Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6918
Назва: Врахування біомеханічних особливостей шкірно-жирових клаптів при плануванні та проведенні естетичних операцій на обличчі
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Гутник, Анна Анатоліївна
Аветиков, Давид Соломонович
Гутник, Анна Анатольевна
Avetikov, D.
Gutnik, A.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Аветіков Д. С. Врахування біомеханічних особливостей шкірно-жирових клаптів при плануванні та проведенні естетичних операцій на обличчі / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник // Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї : матеріали Всеукраїнської наук.-прак.конф. з міжнародною участю присв. 150-річчю з дня народ. проф. Фабриканта М.Б. та 45-річчю кафедри хір.стом. УМСА. – Полтава, 2014. – С. 21.
Короткий огляд (реферат): Аналізуючи анатомо-хірургічні принципи проведення пластичних операцій на голові і шиї, справедливо відмітити, що невирішені проблеми гістотопографії і біомеханіки м’яких тканин різних топографоанатомічних ділянок голови фактично ставлять на сьогодні пластичну та реконструктивну хірургію в ряд емпіричних наук, і як наслідок, вимагають від хірурга багаторічного клінічного досвіду для досягнення оптимальних результатів. Сьогодні пластичному хірургу цікава не лише будова та топографічне розташування макро органів, але й організація, просторове розміщення та особливості механічної поведінки мікро структур як елемента цілісної системи. Враховуючи особливості проведення рітідектомії нами поставлена мета щодо деталізації особливостей будови м’яких тканин обличчя; Анализируя анатомо-хирургические принципы проведения пластических операций на голове и шее, справедливо отметить, что нерешенные проблемы гистотопографии и биомеханики мягких тканей различных топографоанатомическом участков головы фактически ставят сегодня пластической хирургии в ряд эмпирических наук, и как следствие, требуют от хирурга многолетнего клинического опыта для достижения оптимальных результатов. Сегодня пластическом хирурге интересна не только строение и топографическое расположение макро органов, но и организация, пространственное размещение и особенности механического поведения микро структур как элемента целостной системы. Учитывая особенности проведения ритидэктомия нами поставлена ​​цель по детализации особенностей строения мягких тканей лица; Analyzing the anatomical and surgical principles of carrying out plastic operations on the head and neck, it is fair to note that the unresolved problems of histopography and soft tissue biomechanics of different topographic anatomical parts of the head actually put plastic and reconstructive surgery today into a series of empirical sciences, and as a consequence, require a surgeon many years of clinical experience to achieve optimal results. Today, the plastic surgeon is interested not only in the structure and topographical position of the macro bodies, but also in the organization, spatial placement and features of the mechanical behavior of microstructures as an integral part of the system. Taking into account the peculiarities of rhythydectomy, we set the goal of detailing the features of the structure of soft facial tissues.
Ключові слова: шкірно-жирові клапті
біомеханічні особливості
естетичні операції
щелепно-лицьова ділянка
кожно-жировые лоскуты
биохимические особенности
эстетические операции
челюстно-лицевая область
skin-fat flaps
biochemical features
aesthetic operations
maxillofacial area
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6918
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Fabrik 1.pdf339,65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.