Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/691
Назва: Стан тканин пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в питній воді
Інші назви: Стан тканин пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в питній воді
The Status of Periodontal Tissues in Сhildren with Fluorosis from Regions with Different Fluoride Level in Drinking Water
Автори: Каськова, Людмила Федорівна
Моргун, Наталія Анатоліївна
Новікова, Світлана Чеславна
Янко, Наталія Валентинівна
Амосова, Людмила Іванівна
Маковка, Інна Львівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Моргун, Наталья Анатольевна
Новикова, Светлана Чеславна
Янко, Наталия Валентиновна
Амосова, Людмила Ивановна
Маковка, Инна Львовна
Kaskova, L. F.
Morgun, N. A.
Novikova, S. Ch.
Yanko, N. V.
Amosova, L. I.
Makovka, I. L.
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Стан тканин пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в питній воді / Л. Ф. Каськова, Н. А. Моргун, С. Ч. Новикова [та ін.] // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2014. – № 2. – С. 5–8.
Короткий огляд (реферат): Метою нашого дослідження стало вивчення стану тканин та поширеності захворювань пародонта у дітей, які проживають у регіонах із різним умістом фтору в питній воді (Полтава – оптимальний уміст фтору, Шишаки – високий) та мають ознаки флюорозу зубів. Методи: Було обстежено 675 дитину у віці 6-7 років: м.Полтава – 550 дітей (вміст фтору в питній воді в період спостереження коливався від 0,85 до 1,17 мг/л), м.Шишаки – 125 дітей (0,7-3,1 мг/л). Усі діти та їх матері постійно проживають у зазначених регіонах. Оцінку проявів флюорозу зубів проводили за класифікацією ВООЗ. Для оцінки запального процесу ясен використовували індекс РМА, запропонований Masser і модифікований Parma, а також гінгівальний індекс (GІ) та комплексний пародонтальний індекс (КПІ). Вірогідність відмінностей між даними оцінювали за критерієм t Стьюдента-Фішера. Спостереження проводили з лютого 2006 до березня 2014 р. Результати: У дітей м. Полтави, які мали прояви флюорозу зубів, РМА дорівнював 5,87±0,09%, що вірогідно (P<0,001) краще, ніж у дітей м. Шишак, − 9,38±0,51 %. GI у дітей Полтави дорівнював 0,43±0,005 бала, що вірогідно (P<0,001) краще, ніж у дітей Шишак – 0,90±0,03 бала. Така ж тенденція спостерігалась і для індексу КПІ - 1,20±0,006 бала та 1,56±0,02 бала (P<0,001). Хронічний катаральний гінгівіт виявлений у 65,82±2,02 % дітей м.Полтави. З них 96,13 % дітей мали легкий ступінь тяжкості гінгівіту і лише 3,87 % середній ступінь. Відсоток середнього ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту склав 2,94 % при сумнівному флюорозі зубів та 5,71 % при помірному. В м. Шишаки, де вміст фтору в питній воді перевищує норму, 99,2±0,8 % дітей мають хронічний катаральний гінгівіт, що у 1,5 рази більше (P<0,001), ніж в м. Полтава. 79,03 % дітей м. Шишаки мають легкий ступінь тяжкості хронічного катарального гінгівіту і тільки 20,97 % − середній. При дуже слабкому флюорозі 84,21 % дітей мають легкий ступінь тяжкості хронічного катарального гінгівіту, при слабкому − 81,82 %, при помірному − 76,74 %. Відсоток дітей із середнім ступенем тяжкості хронічного катарального гінгівіту склав 12,5 % при сумнівному та 23,26 % при помірному флюорозі. Висновки: У дітей, які проживають у регіоні з високим умістом фтору в питній воді та мають флюороз, виявлено, що поширеність хронічного катарального гінгівіту, показники індексів РМА, GI та КПІ були вищими, ніж у дітей, які проживають в регіоні з оптимальним умістом фтору в питній воді. Виявлено, що з підвищенням ступеня тяжкості флюорозу посилюються тяжкість гінгівіту; Purpose: Studying the condition of periodontal tissues and expansion of periodontal diseases in children with dental fluorosis who live in regions with different content of fluoride in drinking water (Poltava - optimal fluoride content, Shishaki - high). Methods: 675 children aged 6-7 years were examined: 550 children from Poltava (fluoride content in drinking water from 0,85 to 1,17 mg/l), 125 children from Shishaki (fluoride content in drinking water from 0,85 to 1,17 mg/l). All children and their mothers live in these regions permanently. Dental fluorosis was estimated with WHO classification. Gum's inflammation was estimated with PMA index proposed by Masser and modified Parma, and Loe-Silness gingival index (GI), and complex periodontal index (CPI) (MMSI, 1987). Probability of differences between data was assessed by Student's – Fischer t criterion. Observations carried out for the period from February 2006 to March 2014. Results: The children from Poltava with dental fluorosis have PMA index equals 5,87 ± 0,09%, which is significantly better (P <0,001) than at the children from Shishaki, - 9,38 ± 0,51%. GI in children from Poltava equals 0,43 ± 0,005 points, that is significantly better (P <0,001) than at the children from Shyshaki - 0,90 ± 0,03 points. The same trend was observed for the CPI index 1,20 ± 0,006 points and 1,56 ± 0,02 points (P <0,001). Chronic catarrhal gingivitis was found at 65,82±2,02 % children from Poltava. 96,13 % of these children had mild severity of gingivitis and only 3,87% - moderate. Middle degree of chronic catarrhal gingivitis rate was 2,94 % at questionable and 5,71 % at moderate fluorosis. In Shishaki where the content of fluoride in drinking water is higher than the norm, 99,2±0,8 % children with fluorosis have chronic catarrhal gingivitis, that is bigger (P<0,001) than in Poltava. 79,03 % children have mild severity of chronic catarrhal gingivitis and only 20,97 % - moderate. 84,21 % children with very mild fluorosis have mild severity of chronic catarrhal gingivitis, 81,82 % children with mild fluorosis, and 76,74 % with moderate fluorosis. Middle degree of chronic catarrhal gingivitis rate was 12,5 % at questionable and 23,26% at moderate fluorosis. Conclusions: Children with fluorosis who live in a region with a high content of fluoride in drinking water have a significantly high expansion of chronic catarrhal gingivitis, PMA, GI and CPI indexes than children from the region with the optimal content of fluoride in drinking water. It is proved that expression of moderate gingivitis increases with increasing of fluorosis severity.
Ключові слова: гінгівіт
гингивит
gingivitis
діти
флюороз
пародонтальні індекси
дети
флюороз
пародонтальные индексы
children
fluorosis
periodontal indexes
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/691
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
stan.pdf511,26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.