возраста. ЦМВИ заражается до 2,5% новорожденных и 50-60% детей грудного возраста. При лечении герпетической инфекции используют ацикловир, гевиран, фоскарнет, гипорамин («Эребра»), а также цитомегаловирусной инфекции в качестве етиотропной терапии применяют цимивен, гропринозин; The paper presents an analysis, based on published data, the causes and clinical manifestations of the most common forms of congenital infections today. We know that the vast majority of congenital infection of various etiology in infants have similar clinical manifestations. The most common symptoms of these infections: hepatosplenomegaly, jaundice, rash, respiratory disorders, cardiovascular failure, severe neurological disorders, thrombocytopenia, anemia and hyperbilirubinemia are found from the first days of life. Attempts to establish the etiology of congenital infection only on the basis of clinical symptoms are rarely successful, so remember especially the most common infectious agents of the herpes family. In particular, the author pays much attention to cytomegalovirus infection is not one of the typical manifestations of infection in children. European a regional WHO office CMV infection is related to a group of diseases that are shaping the future of infectious disease. The most dangerous is an infection with CMV in utero and early childhood. CMV up to 2.5% and 50-60% of newborn infants. In the treatment of herpes infections using acyclovir geviran, foscarnet, giporamin ("Erebra"), as well as cytomegalovirus infection etiotropnoy therapy used tsimiven, groprinozin.
Ключові слова: діти
вроджені інфекції
лікування
дети
дети
герпетическая инфекция
лечение
children
сongenital infection
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6902
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vrodj_gerpes.pdf421,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.